Uudenmaan ELY-keskus

Över 1 000 hektar nya skyddsområden i Nyland i fjol

Dela

De nya skyddsområdena omfattar olika objekt från värdefulla skogar till myrområden och vårdbiotoper. Flest nya områden skyddades med METSO, programmet för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland.

Flest hektar skyddades med METSO-programmet, vars mål är att stoppa utarmningen av den biologiska mångfalden i skogarna före 2025. Via programmet kan privata skogsägare frivilligt skydda skogar som de äger och som är viktiga för mångfalden. År 2020 skyddades sammanlagt 857 hektar skog med METSO.

Det stora antalet hektar i Nyland förklaras delvis av att storleken på några enskilda skogsområden är betydligt större än genomsnittet, till exempel de vidsträckta skogsområdena i Tomtbacka och Vierumäki som ägs av Helsingfors och Vanda städer. Utbudet har också varit större än tidigare i METSO-programmet: År 2020 inrättades sammanlagt 62 skyddsområden. Största delen av de skyddade skogarna var permanenta privata skyddsområden (46 stycken). Utöver dessa inrättades 5 tidsbundna skyddsområden och 11 områden köptes till staten för skyddsändamål.

Också skyddet av myrarna kom väl i gång

Förutom METSO kom också skyddet av myrarna inom livsmiljöprogrammet Helmi väl i gång under sitt första år. 10 nya skyddsområden inrättades med vars hjälp sammanlagt 100 ha myrar som är värdefulla för mångfalden skyddades. De skyddade myrarna är till största delen nationellt betydelsefulla objekt som ingår i kompletteringsförslaget för skydd av myrar, samt skyddsobjekt som anvisats i planerna. Områdena innehåller flera typer av myrar som är hotade i södra Finland.

Utöver METSO- och Helmi-objekten inrättades sammanlagt 12 skyddsområden eller 50 ha. Områdena hör bl.a. till Natura 2000-nätverket och de riksomfattande skyddsprogrammen, och i dem ingår bland annat vattenområden och lundar.

Arbetet med att inrätta nya skyddsområden fortsätter år 2021. Privata markägare kan erbjuda mångsidiga naturobjekt som de äger att omfattas av frivilligt skydd via METSO- och Helmi-programmen. Markägaren får skattefri ersättning för skyddet av områdena.

Mer information:

http://www.metsonpolku.fi/sv-FI

https://ym.fi/sv/livsmiljoprogrammet-helmi

Kontakter

Överinspektör Janne Sormunen, tfn 0295 021 114 fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

Om

Uudenmaan ELY-keskus
Uudenmaan ELY-keskus
Opastinsilta 12 B 5. krs
00520 Helsinki

0295 021 000http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-uusimaa

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd.

Följ Uudenmaan ELY-keskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uudenmaan ELY-keskus

Grundlig renovering av viadukten vid Luftfartsvägen som går över Tusbyleden på Ilmakehä i Vanda (regionväg 138) inleds21.4.2021 14:51:04 EEST | Tiedote

Förbättringen av viadukten vid Luftfartsvägen vid Tusbyleden (stamväg 45) medför ändringar i trafikarrangemangen på Ilmakehä (regionväg 138) i Vanda. Gång- och cykeltrafiken flyttas till en omväg redan i april–maj (se kartan nedan). Bron är helt stängd för trafik 17.6–15.8.2021. Vi informerar närmare om arrangemangen på förbifartsvägarna för personbilstrafiken före stängningen.

Vantaalla Ilmakehällä (seututie 138) alkaa Tuusulanväylän (kt 45) ylittävän Ilmailutien risteyssillan peruskorjaus21.4.2021 14:49:35 EEST | Tiedote

Ilmailutien risteyssillan parantaminen Tuusulanväylän (kantatie 45) kohdalla aiheuttaa muutoksia liikennejärjestelyihin Ilmakehällä (seututie 138) Vantaalla. Kevyt liikenne siirretään kiertotielle jo huhti-toukokuussa (katso reitti oheisesta kartasta). Silta on kokonaan suljettu liikenteeltä 17.6.–15.8.2021 välisenä aikana. Tiedotamme henkilöautoliikenteen kiertotiejärjestelyistä tarkemmin ennen sulkua.

Muutoksia Helsingintien (tie 170) liikenteelle Porvoossa Munkbyn sillan kohdalla kevyen liikenteen väylän rakentamisen vuoksi16.4.2021 09:37:30 EEST | Tiedote

Kevyen liikenteen väylän rakentaminen välillä Tyysterintie- Ernestas aiheuttaa muutoksia liikennejärjestelyihin Helsingintien (mt 170) varrelle Porvoossa Munkbyn sillan kohdalla. Rakennustyöt alkoivat syksyllä 2020 ja valmistuvat kokonaisuudessaan syksyllä 2021. Rakennustyö ei kuitenkaan aiheuta mitään häiriöitä moottoritielle.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum