Varsinais-Suomen ELY-keskus

Okku Kalliokoski utnämnd till tjänsten som direktör för ansvarsområdet N vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland

Dela
Arbetsminister Tuula Haatainen har utnämnt Okku Kalliokoski till direktör för ansvarsområdet för näringarna, arbetskraften och kompetensen vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland för tiden 1.4.2023–31.3.2028.

Kalliokoski har varit chef för enheten för fiskeritjänster vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland sedan 2020. Hon är för närvarande tillförordnad direktör för ansvarsområdet vid NTM-centralen i Egentliga Finland. Kalliokoski har tidigare arbetat som specialsakkunnig vid jord- och skogsbruksministeriet, som jurist vid NTM-centralen i Egentliga Finland och som chef inom den privata sektorn. Hon är juris magister och ekonomie magister.

NTM-centralernas uppgift är att utveckla och stödja en ekonomisk, social och ekologiskt hållbar välfärd. Direktören har till uppgift att leda ansvarsområdet och att särskilt svara för att de resultatmål för verksamheten som har överenskommits med de styrande ministerierna och myndigheterna inom centralförvaltningen uppnås.

Arbets- och näringsministeriet svarar tillsammans med jord- och skogsbruksministeriet och undervisnings- och kulturministeriet för sektorstyrningen av ansvarsområdet för näringarna, arbetskraften och kompetensen vid närings-, trafik- och miljöcentralerna. Till uppgiftsområdet för ansvarsområdet N hör bland annat uppgifter som gäller främjande av företagande och näringsverksamhet, innovationer och internationell affärsverksamhet, invandring och integration, fungerande arbetsmarknad, tillgången på kompetent arbetskraft, kunnande och kultur samt utveckling av landsbygden och främjande av fiskerinäringen.

Tjänsten söktes av 22 personer.

Ytterligare information:

Tapani Mattila, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 0066

Bilder

Om

Varsinais-Suomen ELY-keskus
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Itsenäisyydenaukio 2
20800 Turku

0295 022 500 (vaihde)http://www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd.

Följ Varsinais-Suomen ELY-keskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Varsinais-Suomen ELY-keskus

Rävsundsbron har inspekterats vidare denna vecka1.6.2023 13:20:12 EEST | Tiedote

Rävsundsbron har inspekterats närmare denna vecka utifrån observationerna från förra veckans inspektion. Vid inspektionen observerades inga nya strukturella skador på bron. Samtidigt observerades att sänkningen av hastighetsbegränsningen till 30 km/h har minskat brons rörelser. För närvarande är massor enligt fordonsförordningen tillåtna på bron. Nya specialtransporttillstånd beviljas tills vidare inte för bron, eftersom analysen av brons mätresultat pågår. Fler mätpunkter kommer också att installeras på bron, med hjälp av vilka man strävar efter att noggrannare utreda belastningen på bron och brons rörelser.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum