Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry

OAJ:s ordförande Olli Luukkainen: Det finns inte längre en allmän lönelinje

Dela

Olli Luukkainen, ordförande för OAJ, förutspår svåra avtalsförhandlingar. Under hösten förhandlar exportbranscherna om nya avtal och inom den offentliga sektorn löper avtalen ut i början av 2022.

Utbildningssektorns och övriga offentliga sektorns betydelse har varit särskilt framträdande under coronatiden; till exempel lärarnas arbete har tryggat samhällets funktion samt barns och ungdomars välbefinnande. Enligt Luukkainen återspeglas inte vikten av arbetet inom utbildning, fostran och forskning på ett tillfredsställande sätt i lönen.

Tidigare talade man på arbetsmarknaden om den allmänna linjen som anges av löneförhöjningsnivån inom exportindustrin.

– Vi anser att det inte längre finns någon så kallad allmän linje eftersom arbetsgivarna driver hårt fram lokalt avtalande och industrin urholkar centraliserade förhandlingar.

– Vi känner inte längre igen den så kallade allmänna linjen som skulle styra löneförhöjningarna. Lönenivån inom sektorn för utbildning, fostran och forskning släpar efter så mycket att det är nästan omöjligt att korrigera saken på en gång. Därför behöver vi ett långsiktigt löneprogram, motiverar Luukkainen.

Ekonomisk tillväxt och förbättrad sysselsättning skapar enligt Luukkainen en lönebetalningsförmåga i samhällsekonomin som högutbildade och arbetstagare med ansvarfulla arbeten inom den offentliga sektorn bör få en skälig andel av.

Lärare inom småbarnspedagogik över till undervisningssektorns avtal i kommunsektorn

I höst sker en stor förändring i utbildningssektorns förhandlingsverksamhet. Lärare inom småbarnspedagogik överförs från det allmänna kommunala avtalet (AKTA) till det kommunala avtalet för undervisningssektorn (UKTA). Det här innebär att man förhandlar om frågorna för den undervisande personalen inom småbarnspedagogik vid samma förhandlingsbord som för andra lärare. Överföringen berör 18 000 arbetstagare och träder i kraft den 1 september 2021.

– Överföringen av lärare inom småbarnspedagogik är en betydande sak som befäster deras ställning som en del av den övriga utbildningssektorn. Samtidigt blir det tydligare att lönerna i kvinnodominerade branscher inom den offentliga sektorn ännu inte är på rätt nivå.

– 3 000 euro kan betraktas som en rimlig minimilön för personer med en magisterexamen. Till exempel ligger alla grundskollärare och särskilt lärare inom småbarnspedagogik rejält under det, påpekar Luukkainen.

Den kommunala lönen för en lärare inom småbarnspedagogik i början av arbetskarriären är 2 419 euro och 2 745 euro för en klasslärare.

Olli Luukkainen är också ordförande för förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU.

Kontakter

Om

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry
PL 20
00520 Helsinki

http://www.oaj.fi

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ on maailman ainoa työmarkkinajärjestö, joka valvoo koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan ammattilaisten etuja aina varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen.

Följ Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry

OAJ:s Olli Luukkainen oroad över undervisningsresurserna för yrkesutbildningen23.9.2021 09:45:00 EEST | Tiedote

OAJ:s ordförande Olli Luukkainen kräver att yrkesutbildningsanordnarna reserverar tillräckliga resurser för undervisning och handledning för att genomföra den utvidgade läroplikten. Läropliktsåldern höjdes i år till 18 år. Sedan i våras har alla som går ut grundskolan skyldighet att fortsätta studera antingen i yrkesläroanstalt eller gymnasium. Ändringen har krävt omställningar och resulterat i extra arbete, särskilt i yrkesläroanstalter.

OAJ:n Luukkainen huolissaan opetusresurssien riittävyydestä ammatillisessa koulutuksessa23.9.2021 09:45:00 EEST | Tiedote

OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen vaatii ammatillisen koulutuksen järjestäjiä varaamaan riittävät opetus- ja ohjausresurssit laajennetun oppivelvollisuuden toteutusta varten. Oppivelvollisuusikä nousi tänä vuonna 18 ikävuoteen. Kaikilla peruskoulun päättävillä on ollut viime keväästä lähtien velvollisuus jatkaa opiskelua joko ammatillisessa oppilaitoksessa tai lukiossa. Muutos on vaatinut järjestelyjä ja aiheuttanut lisätyötä erityisesti ammatillisissa oppilaitoksissa.

OECD:n tuore raportti: Suomen koulurahoitus jää jatkuvasti muun pohjolan tasosta – OAJ vaatii rahoituksen nostamista tavoitteita vastaavaksi16.9.2021 12:00:04 EEST | Tiedote

Juuri julkaistu OECD:n Education at a Glance -raportti vahvistaa, että Suomi on pahasti jäljessä muiden Pohjoismaiden koulutuspanostuksista. Huolestuttavinta on kehityksen trendi. Valtaosa OECD:n jäsenmaista on tarkasteluajanjaksolla 2012–2018 lisännyt suhteellisia koulutuspanostuksiaan, kun taas Suomi kuuluu koulutuksesta leikanneiden harvalukuiseen joukkoon.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum