Suomen Pankki

Penningpolitiken stöder euroområdets återhämtning från den exceptionella krisen

Dela

Ekonomin i både Finland och euroområdet krymper kraftigt i år. De nödvändiga restriktionerna i samhället har successivt kunnat lyftas, men det är osäkert om produktionen och sysselsättningen kommer att vända starkt uppåt. Hushållens och företagens verksamhet präglas av försiktighet och deras svagare ekonomiska situation. Det finns också alltjämt risk för att epidemin tar fart på nytt.

Centralbankerna har agerat snabbt i krisen. Europeiska centralbanken har under vårens lopp lättat på villkoren för de riktade långfristiga refinansieringstransaktionerna ytterligare, utvidgat det existerande omfattande tillgångsköpsprogrammet och i slutet av mars inlett värdepappersköp inom ramen för det nya köpprogrammet med anledning av pandemin. Räntorna ligger likaså kvar på en låg nivå. ”ECB-rådet sörjer för att penningpolitiken upprätthåller prisstabilitet, stöder tillväxten och får genomslag i den reala ekonomin. Under coronakrisen har rådet fattat beslut om omfattande åtgärder för att hjälpa både företag och hushåll att klara sig över nedstängningen i ekonomin”, underströk chefdirektör Olli Rehn i dag på presskonferensen i samband med utgivningen av publikationen Euro & talous.

I juni 2020 bedömde ECB-rådet att inflations- och konjunkturutsikterna för åren framöver hade försvagats ytterligare. Följaktligen fattades beslut om att utöka köpprogrammet med anledning av pandemin med 600 miljarder euro till sammanlagat 1 350 miljarder euro och förlänga programmet åtminstone till juni 2021. Härigenom säkerställs tillräckligt lätta finansieringsvillkor och en smidig transmission av penningpolitiken till den reala ekonomin i olika länder och inom olika sektorer av ekonomin.

Medan restriktionerna var i kraft var den ekonomiska politikens viktigaste uppgift att förhindra en konkursvåg och massarbetslöshet. Nu har en finanspolitik som stöder den totala efterfrågan fått en mer framträdande roll. Sådan stimulans är till nytta i ett läge där en exceptionellt låg total efterfrågan utgör den primära begränsningsfaktorn för produktionen. Vid behov är det även möjligt med omfattande stimulansåtgärder i länder där läget i de offentliga finanserna och de långsiktiga konjunkturutsikterna är tillräckligt sunda.

Coronapandemin är en påminnelse om att sunda offentliga finanser utgör ett oersättligt skydd i svåra tider. ”Det är viktigt att den finanspolitiska stimulansen är rättidig och effektiv. Koronakrisen får inte användas som förevändning för sådana permanenta ökningar av de offentliga utgifterna som leder till att det redan djupa hållbarhetsunderskottet växer ytterligare”, sade chefdirektör Rehn. "Det är nödvändigt att fokusera på sådana investeringar och strukturreformer som förbättrar möjligheterna till ekonomisk tillväxt, produktivitetsutveckling och sysselsättning i framtiden”, fortsatte chefdirektör Olli Rehn.

Den aktuella krisen är exceptionell och fler samordnade ekonomiska åtgärder behövs också på europeisk nivå. Kommissionens aktuella förslag till en återuppbyggnadsfond utgör i stora drag ett steg i rätt riktning, även om det efter behandling i medlemsländerna säkert kommer att ändras. För Finlands ekonomi är det viktigt att ekonomin i det primära exportområdet, dvs. EU, vilar på en stabil grund.

Ekonomin väntas stegvis börja återhämta sig under andra halvåret. Då måste vi se till att också företagen i Finland kan öka sin produktion. Här spelar arbetsmarknadens funktion en nyckelroll. ”Det gäller för den finländska arbetsmarknaden att också under återhämtningsfasen visa vad den går för”, påminde Olli Rehn. I många länder återspeglas en konjunkturnedgång snabbt i priset på arbete.

Nyckelord

Bilder

Länkar

Om

Suomen Pankki
Suomen Pankki
Snellmaninaukio, PL 160
00101 HELSINKI

09 1831http://www.bof.fi

Finlands Bank är Finlands monetära myndighet och nationella centralbank. Banken är samtidigt en del av Eurosystemet, som svarar för euroländernas penningpolitik och övriga centralbanksuppgifter och administrerar världens näststörsta valuta, euron. 

Följ Suomen Pankki

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Pankki

Housing loan drawdowns lower and holiday cottage loan drawdowns higher than normal in May30.6.2020 13:00:00 EESTPress release

Drawdowns of new housing loans amounted to EUR 1.5 bn in May 2020, a decline of 22% on May 2019. Housing loan drawdowns in May have last been below this amount in 2015. The annualised agreed rate was 0.75%, unchanged on April 2020. Despite the low level of housing loan drawdowns in April and May 2020, annual growth in the housing loan stock (2.8%) has not moderated. This is partly due to the extensive use of interest-only periods for housing loans. After a record surge in April, however, the volume of renegotiated housing loan agreements [1] fell back to almost normal levels in May. In May 2020, the average repayment period of new housing loans surpassed 21 years for the first time and was 21 years 4 months. Over 70% of new housing loans in May were with a maturity of over 20 years. Loans with longer maturities (over 29 years) accounted for 9% of new housing loans, compared with 5% a year earlier in May. May 2020 proved exceptionally busy for drawdowns of loans for holiday residences (

Mindre efterfrågan på bostadslån och större efterfrågan på stuglån i maj än normalt30.6.2020 13:00:00 EESTTiedote

I maj 2020 utbetalades nya bostadslån för 1,5 miljarder euro, vilket är 22 % mindre än vid motsvarande tid för ett år sedan. Utbetalningarna av bostadslån har senast varit mindre i maj år 2015. I maj 2020 var den överenskomna årliga räntan på nya bostadslån (0,75 %) densamma som i april 2020. Trots den svaga efterfrågan i april och maj 2020 har årsökningen i det utestående beloppet av bostadslån (2,8 %) inte mattats av. Det omfattande intresset för att utnyttja möjligheten till amorteringsfrihet har bidragit till att upprätthålla tillväxttakten. Antalet omförhandlade [1] avtal om bostadslån återställdes emellertid efter en rekordlivlig aprilmånad till nära normal nivå i maj. I maj 2020 översteg den genomsnittliga återbetalningstiden för nya bostadslån första gången 21 år och var 21 år 4 månader. I maj hade över 70 % av de nya bostadslånen en återbetalningstid som var längre än 20 år. Av de nya bostadslånen var andelen lån med en längre återbetalningstid (över 29 år) 9 %, när deras ande

Asuntolainanostoja toukokuussa tavanomaista vähemmän ja mökkilainanostoja runsaammin30.6.2020 13:00:00 EESTTiedote

Toukokuussa 2020 uusia asuntolainoja nostettiin 1,5 mrd. euron edestä, mikä on 22 % vähemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana. Toukokuun aikana asuntolainoja nostettiin vähemmän viimeksi vuonna 2015 . Toukokuussa 2020 uusien asuntolainojen sovittu vuosikorko (0,75 %) oli sama kuin huhtikuussa 2020. Huhti- ja toukokuun 2020 vähäisistä nostomääristä huolimatta asuntolainakannan vuosikasvuvauhti (2,8 %) ei ole hidastunut. Kasvuvauhtia on ylläpitänyt osaltaan lyhennysvapaiden laaja käyttö. Uudelleen neuvoteltujen [1] asuntolainasopimusten määrä palasi kuitenkin ennätysvilkkaan huhtikuun jälkeen toukokuussa lähes normaalitasolle. Toukokuussa 2020 uusien asuntolainojen keskimääräinen takaisinmaksuaika ylitti ensimmäistä kertaa 21 vuotta ja oli 21 vuotta 4 kuukautta. Toukokuussa yli 70 % uusista asuntolainoista oli takaisinmaksuajaltaan yli 20 vuotta. Toukokuussa takaisinmaksuajaltaan pidempien lainojen (yli 29 vuotta) osuus uusista asuntolainoista oli 9 %, kun vuosi sitten toukokuussa nii

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum