Varsinais-Suomen ELY-keskus

Offentlig tillställning om utarbetandet av vägplanen för gång- och cykelleden mellan Ernholmsvägen och Prostviks färjhamn

Dela

En vägplan för gång- och cykelleden på vägsträckan mellan Ernholmsvägen och Prostviks färjhamn utarbetas. Leden ligger norr om Skärgårdsvägen. Den planerade leden är cirka 13 kilometer lång.

Gång- och cykelleden byggs i huvudsak som en tre meter bred separat led. En separat gång- och cykelled är ett säkrare alternativ än till exempel att bredda vägrenarna på den nuvarande vägen. Breddningen av vägrenarna höjer till exempel fordonens hastigheter. Båda alternativen kräver att vägområdet breddas, breddningen av vägrenarna kräver utrymme på båda sidor om vägen.

Planeringsavsnittet omfattar två broar. Inga nya broar eller breddningar av broar görs. Gång- och cykeltrafiken styrs via de nuvarande broarna och hastighetsbegränsningen sänks.

Vägplanen färdigställs under våren 2023. För genomförandet av vägplanen har ett tilläggsanslag på 800 000 euro beviljats under momentet för statens bastrafikledshållning. Med finansieringen genomförs vägplanen för sträckan mellan Prostviks färjfäste och Prostviks by. Sträckan byggs år 2024.

Destia Oy är planerare för projektet.

Presentationen av vägplanen hålls 11.1.2023 kl. 17.00–18.30 i Framnäs ungdomslokal. Tillställningen är öppen för alla invånare, markägare och andra intresserade.

Mer information:

NTM-centralen i Egentliga Finland, projektchef Vesa-Matti Eura, vesa-matti.eura@ntm-centralen.fi, tfn 0295 022 814

Destia Oy, projektchef Ville Suntio, ville.suntio@destia.fi, tfn 040350 2211

Om

Varsinais-Suomen ELY-keskus
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Itsenäisyydenaukio 2
20800 Turku

0295 022 500 (vaihde)http://www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd.

Följ Varsinais-Suomen ELY-keskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Varsinais-Suomen ELY-keskus

Vesikosken ja Vanhan kirkon siltoja korjataan Loimaalla seututeiden 213 ja 210 varrella3.2.2023 08:15:00 EET | Tiedote

Varsinais-Suomen ELY-keskus aloittaa Loimaalla seututiellä 213 (Lännentie) sijaitsevan Vesikosken sillan ja seututiellä 210 (Hirvikoskentie) sijaitsevan Vanhan Kirkon sillan korjaustyöt helmikuun alussa. Korjaustyöt valmistuvat syyskuun loppuun mennessä. Liikennejärjestelyillä pyritään minimoimaan liikennehaittoja, mutta tienkäyttäjien kannattaa varautua liikenteen ajoittaiseen ruuhkautumiseen töiden aikana. Pahoittelemme töiden aiheuttamaa haittaa tienkäyttäjille.

I december ökade antalet arbetslösa med 1 900 i Egentliga Finland - långtidsarbetslösheten fortsatte ändå att minska27.1.2023 08:00:00 EET | Tiedote

Vid Egentliga Finlands arbets- och näringsbyrå fanns i slutet av december 21 500 arbetslösa arbetssökande. I december brukar antalet arbetslösa vanligen öka klart jämfört med november och så gick det även denna gång. Antalet arbetslösa ökade med 1900 personer jämfört med föregående månad. Jämfört med året innan minskade antalet arbetslösa med 900 personer (4 %), dvs. långsammare än i hela landet generellt (5%). I Egentliga Finland minskade antalet permitterade med färre än 100 (2 %) personer jämfört med året innan. I slutet av december var andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften i Egentliga Finland 9,4 %, vilket är 0,4 procentenheter mindre än året innan. Därmed var andelen arbetslösa av arbetskraften mindre än i hela landet (9,9%). I december var antalet arbetslösa mindre än året innan i alla andra ekonomiska regioner i Egentliga Finland förutom Nystadsregionen. Jämfört med året innan fanns den största skillnaden i Åbo ekonomiska region (-5 %). I Nystadsregionen ökade arbets

Varsinais-Suomen työttömien määrä nousi 1900 hengellä joulukuussa - pitkäaikaistyöttömyys silti laskussa27.1.2023 08:00:00 EET | Tiedote

Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli joulukuun lopussa 21 500 työtöntä työnhakijaa. Joulukuun aikana työttömien määrä kasvaa normaalisti selvästi marraskuuhun verrattuna, kuten tälläkin kertaa. Työttömien määrä nousi 1 900 hengellä edelliseen kuukauteen verrattuna. Vuotta aiemmasta on työttömien määrä vähentynyt 900 henkilöllä (4 %) eli hitaammin kuin koko maassa yleisesti (5%). Varsinais-Suomessa lomautettujen määrä laski alle 100 henkilöllä (2%) verrattuna vuodentakaiseen. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli joulukuun lopussa Varsinais-Suomessa 9,4% eli 0,4 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Näin työttömien osuus työvoimasta oli pienempi kuin koko maassa (9,9 %). Joulukuussa työttömiä oli Vakka-Suomea lukuun ottamatta vähemmän kaikissa neljässä Varsinais-Suomen seutukunnassa kuin vuotta aiemmin. Suurin ero vuotta aiempaan oli Turun seutukunnassa (-5%). Vakka-Suomessa määrä oli selkeästi koholla (+13%). Työttömyysaste oli korkein Salon seutukunnas

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum