Uudenmaan ELY-keskus

På avsnittet mellan Aittakalliontie och Nummenpääntie i Nurmijärvi byggs en gång- och cykelväg

Dela

Enligt uppskattningar är byggentreprenaden helt klar i augusti 2023.

På landsväg 132 (Lopentie) byggs en gång- och cykelväg på avsnittet mellan Aittakalliontie och Nummenpääntie.
På landsväg 132 (Lopentie) byggs en gång- och cykelväg på avsnittet mellan Aittakalliontie och Nummenpääntie.

I Nurmijärvi byggs en gång- och cykelväg på avsnittet mellan Aittakalliontie och Nummenpääntie. Avsnittet ligger på landsväg 132 (Lopentie), vars nuvarande anslutningsarrangemang och busshållplatser förbättras. På platsen byggs två nya underfartstunnlar, vid vilka det byggs omvägar under arbetet. Underfartstunnlarna är plattbryggor av armerad betong med en öppning och de anläggs på pålar.

Koski bro som korsar Luhtajoki renoveras grundligt och vid ån byggs en bro för gång- och cykeltrafik. Byggarbeten är till exempel lättnader, flyttningar av Nurmijärvis vattenstomlinje, byggande av vägräcken och förbättring av belysningen.

Byggnadsarbetet har inletts i början av juli och entreprenaden beräknas vara helt klar i augusti 2023.

Länk till projektsidan:https://vayla.fi/mt-132-jk-pp-tie-vali-aittakalliontie-nummenpaantie (på finska)

Nyckelord

Kontakter

NTM-centralen, projektchef Antti Pönni
tfn 050 380 8177
e-post: fornamn.efternamn@nmt-centralen.fi

Nurmijärvi kommun, trafikingenjör Pia Korteniemi
e-post: fornamn.efternamn@nurmijarvi.fi

HTJ Oy, säkerhetskoordinator Markku Jylhä
tfn 050 410 6592
e-post: fornamn.efternamn@htj.fi

HTJ Oy, övervakare Juha Taiponen
tfn 0400 553 489
e-post: fornamn.efternamn@htj.fi

Destia Ab, arbetschef Mika Kallioväli
tfn 0400 430 490

Destia Ab, arbetsplatschef Kim Peltonen
tfn 040 6617 740
e-post: fornamn.efternamn@destia.fi

Bilder

På landsväg 132 (Lopentie) byggs en gång- och cykelväg på avsnittet mellan Aittakalliontie och Nummenpääntie.
På landsväg 132 (Lopentie) byggs en gång- och cykelväg på avsnittet mellan Aittakalliontie och Nummenpääntie.
Ladda ned bild

Om

Uudenmaan ELY-keskus
Uudenmaan ELY-keskus
Opastinsilta 12 A, 2. krs
00520 Helsinki

0295 021 000http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-uusimaa

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd.