Uudenmaan ELY-keskus

Petikkovägens anslutningsfiler västerut vid Ring III i Vanda stängs för trafik under tiden mellan den 20 april och den 31 oktober 2022 – trafiken styrs till en omväg

Dela
Omfartsvägen under arbetet.
Omfartsvägen under arbetet.

Vid stamväg 50 som ansluter till Petikkovägen i Vanda (väg 50/5/695-358) stängs körfilerna västerut helt för trafik under tiden mellan den 20 april och den 31 oktober 2022. Den tillfälliga avstängningen av vägen görs på grund av en sanering av avloppet för stamvatten som genomförs av HRM i Kivistö och nordöstra Esbo. Anslutningsfilerna västerut stängs för trafik onsdagen den 20 april 2022 kl. 19.00 och öppnas igen för trafiken senast på måndagen den 31 oktober 2022 kl. 6.00.

Trafiken på Petikkovägen styrs till en omväg. Omvägen går längs Vichtisvägens ramp ((21508/34) till Vichtisvägen (väg 120) och via Tegelpojkslänken (41075, gatunät) till Petikkovägen i enlighet med den bifogade omvägsplanen. Omvägens längd är 1,6 km.

Bilaga: Omfartsvägen under arbetet.

Nyckelord

Kontakter

Tilläggsinformation:

HRM:s byggnadsövervakare Samuli Kinnunen, tfn 050 350 1080

GRK Infra Oy:s ansvariga arbetsledare Teemu Palosaari tfn 0500 888 297

NTM:s kontaktperson Ramboll CM Oy, Tomi Sundgren, tfn 040 189 5380

Bilder

Omfartsvägen under arbetet.
Omfartsvägen under arbetet.
Ladda ned bild

Dokument

Om

Uudenmaan ELY-keskus
Uudenmaan ELY-keskus
Opastinsilta 12 A, 2. krs
00520 Helsinki

0295 021 000http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-uusimaa

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd.

Följ Uudenmaan ELY-keskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uudenmaan ELY-keskus

Långtidsarbetslösheten började minska (Nyland)24.5.2022 08:00:00 EEST | Tiedote

I slutet av april var antalet arbetslösa arbetssökande sammanlagt 79 633 i Nyland. Av dem var 75 078 utan anställning och 4 555 permitterade. Jämfört med året innan minskade antalet arbetslösa utan anställning med 14 957 personer (-16,6%) och antalet permitterade med 18 741 personer (-80,4%). Det totala antalet arbetslösa minskade med 33 698 personer jämfört med ett år tidigare. I Nyland minskade antalet arbetslösa 29,7 %, vilket är näst bäst efter Åland (-42,5 %). I slutet av april utgjorde andelen arbetslösa arbetssökande 9,0% av arbetskraften, vilket motsvarar medelvärdet för hela landet (9,1%).

Pitkäaikaistyöttömien määrä kääntynyt laskuun (Uusimaa)24.5.2022 08:00:00 EEST | Tiedote

Uudenmaalla oli huhtikuun lopussa yhteensä 79 633 työtöntä työnhakijaa, joista ilman työsuhdetta olevia oli 75 078 ja lomautettuja 4 555. Ilman työsuhdetta olevien määrä laski 14 957 (-16,6 %) henkilöllä ja lomautettujen 18 741 (-80,4 %) henkilöllä vuoden takaiseen verrattuna. Työttömien kokonaismäärä laski 33 698 henkilöllä verrattuna vuotta aikaisempaan. Uudellamaalla lasku oli 29,7 prosenttia, mikä oli Ahvenanmaan (-42,5 %) jälkeen Suomen parasta. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli huhtikuun lopussa 9,0 prosenttia, mikä vastaa koko Suomen keskiarvoa (9,1 %).

NTM-centralen i Nyland genomför kartläggningar av källor i områdena Första och Andra Salpausselkä23.5.2022 08:00:00 EEST | Tiedote

NTM-centralen i Nyland utreder källornas tillstånd och eventuella iståndsättningsbehov. Utredningsobjekten är områdena Första och Andra Salpausselkä i Raseborg, Lojo, Vichtis, Högfors, Hyvinge och Mäntsälä. Terrängkartläggningar görs under sommaren och hösten 2022. Källor i naturtillstånd är sällsynta i södra Finland. Källorna har försvunnit eller förändrats särskilt till följd av dikning, men genom iståndsättning kan de återställas nära sitt naturtillstånd. Tack vare iståndsättningsåtgärderna för källorna har värdefulla arter möjlighet att återhämta sig. Sådana allt mer sällsynta arter är till exempel många orkidéer, såsom knottblomster och kärrknipprot. Utredningarna är en del av livsmiljöprogrammet Helmi som finansieras av miljöministeriet och där naturmiljöer iståndsätts. Vid iständsättningarna kontaktas markägarna och de egentliga iståndsättningsarbetena utförs med markägarnas samtycke.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum