Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Ombyggnad av gator börjar på Hertonäs företagsområde den 26 oktober

Dela

Flera gator i Hertonäs centrum och företagsområde byggs om under de kommande åren. Ombyggnationerna utförs för att förbättra trafikförbindelser och bygga nya bostadskvarter. Först förnyas Planerargatan, en del av Båtviksgatan, Snickareporten och Österledens ramp.

Bättre trafikförbindelser, smidigare och säkrare cykling

Planerargatanändras från tvåfilig till fyrfilig. Enkelriktade cykelvägar byggs längs gatans båda kanter. Ombyggnationen förbättrar förbindelserna mellan Österleden och Degerö och gör trafiken till köpcentret Hertsi smidigare.

Vid båda kanterna av Båtviksgatan byggs trottoarer och enkelriktade cykelvägar. De olika transportsätten separeras från varandra tydligare än den nuvarande lösningen.

I det här skedet byggs Båtviksgatan om på sträckan mellan Borgbyggarvägen och Planerargatan. Den sista sträckan blir klar senare.

Gatuarbetena påverkar trafiken

Ombyggnadens första etapp börjar den 26 oktober. Byggandet inleds samtidigt på Planerargatan, Österledens ramp och Båtviksgatan. Dessutom fälls träd på Båtviksgatan.

Det fästs särskild uppmärksamhet vid trafikregleringarna under hela byggarbetsplatstiden, så att trafiken förlöper säkert och smidigt i alla avseenden. Man satsar speciellt på att skydda gång- och cykeltrafiken och sätta upp skyltar för den. 

Arbetet utförs huvudsakligen klockan 7–18 på vardagar. Även nattarbete är möjligt, men arbetsskeden som orsakar buller utförs dagtid.

Gatuombyggnadernas första etapp blir klar i årsskiftet 2021–2022 enligt den preliminära tidtabellen. Entreprenören är Helsingfors stads Stara.

Mer information

Information om gatuarbetena finns på stadens webbplats hel.fi/herttoniemenkadut samt på projektets Facebook-sida facebook.com/herttoniemenkadut.

Kort om ombyggnaden av Hertonäs gator

Flera gator i Hertonäs företagsområde byggs om under de närmaste åren. Gatuarbetena börjar i oktober 2020 och de genomförs i etapper åtminstone till år 2026.

Tack vare ombyggnaderna

  • får områdets nya bostäder modern kommunalteknik, såsom avlopp, vattenledningar och datatrafikkablar
  • får det ökande invånarantalet i Hertonäs, Degerö och Kronbergsstranden smidigare trafikförbindelser
  • blir gatorna säkrare
  • blir cykeltrafiken smidigare.

Nyckelord

Kontakter

Tomi Laine, projektchef, stadsmiljösektorn i Helsingfors
tfn 09 310 39762, tomi.m.laine@hel.fi

Veli-Pekka Perttinä, byggchef, Stara
tfn 040 687 2297, veli-pekka.perttina@hel.fi

Bilder

Länkar

Om

Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

PL 58200, 00099 Helsingin kaupunki

09 310 2611http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto

Stadsmiljösektorn sköter tjänsterna kring planeringen, byggandet, underhållet och tillsynen av Helsingfors stadsmiljö. 

Följ Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan päätöstiedote 20.10.202020.10.2020 20:23:03 EESTTiedote

Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan päivän kokouksen päätöstiedote on julkaistu sivuillamme. Päätöstiedote 20.10.2020 Pöytäkirja korvaa esityslistan ja päätöstiedotteen, kun pöytäkirja on tarkastettu. Lisää tietoa kaupunkiympäristölautakunnan toiminnasta voit lukea sivuiltamme osoitteesta: https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/paatoksenteko/kaupunkiymparistolautakunta/ https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/paatoksenteko/kaupunkiymparistolautakunta/

Pasilan, Käpylän, Kumpulan, Koskelan, Toukolan ja Arabianrannan suunnitelmat ja ajankohtaiset hankkeet esillä Uutta Keski-Helsinkiä verkkotilaisuudessa 28. lokakuuta  14.10.2020 10:49:52 EESTTiedote

Pasilassa ja Käpylässä, Kumpulassa, Koskelassa, Toukolassa ja Arabianrannassa on käynnissä lukuisia ajankohtaisia kaava- ja liikennehankkeita ja puistosuunnitelmia. Alueen asioista saat kerralla tietoa Uutta Keski-Helsinkiä verkkotilaisuudessa 28.10. Pasilan esitykset on koottu omaksi osuudekseen kello 17–18 välillä ja muiden alueiden kello 18–19.30.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum