Suomen Pankki

Penningpolitiken stöder en hållbar ekonomisk återhämtning och förbättrade inflationsutsikter

Dela

Den globala ekonomin återhämtar sig från pandemin understödd av en stigande vaccinationstäckning och den ekonomiska politiken. Den branta nedgången övergår i år i en uppgång på 6 %. ”Den ekonomiska tillväxten i euroområdet är nu kraftig, men stöd från den ekonomiska politiken behövs fortfarande. Produktionsflaskhalsar i förening med eventuella nya virusvarianter och en låg vaccinationstäckning i de framväxande länderna kastar en skugga över utsikterna”, säger chefdirektör Olli Rehn.

Kraftiga penningpolitiska och offentliga åtgärder har minskat de ekonomiska skadorna på längre sikt. Penningpolitiken har bidragit till fortsatt lätta finansieringsvillkor samtidigt som centralbankernas balansräkningar har vuxit. De lätta finansieringsvillkoren i förening med offentliga stödåtgärder har underlättat tillgången till kredit för företag och hushåll. Ökningen i den offentliga skuldsättningen är därför kraftigare än vid kriser.

Inflationen saktade in i början av coronakrisen. Den stigande inflationen i euroområdet i år kan tillskrivas den låga prisnivån för jämförelsetidpunkten, prisökningen på råvaror och produktionsflaskhalsar. Dessa faktorer bedöms få inflationen att stiga temporärt. På medellång sikt dämpas inflationen i euroområdet dock av den outnyttjade kapaciteten i ekonomin och ett måttligt lönetryck. ”Det är penningpolitikens uppgift att bidra till gynnsamma finansieringsvillkor under en tillräckligt lång tid för att den ekonomiska återhämtningen ska kunna fortsätta och pandemins bromsande inverkan på inflationen försvinna”, framhåller chefdirektör Olli Rehn.

Enligt den nya strategin upprätthålls prisstabilitet bäst genom att sträva efter en symmetrisk inflation på 2 % på medellång sikt. Negativa och positiva avvikelser från målet betraktas som lika oönskade.”Den nya strategin förankrar inflationsförväntningarna vid inflationsmålet kraftigare än tidigare och bidrar till att sörja för att ekonomin inte permanent ska fastna i en för låg inflation”, poängterar chefdirektör Olli Rehn.

Med ledning av den nya strategin har den penningpolitiska hållningen varit fortsatt kraftigt ackommoderande. På sitt sammanträde i september höll ECB-rådet de penningpolitiska åtgärderna oförändrade. Rådet ansåg dock att gynnsamma finansieringsvillkor kan upprätthållas med en något långsammare takt i de värdepappersköp som görs med anledning av pandemin.

Finanspolitiken och penningpolitiken verkar i samma expansiva riktning i euroområdet. Kraftiga offentliga åtgärder har varit motiverade för att bekämpa konsekvenserna av pandemin. Samtidigt urholkar euroländernas höga skuldsättning förutsättningarna för hållbar ekonomisk tillväxt. ”Fastän en räntehöjning ännu inte är i sikte, kommer den att någon dag bli verklighet. Detta bör alla euroländerna ta hänsyn till i hanteringen av sina offentliga finanser”, konstaterar chefdirektör Olli Rehn.

Nyckelord

Bilder

Länkar

Om

Suomen Pankki
Suomen Pankki
Snellmaninaukio, PL 160
00101 HELSINKI

09 1831http://www.bof.fi

Finlands Bank är Finlands monetära myndighet och nationella centralbank. Banken är samtidigt en del av Eurosystemet, som svarar för euroländernas penningpolitik och övriga centralbanksuppgifter och administrerar världens näststörsta valuta, euron. 

Följ Suomen Pankki

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Pankki

Kutsu medioille: Online Conference 19 Oct - Monetary Policy Approaches: A Comparative Appraisal15.10.2021 09:59:55 EEST | Kutsu

Euroopan keskuspankki ja Federal Reserve ovat uudelleenarvioineet rahapolitiikan strategiansa äskettäin. Millä tavalla uudet rahapolitiikan strategiat vaikuttavat markkinoihin, päätöksentekoon ja tutkimukseen? Tervetuloa seuraamaan suoraa verkkolähetystä Suomen Pankin ja SUERF-järjestön yhteisestä konferenssista. Tilaisuudessa kuullaan alan johtavia tutkijoita ja rahapolitiikasta ovat keskustelemassa muun muassa Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki, Ruotsin keskuspankin varapääjohtaja Anna Breman ja EKP:n johtokunnan jäsen ja pääekonomisti Philip Lane. Tilaisuus on englanninkielinen. Ilmoittaudu tästä Tilaisuuden linkki toimitetaan ilmoittautuneille ennen tilaisuuden alkua. Lue lisää konferenssista: Bank of Finland and SUERF joint conference on Monetary Policy Approaches: A Comparative Appraisal Lisätietoja: vanhempi viestintäasiantuntija Satu Hietanen, p. 050 352 7802, satu.hietanen@bof.fi Program Hours are CET 11:00 Welcoming address Esa Jokivuolle,

Finlands Banks chefdirektör deltar i IMF:s årsmöten14.10.2021 09:00:00 EEST | Tiedote

Finlands Banks chefdirektör Olli Rehn deltar virtuellt i Internationella valutafondens (IMF) och Världsbankens gemensamma årsmöten som hålls under vecka 41. Chefdirektör Rehn företräder Finland i valutafondens styrelse. Under mötesveckan hålls också sammanträden i den internationella monetära och finansiella kommittén och i IMF:s och Världsbankens gemensamma utvecklingskommitté. I valutafondens möten deltar också vice ordföranden i Finlands Banks direktion Marja Nykänen och experter från Finlands Bank, samtliga virtuellt. Närmare upplysningar lämnas av byråchef Satu Kivinen, telefon 09 183 23 29.

Governor of the Bank of Finland to attend IMF Annual Meetings14.10.2021 09:00:00 EEST | Press release

The Governor of the Bank of Finland, Olli Rehn will participate virtually in the Annual Meetings of the International Monetary Fund (IMF) and the World Bank to be held during week 41. Governor Rehn represents Finland on the Fund’s Board of Governors. During the week, the International Monetary and Financial Committee and the Development Committee, a joint forum of the IMF and the World Bank, will convene for meetings. The Bank of Finland will also be represented virtually by Deputy Governor Marja Nykänen and experts from the Bank. For further information, please contact Satu Kivinen, Head of Division, tel. +358 9 183 2329.

Suomen Pankin pääjohtaja osallistuu IMF:n vuosikokouksiin14.10.2021 09:00:00 EEST | Tiedote

Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn osallistuu virtuaalisesti Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) ja Maailmanpankin viikolla 41 pidettäviin vuosikokoustapahtumiin. Pääjohtaja Rehn edustaa Suomea valuuttarahaston hallintoneuvostossa. Vuosikokousviikolla järjestetään kansainvälisen valuutta- ja rahoituskomitean sekä IMF:n ja Maailmanpankin yhteisen kehityskomitean kokous. Suomen Pankista valuuttarahaston kokouksiin osallistuvat virtuaalisesti myös johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen sekä Suomen Pankin asiantuntijoita. Lisätietoja antaa toimistopäällikkö Satu Kivinen, puh. 09 183 2329.

Klimatförändringen och den nya penningpolitiska strategin på Myntmuseets program i höst1.10.2021 13:15:00 EEST | Tiedote

Myntmuseets publikevenemang hösten 2021 fokuserar på Europeiska centralbankens nya penningpolitiska strategi och klimatförändringen. Genom publikevenemangen vill Finlands Bank främja medborgarnas ekonomiska kunnande och kännedomen om finansmarknaden. Målet är också att öka dialogen med allmänheten. Tillställningarna är gratis och öppna för alla och hålls som webbinarier, om inte annat anges. De sänds från Finlands Banks myntmuseum. Webbinarierna börjar kl. 17 och inspelningarna av dem kan ses i efterhand på Myntmuseets webbplats. ti 12.10 Stresstester av den finansiella sektorn: vad, hur och vad sen? Chefsanalytiker Sampo Alhonsuo, Finansinspektionen ti 26.10 Klimatmål för centralbankens investeringar Ledande hållbarhetsexpert Anna Hyrske ti 9.11 ECB:s nya penningpolitiska strategi Finlands Banks chefdirektör Olli Rehn ti 16.11 Ekonomibok Nu: Kaikki kuluttamisesta (Allt om konsumtion) Direktionens vice ordförande Marja Nykänen, chefdirektör Antti Oksanen, direktör Mari Pantsar från Sit

Bank of Finland Museum’s autumn focus is on climate change and the new monetary policy strategy1.10.2021 13:15:00 EEST | Press release

The Bank of Finland Museum’s events for the public in autumn 2021 will focus on the European Central Bank’s new monetary policy strategy and climate change. Through its events for the public, the Bank of Finland hopes to foster financial literacy and awareness of the financial markets. It also hopes to further dialogue with the general public. The events are open to all and free of charge; they will be held online, unless otherwise stated, and will be broadcast from the premises of the Bank of Finland Museum. All events will begin at 17:00, and after each event a recording will be made available on the Museum’s web pages. Tues 12.10. Stress tests for the financial sector: what, how and then what? Chief Analyst Sampo Alhonsuo, Financial Supervisory Authority Tues 26.10. Investment climate goals at the central bank Principal Responsible Investment Specialist Anna Hyrske Tues 9.11. The ECB’s new monetary policy strategy Bank of Finland Governor Olli Rehn Tues 16.11. Talouskirja nyt discus

Rahamuseon syksyn aiheina ilmastonmuutos ja rahapolitiikan uusi strategia1.10.2021 13:15:00 EEST | Tiedote

Suomen Pankin rahamuseon syksyn 2021 yleisötilaisuuksissa keskustellaan Euroopan keskuspankin rahapolitiikan uudesta strategiasta ja ilmastonmuutoksesta. Yleisötilaisuuksilla Suomen Pankki haluaa edistää kansalaisten talousosaamista ja finanssimarkkinoiden tuntemista. Tavoitteena on myös lisätä vuoropuhelua yleisön kanssa. Tilaisuudet ovat kaikille avoimia ja maksuttomia, ja ne pidetään verkkotapahtumina, ellei toisin mainita. Ne lähetetään Suomen Pankin rahamuseosta. Tilaisuudet alkavat klo 17, ja niiden tallenteet ovat jälkikäteen nähtävissä rahamuseon verkkosivuilla. ti 12.10. Stressitestit finanssisektorille: mitä, miten ja entä sitten? Pääanalyytikko Sampo Alhonsuo, Finanssivalvonta ti 26.10. Sijoittamisen ilmastotavoitteet keskuspankissa Johtava vastuullisuusasiantuntija Anna Hyrske ti 9.11. EKPn rahapolitiikan uusi strategia Pääjohtaja Olli Rehn ti 16.11. Talouskirja nyt: Kaikki kuluttamisesta Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen, päätoimittaja Antti Oksanen, johtaja Mari

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum