Varsinais-Suomen ELY-keskus

Ökad efterfrågan på arbetskraft och ungdomsarbetslösheten börjar minska

Dela

Vid Egentliga Finlands arbets­ och näringsbyrå fanns i slutet av mars 26 300 arbetslösa arbetssökande. I mars minskar vanligen antalet arbetslösa, men denna gång ökade det med 400 personer. Jämfört med året innan ökade antalet arbetslösa med 1 800 personer (7 %), dvs. i samma takt som i hela landet. Både i Egentliga Finland och i hela landet utgjordes ökningen av antalet arbetslösa fortsättningsvis i huvudsak av en ökning av antalet permitterade.

I slutet av mars var andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften i Egentliga Finland 11,5 %, vilket är 0,8 procentenheter mer än året innan. Andelen arbetslösa av arbetskraften var således mindre än i hela landet (12,6 %).

I mars ökade antalet arbetslösa klart jämfört med året innan i de flesta av Egentliga Finlands ekonomiska regioner. Arbetslösheten ökade snabbast i Åbolands skärgård (20 %). I Loimaaregionen var antalet arbetslösa mindre (­1 %) än året innan. Den högsta arbetslöshetsgraden fanns i Salo ekonomiska region (12,6 %) och Åbo stad (14,6 %). Den lägsta arbetslöshetsgraden fanns i Nystadsregionen (8,7 %) och av kommunerna i Rusko (5,5 %).

Antalet långtidsarbetslösa nådde i februari 2020 det minsta antalet för denna gång och vände efter det uppåt till en ökning som accelererade i mars detta år. Jämfört med året innan minskade ungdomsarbetslösheten i de flesta ekonomiska regioner. Ett undantag var Åbolands skärgård, där antalet arbetslösa unga ökade med 16 procent. Snabbast minskade antalet unga arbetslösa i Loimaaregionen (­13 %).

Jämfört med året innan var antalet arbetslösa mindre på tio NTM­centralers område och större på fem NTM­centralers områden. Arbetslösheten ökade på grund av det ökade antalet permitterade. Arbetslösheten ökade snabbast i Nyland (23 %) medan den i Egentliga Finland ökade i nästan samma takt som i hela landet. Arbetslösheten minskade snabbast i Kajanaland (­13 %), Södra Österbotten (­10 %) och Södra Savolax (­9 %).

I april brukar antalet arbetslösa arbetssökande och permitterade vanligen minska. Sannolikt går det så också denna gång.

Läs hela sysselsättningsöversikten

Ytterligare information

Juha Pusila, analytiker

juha.pusila@ely-keskus.fi

tel. 0295 022 772

Om

Varsinais-Suomen ELY-keskus
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Itsenäisyydenaukio 2
20800 Turku

0295 022 500 (vaihde)http://www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd.

Följ Varsinais-Suomen ELY-keskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Varsinais-Suomen ELY-keskus

NTM-centralen i Egentliga Finland beställer tilläggsturer på Utö-förbindelsefartygsrutten, tills förbindelsefartygsbryggan i Pärnäs blir klar.18.5.2021 10:39:19 EEST | Tiedote

På grund av byggandet av Pärnäs och Retais färjelägen har Utö förbindelsefartyget m/s Baldur sedan november 2020 trafikerat från Nagu gästhamn enligt en undantagstidtabell. På grund av den stora efterfrågan och en försening i byggarbeten beställer NTM-centralen i Egentliga Finland några tilläggsturer på Utö-rutten för tiden mellan 22.5-15.6.2021, tills man övergår till sommartidtabell.

Varsinais-Suomen ELY-keskus tilaa lisävuoroja Utön yhteysalusreitille Pärnäisten yhteysaluslaiturin valmistumiseen asti18.5.2021 10:35:57 EEST | Tiedote

Utön yhteysalusreitillä liikennöivä m/s Baldur on Pärnäisten ja Retaisten lauttarantojen rakentamisen vuoksi marraskuusta 2020 asti lähtenyt poikkeuksellisesti Nauvon vierasvenesatamasta poikkeusaikataulun mukaisesti. Voimakkaan kysynnän sekä rakennusurakan viivästymisen vuoksi Varsinais-Suomen ELY-keskus tilaa Utön reitille muutamia lisävuoroja 22.5. – 15.6.2021 väliselle ajalle, kesäaikatauluun siirtymiseen asti.

Galtby gamla markstöd repareras i Korpo - ändringar i landsvägsfärjans tidtabeller17.5.2021 09:40:00 EEST | Tiedote

NTM-centralen i Egentliga Finland reparerar det gamla markstödet i Galtby i Korpo genom att förnya gångjärnsöronen och markstödets frambalk av betong. Arbetet utförs under tiden 18.5–8.6.2021. Under reparationsarbetet är Galtby ena färjplats ur bruk och tidtabellerna för landsvägsfärjetrafiken ändras. Även trafikarrangemangen i hamnområdet förändras något under arbetets gång.

Galtbyn vanhan maatuki korjataan Korppoossa - muutoksia maantielautta-aikatauluihin17.5.2021 09:40:00 EEST | Tiedote

Varsinais-Suomen ELY-keskus korjaa Korppoossa Galtbyn vanhan maatuen uusimalla kalturin saranakorvat ja maatuen betonisen etupalkin. Työt tehdään 18.5.-8.6.2021 välisenä aikana. Korjaustöiden aikana Galtbyn toinen lauttapaikka on pois käytöstä ja maantielauttaliikenteen aikatauluihin tulee muutoksia. Myös satama-alueen liikennejärjestelyihin tulee jonkin verran muutoksia töiden ajaksi.

Tuntuuko liikenne turvalliselta Turun ympäristökunnissa? Vastaa kyselyyn ja vaikuta alueen liikenneolosuhteisiin17.5.2021 08:53:02 EEST | Tiedote

Turun ympäristökunnissa edistetään liikkumisen turvallisuutta päivittämällä kuntien liikenneturvallisuussuunnitelmat. Suunnitelmatyöhön voi osallistua vastaamalla 13.6.2021 mennessä kaikille avoimeen liikenneturvallisuuskyselyyn. Kyselyllä kerätään alueella asuvien ja liikkuvien mielipiteitä ja kokemuksia mm. turvattomista paikoista, puutteellisista liikennejärjestelyistä, sattuneista liikennetapaturmista ja läheltä piti -tilanteista.

En vägplan utarbetas för att förbättra Skärgårdsvägen med en ny vägförbindelse mellan Kurkela och Kustö12.5.2021 16:06:02 EEST | Tiedote

NTM-centralen i Egentliga Finland har i början av 2021 börjat utarbeta en vägplan för förbättring av landsväg 180 genom att bygga en ny förbindelse mellan Kurkela planskilda anslutning och Kustö. Målet är att trygga att den huvudsakliga trafikförbindelsen i Åbolands skärgård fungerar, samtidigt som man stöder utvecklingen av S:t Karins centrum genom att avsevärt minska trafikmängden och trafikstockningarna i centrum. Grundundersökningarna för vägplaneringen inleds i maj 2021. Vägplanen ska vara klar i september 2022. Inget finansieringsbeslut har ännu fattats för projektet.

Saaristotien parantamisesta uudella tieyhteydellä Kurkelan ja Kuusiston välille laaditaan tiesuunnitelma10.5.2021 08:54:45 EEST | Tiedote

Varsinais-Suomen ELY-keskus on käynnistänyt alkuvuodesta 2021 tiesuunnitelman laatimisen maantien 180 parantamisesta rakentamalla uusi yhteys Kurkelan eritasoliittymän ja Kuusiston välillä. Tavoitteena on turvata Turunmaan saariston pääliikenneyhteyden toimivuus, tukien samalla Kaarinan keskustan kehittämistä vähentämällä merkittävästi keskustan liikennemääriä ja ruuhkautumista. Tiesuunnittelun pohjatutkimukset käynnistyvät toukokuussa 2021. Tiesuunnitelman on määrä valmistua syyskuussa 2022. Rahoituspäätöstä hankkeesta ei vielä ole tehty.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum