Aluehallintovirasto

Också i september får man ordna evenemang för över 50 personer - bara man tryggar säkerheten

Dela

Regionförvaltningsverken meddelade måndagen den 24 augusti 2020 beslut enligt lagen om smittsamma sjukdomar om restriktionerna som gäller offentliga tillställningar och allmänna sammankomster i september. Enligt besluten kan man ordna offentliga tillställningar för över 50 personer inomhus och på avgränsade platser utomhus om den som ordnar evenemanget kan trygga deltagarnas säkerhet. Säkerheten tryggas genom att följa Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets anvisning om förhindrande av coronavirussmitta daterad den 14 maj 2020. Bakom anvisningen ligger statsrådets principbeslut av den 6 maj 2020 och linjedragningen där om specialarrangemang då man ordnar offentliga tillställningar för över 50 personer. I anvisningen förutsätts till exempel att:

  • det för att undvika närkontakt mellan deltagare eller sällskap ska säkerställas att det är möjligt att hålla 1–2 meters säkerhetsavstånd
  • man i situationer där det kan uppstå köer påminner och hjälper deltagarna att hålla säkerhetsavstånden
  • arrangören ska instruera deltagarna om säkerhetsavstånden och god handhygien samt ge dem möjlighet att rengöra händerna.

Det maximala antalet deltagare i evenemang är inte begränsat i besluten. Evenemang av alla storlekar får fortsättningsvis ordnas bara man tryggar deltagarnas säkerhet enligt Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets anvisning.

Social- och hälsovårdsministeriets nya styrningsbrev föranleder inte ändringar i regionförvaltningsverkens beslut

Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) informerade måndagen den 24 augusti 2020 att det fanns ett skrivfel i styrningsbrevet som ministeriet skickade till regionförvaltningsverken. Samma dag skickade ministeriet regionförvaltningsverken ett nytt styrningsbrev.

Utgående från ministeriets nya styrningsbrev, en omfattande rapport och bedömning av experter behandlade regionförvaltningsverkens sakkunniga besluten för september tisdagen den 25 augusti 2020. Konklusionen blev att det inte är skäl att ändra besluten som regionförvaltningsverken meddelade den 24 augusti 2020. Det epidemiologiska läget i Finland har utvecklats i en ogynnsam riktning och antalet konstaterade covid-19-fall och gruppexponeringarna har ökat i augusti. Ofta deltar man i evenemang på olika orter och då kan de som har blivit exponerade under evenemanget sprida infektionen till ett stort område. Restriktionerna är därför nödvändiga i samtliga regionförvaltningsverks områden. Närmare information om läget nationellt på Institutet för hälsa och välfärds webbsidor.

Vi publicerar tolkningar om våra beslut på webbsidorna bland svar på vanliga frågor. Tolkningarna kan stöda evenemangsarrangören i beslutsfattandet.

Mer information:

Besluten 24.8.2020

Svar på vanliga frågor

Evenemangsarrangörers förfrågningar och rådgivning 0295 016 666 (mån-fre klockan 8-11.30 och 12.30-16), e-post: koronainfo@avi.fi

Våra e-postadresser har formen fornamn.efternamn@rfv.fi.

Mediakontakt:
Regional kommunikationschef Johanna Koskela, p. 0295 016 131
Regional kommunikationschef Tanja Railo, tfn 0295 016 552
Regional kommunikationschef Annette Rinne, tfn 0295 018 492
Beslutsberedningsgruppens ordförande, direktör Leena Laajala, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, tfn 0295 018 549

Kontakt enligt region:

Regionförvaltningsverket i Östra Finland
Överdirektör Soile Lahti, tfn 0295 016 964
Regionförvaltningsöverläkare Tuula Tarkiainen, tfn 0295 016 910

Regionförvaltningsverket i Lappland
Överdirektör Kaisa Ainasoja, tfn 0295 017 345
Regionförvaltningsöverläkare Sari Kemppainen, tfn 0295 017 350

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland
Överdirektör Mikael Luukanen, tfn 0295 018 092
Direktör Heikki Mäki, tfn 0295 018 094

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
Överdirektör Marko Pukkinen, tfn 0295 018 582
Regionförvaltningsöverläkare Laura Blåfield, tfn 0295 018 587

Regionförvaltningsverket i Norra Finland
Överdirektör Terttu Savolainen, tfn 0295 017 551
Regionförvaltningsöverläkare Pasi Eskola, tfn 0295 017 573

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Överdirektör Merja Ekqvist, tfn 0295 016 271
Regionförvaltningsöverläkare Mikko Valkonen, tfn 0295 016 524

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Pohjois-Suomen alueellinen päivittäistavarahuollon verkosto toimii turvallisen asioinnin varmistamiseksi myymälöissä (Pohjois-Suomi)18.9.2020 14:36:18 EESTTiedote

Pohjois-Suomen alueellinen päivittäistavarahuollon verkosto kokoontui 18.9.2020 ylijohtaja Terttu Savolaisen johdolla 7. kokoukseensa tänä vuonna. Kaupan ja logistiikan ala ja aluehallintoviranomaiset ovat yhtä mieltä, että kaupalla on oikeus ja velvollisuus huolehtia hygieniasta ja turvavälien säilymisestä myymälöissä. On erittäin tärkeää, että myös kaikki asiakkaat asioivat vastuullisesti ja estävät koronaviruksen leviämistä myymälöissä.

Rakennustyöntekijä putosi 2,5 metrin korkeudesta – sakkoja päätoteuttajalle ja työnantajalle16.9.2020 10:26:02 EESTTiedote

Pirkanmaan käräjäoikeus on 18.8.2020 antamallaan tuomiolla tuominnut työmaalla aliurakoitsijana toimineen, tapaturmassa loukkaantuneen työntekijän työnantajan 25 päiväsakon suuruiseen rangaistukseen työturvallisuusrikoksesta. Lisäksi päätoteuttajana toimineen pirkanmaalaisen rakennusalan yrityksen työnjohtaja tuomittiin 15 päiväsakkoon ja päätoteuttaja 10 000 euron suuruiseen yhteisösakkoon työturvallisuusrikoksesta.

Valmiustoimikunta: Pohjois-Suomessa hyvä valmius alueellisiin päätöksiin ja viruksen torjuntatoimiin (Pohjois-Suomi)15.9.2020 14:52:06 EESTTiedote

Pohjois-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontui 15. verkkokokoukseen ylijohtaja Terttu Savolaisen johdolla 15.9.2020 ja päivitti tilannekuvan koronaviruksesta ja toimista alueellaan. Kokouksessa käytiin läpi valtioneuvoston hybridistrategian mukaiset alueellisen päätöksenteon muodot ja toimivalta viruksen torjuntatoimissa. Aluehallintoviraston roolina on valvoa ja ohjata kuntia, kuntayhtymiä ja sairaanhoitopiirejä COVID-19 pandemian hoidossa määrätyn työnjaon mukaisesti.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum