Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Observationer av blågröna alger i de österbottniska landskapen både i havsområdet och i insjövattnen (landskapen i Österbotten)

Dela

Värmeböljan som började under midsommar och det vindstilla vädret förändrade algläget snabbt i de österbottniska landskapen.

Ringar på vattnet.
Ringar på vattnet.

På NTM-centralens officiella algobservationsplatser i Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten har under den gångna veckan observerats en aning blågröna alger i Märaströmmen i Rönnskärsgloppets kustområde och Sunninsalmi i Ähtärinjärvi.Vid Kivitippu i Lappajärvi observerades rikligt med blågröna alger.I havsområdet i Revöfjärden i de inre delarna av Replot rapporterades en expertobservation till alguppföljningstelefonen om en obetydlig mängd blågröna alger.I Rotarys uppföljning av blågröna alger observerades en aning alger på observationspunkten Kaskö-Sideby.

Utöver NTM-centralens algobservationsplatser har rikligt med medborgarobservationer rapporterats i Järvi-meriwiki och i karttjänsten Vatten.fi. Obetydliga algmängder har observerats i havsområdet längs Vasa och Malax kustområde mellan Korshamnsfjärden och Storfjärden och i havsområdet vid Vasklot och Stenskärsfjärden.I havsområdet i Pirklotfjärden i Vörå observerades en aning blågröna alger.Rikliga algförekomster rapporterades av medborgare i havsområdena i Äspskärsfjärden och Domarskärsfjärden i Vasa och Töjbyviken i Närpes.

Medborgarobservationer har också gjorts i insjöområdena.I Larsmosjön observerades en aning blågröna alger under veckan vid Lilla Kalvholmen och Björnholmen.Obetydliga förekomster av blågröna alger rapporterades av medborgare även i Lestijärvi, Evijärvi och Kätkänjärvi i Alavus.Rikliga algförekomster rapporterades från Myllyniemenranta och Huhtiniemenranta i Lappajärvi och på Lappajärvis fjärd och i Saarijärvi i Kurikka.

Medborgarna kan spara egna observationer i webbtjänsten Järvi&Meriwiki, vilket också stöder bedömningen av den riksomfattande algsituationen.Appen Havaintolähetti kan också användas för att lätt spara ner observationer via telefonen.Observationer av blågröna alger kan också meddelas till NTM-centralen i Södra Österbottens algtelefon på nummer 0295 027 990.

Värmeböljan som pågått i flera dagar och det varma vattnet har påskyndat tillväxten av blågröna alger.Dessutom kan utlovade åskskurar föra med sig rikligt med vatten som innehåller näringsämnen som sedan rinner ut i vattendraget och ökar sannolikheten för att det ska bildas blågröna alger.Algförekomsterna är ofta lokala och blågröna alger kan förekomma även på andra ställen än de ovan nämnda.Algobservationerna i uppföljningen berättar om situationen på kontrollplatsen bara under den aktuella tidpunkten.Före man doppar sig i vattnet eller använder det är det bra att kontrollera att det inte finns alger i vattnet.Om du ser grönaktiga korn i vattnet eller vattnet är grönt, kan du göra ett test med ett vattenglas.När vattnet stått stilla i glaset stiger de blågröna algerna upp till vattenytan inom cirka en timme.Om alger hänger kvar på en käpp som du rört om i vattnet, är det frågan om en annan typ av alg och inte blågröna alger.Om man misstänker att det finns alger i vattnet är det alltid bra att vara särskilt försiktig och inte använda vattnet i bastun eller som bevattnings- eller tvättvatten.I synnerhet småbarn och husdjur ska hållas bort från vatten där det finns blågröna alger.

Nyckelord

Kontakter

Alguppföljningstelefon 0295 027 990 

Bilder

Ringar på vattnet.
Ringar på vattnet.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum