Helsingfors universitet

Nytt mentorsprogram ska väcka barns intresse för högre studier

Dela
Helsingfors universitet startar mentorsprogrammet Näktergalen för svensktalande barn i åldern 8–12. Målet med programmet är att främja intresset för högskoleutbildning.

Genom programmet får barn i åldern 8–12 en mentor som studerar vid universitetet och tillsammans träffas de en gång i veckan och gör aktiviteter utifrån barnets intressen. Syftet är att nå ut till yngre målgrupper och tidigt främja intresset för högre utbildning. 

Mentorsprogrammet Näktergalen startade i Malmö 1997 och finns nu vid 22 universitet världen över. Vid Helsingfors universitet startade programmet hösten 2022. Den första piloten vid Uni består av 17 par av mentorer och barn från Helsingfors stads svenskspråkiga grundskolor. Satsningen finansieras av Svenska kulturfonden och Svenska folkskolans vänner, och koordineras av Svenska ärenden vid Helsingfors universitet.

– Universitetet lägger stor vikt vid att vetenskap och lärande ska tillhöra alla. Med projekt som Näktergalen vill vi motverka barriärer som kan utgöra ett hinder för högre utbildning. Kulturell och social mångfald är en oersättlig resurs som kan bidra till nya perspektiv inom våra utbildningar, säger Harriet Lindeberg-Saapunki, chef för Svenska ärenden vid Helsingfors universitet.

Pilotprojektet vid Helsingfors universitet pågår till juni 2023 och koordineras av projektledare Richard Backman, som själv varit Näktergalen-mentor i Malmö 2018–2019:  

– Mentorskapsperioden innehåller flera av mina bästa minnen från min tid i Malmö. Under programmet bygger man tillsammans med sitt barn upp en personlig relation och lär sig av varandra.

Målet med Näktergalen är ömsesidig nytta för barnet och mentorn, där barnet får en möjlighet att utvecklas och stärka sin självkänsla medan mentorn får ett praktiskt komplement i sin universitetsutbildning och en möjlighet till nya infallsvinklar.

– Jag minns väl vårt besök till universitetet, där mitt mentorsbarn såg ivriga och flitiga studerande som hade liknande intressen och bakgrund som barnet hade, och efteråt sade att det var bland det bästa vi gjort. Det visar hur viktigt det är att bli bekant med utbildningsmöjligheterna och få en vuxen förebild med högskolebakgrund. Med vårt pilotprojekt vill vi förmedla samma budskap: “Våra dörrar är öppna, du är välkommen att studera hos oss precis som du är”, berättar Richard Backman. 

Utöver det nya mentorsprogrammet Näktergalen ordnar Helsingfors universitet även vetenskapsverkstäder för svensktalande barn. I verkstäderna tar eleverna tillsammans med en handledare itu med en fråga eller ett problem och utforskar det ur olika vetenskapliga perspektiv. Verkstäderna finansieras av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne och Svenska kulturfonden.

– Målet med bägge satsningar är att främja intresset för högskoleutbildning. Vi vill ge barn som inte ännu nått sin fulla potential en chans att blomma ut tillsammans med en klok och trygg vuxen, och göra Helsingfors med dess rika utbud av aktiviteter mer bekant, säger Harriet Lindeberg-Saapunki.

Möjlighet för media att träffa deltagare i programmet

17.1.2023 kl. 17 finns det möjlighet att träffa ett mentorspar i Kaisabiblioteket. Tillfället ordnas i Kaisa-salen i Helsingfors universitets bibliotek på Fabiansgatan 30. Anmäl dig gärna på förhand: richard.backman@helsinki.fi  

För mera information om Helsingfors universitets mentorsprogram Näktergalen, kontakta koordinator Richard Backman: richard.backman@helsinki.fi, 040 86 99 330.  

Kontakter

Om

Helsingfors universitet
Helsingfors universitet
PB 3
00014 Helsingfors universitet

+358 2941 911 (växel), +358 2941 22622 (presstjänst)http://www.helsinki.fi/

Helsingfors universitet är Finlands äldsta och största universitet grundat 1640. Vår akademiska gemenskap består av 40 000 studerande, forskare och medarbetare. "Med vetenskapens kraft för världens bästa" sammanfattar vårt gemensamma arbete vid campusen i Helsingfors, universitetscentrumen i Lahtis, S:t Michel och Seinäjoki samt vid våra sex forskningsstationer runtom i Finland samt i Kenya. På de internationella rankinglistorna placerar sig Helsingfors universitet återkommande bland de 100 bästa universiteten i världen.  

Följ Helsingfors universitet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Helsingfors universitet

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum