Finanssivalvonta

Personbyten i Finansinspektionens direktion

Dela

Riksdagens bankfullmäktige utnämnde den 9 september 2022 övermatematiker Minna Lehmuskero till medlem av Finansinspektionens direktion och direktör Jaana Rissanen till hennes suppleant. De arbetar båda vid social- och hälsovårdsministeriets avdelning för social trygghet och försäkringar.

Till medlem av Finansinspektionens direktion utsågs också arbetslivsprofessor Martti Hetemäki. Hetemäki är arbetslivsprofessor vid Aalto-universitetet och Helsingfors universitet.

Utnämningarna gäller från och med den 9 september 2022 fram till utgången av direktionens treåriga mandatperiod, som inleddes den 1 januari 2021.

Ordförande för Finansinspektionens direktion är vice ordföranden i Finlands Banks direktion Marja Nykänen, och vice ordförande är understatssekreterare Leena Mörttinen från finansministeriet. De övriga medlemmarna är filosofie kandidat, försäkringsmatematiker (SGF) Lasse Heiniö och ekonomie magister Leena Kallasvuo. Suppleant för Marja Nykänen är avdelningschef Katja Taipalus och suppleant för Leena Mörttinen är lagstiftningsrådet Janne Häyrynen.

Nyckelord

Om

Finanssivalvonta
Finanssivalvonta
PL 103, Snellmaninkatu 6
00100 Helsinki

09 183 51https://www.finanssivalvonta.fi/

Finansinspektionen (FI) är en myndighet med ansvar för finans- och försäkringstillsynen i Finland. Under vår tillsyn står bland annat bankerna, försäkringsbolagen, pensionsbolagen, andra aktörer i försäkringsbranschen, värdepappersföretagen, fondbolagen och börsen. Vi främjar den finansiella stabiliteten, förtroendet för finansmarknaden och skyddet av kunder, investerare och försäkrade.

Följ Finanssivalvonta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Finanssivalvonta

FIN-FSA imposes administrative fine on Eisler Capital (UK) Ltd for delay in short position notifications intended for public disclosure23.11.2022 14:00:00 EET | Press release

The Financial Supervisory Authority (FIN-FSA) has imposed an administrative fine of EUR 30,000 on Eisler Capital (UK) Ltd. The company failed to notify the FIN-FSA within the time limit changes in a net short position on two occasions, one where the position exceeded and the other where it fell below the publication threshold.

Measures aimed at preventing money laundering and terrorist financing should be targeted according to the actual risk - risk management methods are emphasised in supervision17.10.2022 11:00:00 EEST | Press release

In the Financial Supervisory Authority's assessment of the risks of money laundering and terrorist financing in the Finnish banking sector, the risk levels of the services offered by each bank have been compared with the risk management methods it uses. Based on a comprehensive assessment, the overall risk of money laundering and terrorist financing is significant*. The Financial Supervisory Authority (FIN-FSA) pays special attention to deposit banks’ practices with regard to risk classification of customers and monitoring customers’ use of services. By these means, measures aimed at preventing money laundering and terrorist financing are targeted according to the actual risk.

Åtgärder som syftar till att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism ska inriktas enligt den faktiska risken - riskhanteringsmetoderna betonas i tillsynen17.10.2022 11:00:00 EEST | Tiedote

I Finansinspektionens bedömning av riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism inom den finländska banksektorn har risknivåerna hos de tjänster som respektive bank tillhandahåller jämförts med bankens riskhanteringsmetoder. Enligt den övergripande bedömningen är den totala risken för penningtvätt och finansiering av terrorism inom banksektorn betydande*. Finansinspektionen fäster särskild uppmärksamhet vid inlåningsbankernas rutiner när det gäller att riskklassificera kunder och följa kundernas användning av tjänster. Med deras hjälp inriktas åtgärderna för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism enligt den faktiska risken.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum