Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Observationerna av blågröna alger har minskat i de österbottniska landskapen (NTM-centralen i Södra Österbotten)

Dela

Vecka 31 observerades blågröna alger (cyanobakterier) vid två av de officiella observationsplatserna på NTM-centralen i Södra Österbottens område, som omfattar landskapen Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten. Vid observationsplatserna i Sillankorva i Evijärvi och Mustaniemi i Ähtärinjärvi observerades små mängder alger. Utöver den riksomfattande alguppföljningen gjordes en myndighetsobservation av blågröna alger, då miljöskyddsbyrån i Etseri meddelade om små mängder alger i Ähtärinsalmi i Ähtärinjärvi.

Inga medborgarobservationer om blågröna alger i de österbottniska landskapen har kommit in under den gångna veckan. Medborgarobservationerna utgör en viktig tilläggsinformation som kompletterar uppgifterna som samlas in via den riksomfattande alguppföljningen. Observationerna av blågröna alger är ofta lokala och situationen kan förändras snabbt. Aktuella uppgifter om algläget finns på webbtjänsten Järvimeri-wiki (www.jarviwiki.fi) och där kan också medborgarna meddela om sina observationer. Dessutom kan observationer av blågröna alger meddelas till NTM-centralen i Södra Österbottens algtelefon på nummer 0295 027 990.

Ytvattentemperaturen i de österbottniska landskapen har sjunkit från förra veckan, då vädret blivit svalare och blåsigare. Både i Hinjärv i Närpes och Halkosaari i Lappajärvi uppmättes ytvattentemperaturen till 17 grader enligt myndighetsuppgifter. Det blåsiga vädret och kallare ytvattnet har gjort att förekomsten av blågröna alger minskat.

Blågröna alger trivs i varmt, soligt och vindstilla väder, som gör att det kan bildas alger i form av massförekomster på vattenytan. De blågröna algerna syns som grön- eller gulaktiga gryn i vattnet. Blågrön algmassa som drivit in mot stranden är ofta målfärgsaktig, och skingras då man rör i den och lämnar inte kvar att hänga på till exempel en pinne. Om man låter provvatten stå en stund i ett vattenglas och algerna stiger till ytan, är det sannolikt fråga om blågröna alger. Vatten som innehåller blågröna alger ska inte användas som tvätt-, bastu- eller bevattningsvatten och speciellt små barn och husdjur ska hållas borta från vatten med blågröna alger.

Nyckelord

Kontakter

NTM-centralen i Södra Österbottens alguppföljningstelefon, tfn 0295 027 990

Länkar

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Viadukten i Kållby i Jakobstad öppnas för trafik (uppgiften om orten har korrigerats)22.9.2021 10:40:09 EEST | Tiedote

NTM-centralens och MPV-Infrarakennes entreprenad med korsningsbron på Kållbyvägen i Jakobstad (uppgiften om orten har korrigerats, bron ligger i Jakobstad, inte i Pedersöre) börjar bli färdig. Den nya bron längs Kållbyvägen öppnas för trafik på torsdag 23.9.2021. Stamväg 68 har förbättrats genom att den planskilda korsningsbron har ersatts med en ny bro. Slutförandet av arbetet pågår ännu under ungefär två veckor.

Kolpintien risteyssilta avataan liikenteelle Pietarsaaressa (paikkakunta muutettu oikeaksi)22.9.2021 10:40:09 EEST | Tiedote

ELY-keskuksen sekä MPV-Infrarakenteen urakka Kolpintien risteyssillalla on valmistumassa Pietarsaaressa. (korjattu sillan sijaintitieto oikeaksi eli silta sijaitsee Pietarsaaressa, ei Pedersöressä.) Uusi Kolpintien silta avataan liikenteelle torstaina 23.9.2021. Kantatietä 68 on parannettu korvaamalla eritasoristeyssilta uudella sillalla. Viimeistelytyöt jatkuvat vielä tämän jälkeen noin kahden viikon ajan.

Nytt LIFE-projekt förbättrar läget för den hotade flodpärlmusslan: I Lappfjärds å restaureras flodpärlmusslans livsmiljöer med barnkamrar för småmusslorna21.9.2021 09:52:07 EEST | Tiedote

Europeiska kommissionen har beviljat ca 9,5 miljoner euro för att förbättra livsmiljöerna för flodpärlmusslan och dess värdfiskar, lax och öring, i Finland, Sverige och Estland. Det sexåriga projektet LIFE Revives, som koordineras av Jyväskylä universitet, startade i början av september. På NTM-centralen i Södra Österbottens område kan ca 580 000 euro användas för åtgärder inom projektet. Den nationella finansieringen av projektet i västra Finland består till stor del av finansiering från Miljöministeriets Helmi-program.

Uusi LIFE-hanke parantaa uhanalaisen jokihelmisimpukan tilaa: Lapväärtin-Isojoella kunnostetaan jokihelmisimpukan elinympäristöjä ja perustetaan pikkuraakkujen lastentarhoja21.9.2021 09:52:06 EEST | Tiedote

Euroopan komissio on myöntänyt noin 9,5 miljoonaa euroa jokihelmisimpukan eli raakun ja sen isäntäkalojen, lohen ja taimenen, elinympäristöjen parantamiseen Suomessa, Ruotsissa ja Virossa. Jyväskylän yliopiston koordinoima kuusivuotinen LIFE Revives -projekti alkoi syyskuun alussa. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella on käytettävissä noin 580 000 euroa hankkeen toimenpiteisiin. Hankkeen kansallinen rahoitus Länsi-Suomessa koostuu suurelta osin Ympäristöministeriön Helmi-ohjelman rahoituksesta.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum