Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Observationer av blågröna alger särskilt i havsområdena i Österbotten (landskapen i Österbotten)

Dela

Under vecka 32 observerades blågröna alger vid sex av NTM-centralens officiella observationsplatser i Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten. Ringa mängder blågröna alger observerades i Larsmosjön öster om Norra Larsmovägen, i Kuortaneenjärvi nära Länsiranta, i Alajärvi vid Hauta-aho badstrand i Pynttärinniemi, i Ähtärinjärvi vid stranden av rastplatsen i Kylmälahti samt vid Peränne båtstrand i Etseri.

Rikliga mängder blågröna alger observerades i Alajärvi vid Hoisko badstrand. Vid Etseri miljöskyddsbyrås observationsplatser i Karvanlahti och Ähtärinsalmi i Ähtärinjärvi gjordes observationer av små algförekomster. I Rotarys alguppföljning observerades ringa mängder blågröna alger vid observationsplatsen Kaskö-Kristinestad, närmare bestämt vid Tallvarpen i Vackergrund i Kaskö, och vid observationsplatsen Kaskö-Sideby i Skatskärsviken. Dessutom gjordes en sakkunnigobservation om en liten förekomst av blågröna alger i vattnet som rinner ut från Närpes å till Knåpfjärden.

Också medborgarobservationer om blågröna alger meddelades särskilt från havsområdena. Mindre mängder blågröna alger observerades nordväst om Äspskäret i Vasa, på norra stranden i Panike i Korsholm och väster om Köklot. Rikliga mängder blågröna alger observerades i Vasa öster om Stora Skadebådan, väster om Granskär i havet mellan Granskärsören och Yttre Granskärsören samt i Alajärvi mellan Pynttärinniemi och Mäntyniemi. Ytterligare meddelades en observation om en liten algförekomst i Ähtärinranta i Ähtärinjärvi till alguppföljningstelefonen.

För in din algobservation i Järviwiki (www.jarviwiki.fi) eller i karttjänsten på www.vatten.fi eller via Havaintolähetti-appen. Observationer av blågröna alger kan också meddelas till NTM-centralen i Södra Österbottens algtelefon på nummer 0295 027 990.

Ytvattentemperaturen i Hinjärv träsk i Närpes var på tisdagen 16 grader och i Lappajärvi, Halkosaari 17,5 grader. Under de senaste veckorna har ytvattentemperaturen vid dessa observationsplatser varit något kallare än normalt.

Förekomster av blågröna alger är allmänna i augusti, eftersom ytvattentemperaturen under sommaren stigit och skapar gynnsamma förhållanden för algerna. Om vädret är stilla stiger blågröna alger upp till vattenytan, medan blåsigt väder får blågröna alger att blandas i vattenmassan. En del av de blågröna algerna producerar giftiga föreningar och därför är det alltid skäl att iaktta försiktighet om det förekommer blågröna alger i vattnet. Vatten med blågröna alger kan orsaka bland annat hudsymptom, ögonirritation och illamående. I synnerhet små barn och husdjur bör hållas bort från stranden och vattnet när det finns blågröna alger i vattnet.Vatten som innehåller blågröna alger ska inte heller användas som tvätt- eller bastuvatten eller som bevattningsvatten på nyttoväxter.Blågröna alger känner man i allmänhet igen på den blågröna eller gulgröna färgen och på att algerna faller samman till små korn. Blågröna alger fastnar inte på en sticka om man försöker lyfta upp den.Blågröna algbälten påminner ofta om målfärg när de stiger upp till vattenytan.

Nyckelord

Kontakter

Alguppföljningstelefonen 0295 027 990

Länkar

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Jääskänjärven kalatie on valmistunut ja järven tilapäinen vedenpinnan laskeminen alkanut (Etelä-Pohjanmaa)28.9.2022 12:00:00 EEST | Tiedote

Jääskänjärven (Alavus) säännöstelyn muutokseen ja järven kunnostushank-keeseen kuuluva kalatien rakentaminen ja säännöstelypadon kunnostus on valmistunut rakenneteknisten töiden osalta. Säännöstelypadon luukkuko-neistojen asennustyöt ovat käynnissä. Järven tilapäinen vedenpinnan las-keminen on aloitettu syyskuussa säännöstelypadon kunnostuksen ja kalatien rakentamisen valmistuttua.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum