Digi- ja väestötietovirasto

Organisationer, myndigheter och kamratstödpersoner förenade sina krafter: Suomi.fi-webbtjänsten har tre nya guider som utgår från livssituationer

Dela

Syftet med de nya guiderna i Suomi.fi är att enkelt erbjuda all väsentlig information på en och samma adress. I planeringen av guiderna har aktörer som erbjuder kamratstöd, organisationer och myndigheter deltagit. Guiden publicerades den 29 september.

Teman för de nya guiderna är närståendevård, skilsmässa samt missbruk av rusmedel och penningspelsproblem.

Webbtjänsten Suomi.fi har alltid grundat sig på innehåll som utgår från livssituationer. I de nya guiderna kan användaren i början anonymt ge bakgrundsinformation om sin situation eller välja ämnen som intresserar hen. Utifrån dessa val väljs lämpligt innehåll ut för användaren: anvisningar samt information om tillgängliga tjänster och kamratstöd.

Grundläggande information för att förstå sitt eget alkohol-, drog- eller penningspelsproblem

Om användning av rusmedel eller spelande verkar orsaka problem i den egna vardagen ska man inte fundera över sin situation i ensamhet.

"Jag rekommenderar guiden till alla spelare. Problem med penningspel är ett främmande fenomen som förknippas med mycket skam. Guiden hjälper dig att identifiera problemet och förstå vad som hänt med dig själv", berättar Hanna Karmakka-Asare, som deltagit i planeringen av guiden. Hon fungerar som stöd för personer med spelproblem och deras närstående vid Informations- och stödpunkten Tiltti. "Jag tror att guiden också är till nytta för närstående och yrkesutbildade."

Jukka Jokinen från Alkohol- och drogberoende i Finland rf sammanfattar att guidens största förtjänst är att den rusmedelsberoende får samlade, tydliga anvisningar om var och hur man får hjälp. ”Tidigare har det endast funnits separata anvisningar på olika webbplatser. En missbrukare orkar eller ids inte surfa för att söka information. När det är lätt att hitta information om alternativen kan det tändas en gnista för att söka hjälp." Jokinen, som deltagit i planeringen av guiden, fungerar för närvarande som styrelsens vice ordförande vid Alkohol- och drogberoende i Finland rf och har erfarenhetsexpertmottagning vid Sibbo kommuns hälsovårdscentral.

Jokinen och Karmakka-Asare anser att guidens faktainformation om rusmedels- och spelberoende är viktig. Båda beroendena är förknippade med fördomar, skam och skuld som kan hindra att man söker vård. Guiden hjälper dig att förstå att du inte är ensam om problemet och att du kan få hjälp.

Med närståendevårdarens första hjälpen-paket kommer man igång

Guiden för närståendevårdare ger råd i praktiska frågor i vardagen och i olika förändringssituationer. Den riktar sig både till personer som fortfarande funderar på att bli närståendevårdare och till personer som redan fungerat som närståendevårdare.

”När man funderar på att bli närståendevårdare har det hänt så mycket som väcker känslor att ens egna tankar inte är klara. I den situationen är guiden ett första hjälpen-paket som hjälper dig att komma igång", beskriver Meeri Rinta-Jouppi, som deltagit i planeringen av guiden. Hon har arbetat som närståendevårdare samt med förtroendeuppdrag inom det riksomfattande och regionala Närståendevårdarförbundet.
Enligt Rinta-Jouppi är guidens viktigaste förtjänst att den ger en helhetsbild och hjälper till att strukturera och reda ut den egna situationen steg för steg.

"Ska jag bli närståendevårdare? Vad innefattar närståendevårdarskap? Vad har jag rätt till? Det är inte lätt att hitta information om till exempel stöd, tjänster eller lediga dagar som närståendevårdaren har rätt till.”

Det är mycket viktigt att guiden uppmanar närståendevårdaren till att söka stöd och kamratstöd för att själv orka. Om du inte tar hand om dig själv, orkar du inte heller ta hand om någon annan. Det är också bra att vara medveten om att det är möjligt att konstatera att man inte orkar."

Hon berömmer också det multiprofessionella samarbetet som gjorts för att guiden ska vara begriplig och tydlig.

Minneslista över saker som ska skötas för par som skiljer sig och familjerådgivare

Den tredje guiden som publiceras i september är riktad till par och familjer med parrelationsproblem. I guiden finns information om stöd och tjänster för familjer och par. Guiden ger råd i praktiska arrangemang vid skilsmässa, såsom anhängiggörande av skilsmässa, boende- och ekonomiärenden samt frågor som gäller delning av egendom. Det finns också information för barnfamiljer om frågor gällande vårdnad och underhåll av barn.

”I guiden har man på ett mångsidigt sätt lyckats sammanfatta information för olika skilsmässosituationer. Det är också bra att den hänvisar till tjänster – såväl vår organisations tjänster som kommunernas och den övriga offentliga sektorns”, berättar Päivi Hietanen, expert på arbetet Skilsmässa i barnfamiljer vid Förbundet för mödra- och skyddshem, som deltagit i arbetet med guiden.

”Det är en bra minneslista för personer som skiljer sig, men också för yrkespersonerna som ger råd åt dem.”

Nya typer av guider på kommande

I fortsättningen produceras flera guider av det nya slaget för Suomi.fi-webbtjänsten som stöd för medborgare och företag i olika situationer, berättar webbredaktionschef Lauri Markkanen vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Man planerar till exempel guider om intressebevakning och om informationsläckage hos företag.

"Vi utvecklar innehållet i Suomi.fi-webbtjänsten både genom att skapa helt nya guider och genom att utveckla vårt redan omfattande innehållsutbud. Vårt viktigaste mål är att erbjuda användaren tydliga anvisningar för livssituationer som också annars kan kännas belastande och besvärliga. Vi vill minska behovet av att springa från en lucka till en annan. Det ligger i allas intresse att kunden så enkelt som möjligt hittar den hjälp och de tjänster som hen behöver."

”Ett stort tack för samarbetet till alla myndigheter, ämbetsverk, organisationer och erfarenhetsexperter som vi har fått bygga upp guiderna med. I ett omfattande samarbete fortsätter vi också med det framtida innehållet."

Bekanta dig med guider

www.suomi.fi/guider/missbruk
www.suomi.fi/guider/narstaendevard
www.suomi.fi/guider/skilsmassa

Guiderna har planerats i ett omfattande samarbete

I planeringen av guiden om alkohol-, drog- och penningspelsproblem deltog A-klinikstiftelsen, Förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf, Spelkliniken/Informations- och stödpunkten Tiltti, Sininauhaliitto ry, Alkohol- och drogberoende i Finland rf, Institutet för hälsa och välfärd THL.

I planeringen av guiden som riktar sig till närståendevårdare deltog Folkhälsan, Kehi-tysvammaisten Tukiliitto, Närståendevårdarnas förbund och dess medlemsföreningar, Vammaisperheyhdistys Jaatinen samt NTM-centralernas och arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter, FPA, THL, Samkommunen för social- och hälsovårdstjänster i södra Savolax Essote, samt Grankulla stad, Nådendals stad och Rovaniemi stad.

I planeringen av guiden för par som skiljer sig eller överväger att skilja sig deltog Helsingfors stad, Helsingfors Rättshjälpsbyrå, FPA, Birkalands tingsrätt, Polisen, Brottsofferjouren. I planeringen deltog också en stor grupp aktörer från tredje sektorn, såsom Mannerheims Barnskyddsförbund, Befolkningsförbundet, Barnavårdsföreningen, Regnbågsfamiljer, Familia ry, Förbundet för mödra- och skyddshem, Isät lasten asialla, Kyrkostyrelsen evl., Maria-Akademin, Miessakit ry, Monika-Naiset liitto, Kvinnolinjen, Nollinjen, Suomen Kasper Tukikeskus Varjo, Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry.

Kontakter

Mer information:
Lauri Markkanen, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata,
0295 535 373, lauri.markkanen@dvv.fi
Päivi Hietanen, Förbundet för mödra- och skyddshem,
050 4385290, paivi.hietanen@etkl.fi
Meeri Rinta-Jouppi, Ändring 29.9. klo 10.46: Jokilaaksojen omaishoitajat ja läheiset ry
(Närståendevårdarnas förbund rf)
044 279 9794, meeri.rintajouppi@gmail.com
Jukka Jokinen, Alkohol- och drogberoende i Finland rf,
jukka.jokinen@paihderiippuvaiset.fi
Hanna Karmakka-Asare, Spelkliniken/Informations- och stödpunkten Tiltti,
040 358 4198, hanna.karmakka-asare[@]sininauha.fi

Om

Digi- ja väestötietovirasto
Digi- ja väestötietovirasto
Lintulahdenkuja 2
00530 HELSINKI

0295 536 000 (vaihde)http://dvv.fi

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata främjar digitaliseringen av samhället, tryggar tillgången till information och erbjuder tjänster för kundernas livshändelser.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata sörjer för den grundläggande administrationen av befolkningsdatasystemet och digitaliseringen av samhället. Till myndighetens uppgifter hör bland annat borgerliga vigslar, namn- och adressändringar, förmynderskaps- och intressebevakningsärenden, administration av befolkningsdatasystemet, utveckling av lösningar för elektronisk identitet samt utveckling och underhåll av centraliserade stödtjänster för e-tjänster. Dessa stödtjänster för e-tjänster omfattar bland annat Suomi.fi-webbtjänsten, elektroniska myndighetsmeddelanden (Suomi.fi-meddelanden) samt fullmakter att sköta ärenden för andras räkning (Suomi.fi-fullmakter).

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata inrättades år 2020 och lyder under finansministeriet. Ämbetsverket uppstod 1.1.2020 när Befolkningsregistercentralen och magistraterna sammanförs till en ny helhet.

http://dvv.fi/sv

Följ Digi- ja väestötietovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Digi- ja väestötietovirasto

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas artikelserie Lyckan i digitalisering reflekterar kring digitaliseringens eventuella framtidsscenarier ur olika synvinklar14.10.2021 08:30:00 EEST | Tiedote

Frank Martela och Sami Honkonen öppnar Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas artikelserie Lyckan i digitalisering. De första artiklarna i serien publiceras i oktober–november och i dem granskar filosofen Martela och företagaren Honkonen, som blivit känd inom den digitala bostadshandeln, digitaliseringen, människornas vardag och framtid ur sina egna perspektiv. Genom artikelserien vill Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata lyfta fram nya perspektiv på digitaliseringens framtid i debatten.

Digi- ja väestötietoviraston Onnellisten digitalisaatio -artikkelisarja pohtii digitalisaation mahdollisia tulevaisuuksia eri näkökulmista14.10.2021 08:30:00 EEST | Tiedote

Frank Martela ja Sami Honkonen avaavat Digi- ja väestötietoviraston Onnellisten digitalisaatio -artikkelisarjan. Sarjan ensimmäiset kirjoitukset julkaistaan loka-marraskuussa ja niissä filosofi Martela sekä digitaalisesta asuntokaupasta tunnetuksi tullut yrittäjä Honkonen tarkastelevat digitalisaatiota, ihmisten arkea ja tulevaisuutta kumpikin omasta näkökulmastaan. Artikkelisarjalla Digi- ja väestötietovirasto haluaa tuoda uusia näkökulmia keskusteluun digitalisaation tulevaisuudesta.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum