Villa Gyllenberg

PÅMINNELSE: Inbjudan till presstillställning 25.4 för Villa Gyllenbergs utställning Österländsk andlighet

Dela
Konstmuseet Villa Gyllenbergs sommarutställning belyser ’österländsk andlighet’ i finländsk konst och öppnas onsdagen 26.4. Presstillställning på museet tisdagen 25.4 kl. 11, anmäl dig nu!
Ilona Harima: Den norra vägen, 1948, gouache på papper, limmad på fanér, 32 x 22 cm, Villa Gyllenberg / Signe ja Ane Gyllenbergs stiftelses samling. Foto: Matias Uusikylä / Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse.
Ilona Harima: Den norra vägen, 1948, gouache på papper, limmad på fanér, 32 x 22 cm, Villa Gyllenberg / Signe ja Ane Gyllenbergs stiftelses samling. Foto: Matias Uusikylä / Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse.

Pressmeddelande:
Österländsk andlighet på Villa Gyllenberg 26.4–13.8.2023

Föreställningar om buddhism, fornindisk kultur och de österländske vises andlighet har inspirerat otaliga konstnärer. Föreställningarnas historia är sammanflätad med såväl problematiska motsättningar och maktförhållanden som med en genuin önskan att förstå och lära av andra kulturer. Utställt finns verk från slutet av 1800-talet till nutid av över tjugo konstnärer som till exempel Akseli Gallen-Kallela, Ilona Harima, Anitra Lucander och J.O. Mallander. Utställningen presenterar ett nytt perspektiv på den finländska konstens historia och baserar sig på FD Nina Kokkinens banbrytande forskning. Kokkinen är sedan tidigare känd för sin forskning inom esoterisk andlighet.

Svar i österländsk andlighet

Svaret på utmaningarna i dagens hektiska liv söks ofta i yoga, meditation, resor till Asien och i hem inredda med Buddha-bilder. Österns religioner har redan länge inspirerat konstnärer att samla, resa, begrunda och söka nya perspektiv på både konstskapandet och utövandet av sin personliga andlighet. Man har sökt en djupare och mer autentisk andlighet i öst och dess religioner.

”Min doktorsavhandling handlade om esoterism i Akseli Gallen-Kallelas, Pekka Halonens och Hugo Simbergs konst. Under forskningens gång blev det klart att uppfattningarna om österländsk andlighet sammanflätas med esoterism och de här var ämnen som fascinerade konstnärer även senare under 1900-talet. För en del av dem, som Ilona Harima och Anitra Lucander, blev den österländska andligheten en viktig del av livet. Den här utställningen lyfter fram den österländska andlighetens inverkan på konst och kultur som ett bredare fenomen och betraktar dess utveckling under en period på hundra år” berättar utställningens kurator Nina Kokkinen.  

Fascinerande levnadshistorier och konst

Utställningen lyfter fram intressanta verk, fascinerande levnadshistorier och föremål som har erbjudit en grogrund för föreställningar av österländsk andlighet i Finland. Under en hundraårig historia har den österländska andligheten sökt olika uttryck i bland annat gestaltning av bohemliv, aspirationer på andlig utveckling samt begreppslig avantgardism. I utställningen ingår förutom konst även historiskt fotomaterial samt orientaliska religiösa föremål som har samlats in av Gustaf Mannerheim och Akseli Gallen-Kallela.

”Ane Gyllenberg var intresserad av andlighet och förutom verk som anknyter till kristendomen samlade han på buddhistiska föremål. Han köpte även två verk av Ilona Harima, men dessa har sällan ställts ut i museet. Harima påstods skapa konst i ett slags transtillstånd och hon porträtterade sina andliga vägvisare i flera konstverk. Jag bjöd in Nina Kokkinen för att skapa den här utställningen, som belyser österländska skulpturers betydelse i finländska samlingar samt hur konstnärer har hämtat inspiration från österländska religioner under olika tider”, berättar museets intendent Lotta Nylund.

Österländsk andlighet genomsyrar konsten

Österländsk andlighet har påverkat alla former av konst och kultur. Förutom bildkonst och samlande belyser utställningen den österländska andlighetens inverkan på den tidiga 1900-talets danskonst. Entusiasmen för orientalisk dans lyfte fram det religiösa i den asiatiska dans- och teaterkonsten. Dansarna började röra sig på ett sätt typiskt för yoga, meditation och österns rituella gestikulära språk. Konstnärerna inspirerades att avbilda dansare som helgon, änglar och klarsynta medier.

Den österländska andligheten märktes även i det tidiga 1900-talets litteratur och illustrationskonst, som i Rudolf Koivus älskade sagoillustrationer. Konstnärerna läste verk med anknytning till buddhism samt bland annat hinduismens Bhagavadgita, hinduismens heliga bok. 

Resor och meditation

Uppfattningen om österländsk andlighet förändrades och blev alltmer konkret i och med den växande turismen efter andra världskriget. Under sina resor fick konstnärerna egna erfarenheter av hinduismen, buddhismen och islam och exempelvis Anitra Lucander samt Per Stenius sökte sig till andliga lärare i Indien.

I Finland grundades på 1970-talet flera samfund baserade på österländska religioner och guruer och andra andliga lärare kom på besök till Finland. Konstnärerna deltog ofta i arrangemangen inför dessa möten.

Österländsk andlighet började vävas in i avantgardet och i konstnärliga experiment. Det fick allts oftare även konceptuella och filosofiska uttryck. Konst närmade sig meditation. Mot slutet av 1900-talet blev den konstnärliga processen allt viktigare och började få rituella dimensioner. J. O. Mallanders verk Wang är uppkallat efter en buddhistisk ritual och Silja Rantanens serie storskaliga målningar bygger på den tantriska bildtraditionen. 

Utställningens kurator är konst- och religionsforskaren, FD Nina Kokkinen (Donnerska Institutet). Utställningen är en del av Kokkinens forskningsprojekt som granskar ’österländsk andlighet’ i finländsk konst. Kokkinen kuraterade succéutställningen Vägen till dold kunskap för Villa Gyllenberg 2020.

De utställda konstnärerna är Wäinö AaltonenEva BremerCarolus Enckell, Akseli Gallen-Kallela, Meri Genetz, Ilona Harima, Werner von HausenOuti HeiskanenEster Helenius, Rudolf Koivu, Inari Krohn, J.O. Mallander, Ahti Lavonen, Anitra Lucander, Leena Luostarinen, Silja Rantanen, Venny Soldan-Brofeldt, Per Stenius, Matti Visanti, Hannu Väisänen och Jan Kenneth Weckman.

Till pressen

Presstillställningen äger rum på Villa Gyllenberg, Granöstigen 11, 00340 Helsingfors. 
Anmälningar till siiri.oinonen@gyllenbergs.fi

Utställningens kurator Nina Kokkinen samt museets intendent och utställningens projektchef Lotta Nylund är på plats för intervjuer.

Kontakt och intervjuer

Lotta Nylund, Villa Gyllenbergs intendent, lotta.nylund@gyllenbergs.fi, +358 40 576 1753.

Nina Kokkinen, utställningens kurator, nina.kokkinen@stiftelsenabo.fi.

Öppethållning, biljetter och gruppbokningar

Museet öppet: ons, lör, sön kl. 12–17 samt på beställning åt grupper.
Biljetter: 12/10 €, under 18-åringar 0 €, Museikortet.
Gruppbokningar: villa@gyllenbergs.fi

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Ilona Harima: Den norra vägen, 1948, gouache på papper, limmad på fanér, 32 x 22 cm, Villa Gyllenberg / Signe ja Ane Gyllenbergs stiftelses samling. Foto: Matias Uusikylä / Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse.
Ilona Harima: Den norra vägen, 1948, gouache på papper, limmad på fanér, 32 x 22 cm, Villa Gyllenberg / Signe ja Ane Gyllenbergs stiftelses samling. Foto: Matias Uusikylä / Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Villa Gyllenberg
Villa Gyllenberg
Kuusisaarenpolku 11
00340 Helsinki

http://www.villagyllenberg.fi

Villa Gyllenberg on Signe ja Ane Gyllenbergin säätiön ylläpitämä koti- ja taidemuseo Helsingin Kuusisaaressa. Museo on auki ke, la, su klo 12-17 sekä tilauksesta ryhmille.

Följ Villa Gyllenberg

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Villa Gyllenberg

Invitation to press conference: Eastern Spirituality at Villa Gyllenberg Art Museum, 26 April – 13 August 202328.3.2023 08:35:00 EEST | Press Invitation

The summer exhibition at the Villa Gyllenberg Art Museum sheds light on ‘Eastern Spirituality’ in Finnish art. Imaginings of Buddhism, the ancient cultures of India and the sages of the East have inspired many artists. This history is intertwined with problematic confrontations and power relations, but also with a genuine desire to understand and learn from other cultures. The new exhibition presents art from the 19th century to the present by more than twenty artists, including Akseli Gallen-Kallela, Ilona Harima, Anitra Lucander and J.O. Mallander. The exhibition offers new perspectives on the history of Finnish art and is based on the pioneering research of Nina Kokkinen, Ph.D., who has previously studied esoteric spirituality.

Inbjudan till presstillställning: Österländsk andlighet på Villa Gyllenberg 26.4–13.8.202328.3.2023 08:35:00 EEST | Kutsu

Konstmuseet Villa Gyllenbergs sommarutställning belyser ’österländsk andlighet’ i finländsk konst. Föreställningar om buddhism, fornindisk kultur och de österländske vises andlighet har inspirerat otaliga konstnärer. Föreställningarnas historia är sammanflätad med såväl problematiska motsättningar och maktförhållanden som med en genuin önskan att förstå och lära av andra kulturer. Utställt finns verk från slutet av 1800-talet till nutid av över tjugo konstnärer som till exempel Akseli Gallen-Kallela, Ilona Harima, Anitra Lucander och J.O. Mallander. Utställningen presenterar ett nytt perspektiv på den finländska konstens historia och baserar sig på FD Nina Kokkinens banbrytande forskning. Kokkinen är sedan tidigare känd för sin forskning inom esoterisk andlighet.

Kutsu mediatilaisuuteen: Idän henkisyys -näyttely Villa Gyllenbergin taidemuseossa esillä 26.4–13.8.202328.3.2023 08:35:00 EEST | Kutsu

Villa Gyllenbergin taidemuseon kesänäyttely valottaa ’idän henkisyyttä’ Suomen taiteessa. Mielikuvat buddhalaisuudesta, Intian muinaisista kulttuureista ja itämaan viisaiden henkisyydestä ovat innoittaneet monia taiteilijoita. Mielikuvien historiaan kietoutuu paitsi ongelmallisia vastakkainasetteluja ja valtasuhteita myös aitoa halua ymmärtää ja oppia toisista kulttuureista. Esillä on teoksia 1800-luvulta nykypäivään yli kahdeltakymmeneltä taiteilijalta, muun muassa Akseli Gallen-Kallelalta, Ilona Harimalta, Anitra Lucanderilta ja J.O. Mallanderilta. Näyttely avaa uuden näkökulman Suomen taiteen historiaan ja se perustuu esoteeriseen henkisyyteen perehtyneen FT Nina Kokkisen uraauurtavaan tutkimukseen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum