SDP EDUSKUNTA

Piirainen: Hallituksen riihi valoi uskoa tulevaisuuteen

Jaa

SDP:n kansanedustaja Raimo Piirainen on tyytyväinen pääministeri Sanna Marinin hallituksen budjettiriihessä saavuttamista tuloksista, vaikka koronaepidemia on möyhentänyt talouden näkymiä niin Suomessa kuin koko maalimassa. Työuria on järkevää pidentää niiden alusta, keskeltä ja lopusta, jotta pohjoismaisen hyvinvointivaltion perusta säilyy ehjänä.

SDP:n kajaanilaisen kansasanedustaja Raimo Piiraisen mielestä hallitus onnistui riihipäätöksillä valamaan uskoa tulevaisuuteen - koronasta huolimatta. (Kuva: Jukka-Pekka Flander)
SDP:n kajaanilaisen kansasanedustaja Raimo Piiraisen mielestä hallitus onnistui riihipäätöksillä valamaan uskoa tulevaisuuteen - koronasta huolimatta. (Kuva: Jukka-Pekka Flander)

- Kattavassa työllisyyskokonaisuudessa Suomi siirtyy kohti Pohjoismaiden työllisyyspalvelumallia, nuorten työllisyyttä ja koko väestön koulutustason parantamista. Yli 55-vuotiaiden työllisyysasteessa ja työmarkkina-aseman parantamisessa on erityinen huomio. Työllisyystoimien tavoitteena on hallituskaudella 80 000 lisätyöllistä ja nyt budjettiriihessä päätetyillä toimilla 31 000 – 36 000 lisätyöllistä, kun mukaan lasketaan hallituksen jo aikaisemmin tekemät työllisyystoimet, summaa kajaanilainen Piirainen.

- Aikuiskoulutustuen uudistuksen tarkoituksena on edistää palkansaajien mahdollisuutta samanaikaiseen työntekoon ja opiskeluun. Siksi hallitus on uudistanut soviteltua aikuiskoulutustukea ja palkansaajan aikuiskoulutustuen määräytymistä koskevia säännöksiä jo elokuun akusta alkaen.

- Kuluvan vuoden alussa työttömyysturvan lisäpäiväoikeuden alaikärajaa nostettiin yhdellä vuodella vuonna 1961 ja sen jälkeen syntyneillä. Tämä tarkoittaa, että vuonna 1961 tai myöhemmin syntynyt työtön henkilö on oikeutettu työttömyysturvan lisäpäiviin 62-vuotiaana, kun aiemmin ikäraja on ollut 61 vuotta. Lisäksi osatyökyvyttömyyseläkkeen ja ansiotulojen yhteensovittaminen uudistetaan.

- Työttömän työllistymisen edistämisessä otetaan aimoloikka kohti Pohjoismaiden mallia. Yksilöllisessä työllistymissuunnitelmassa sovitaan työnhakijan määrällisestä työnhakuvelvoitteesta ja tarkoituksenmukaisista työnhakua tukevista palveluista. Työnhakijan tulee hakea kuukaudessa 0 - 4 työpaikkaa riippuen alueen työmarkkinatilanteesta ja työttömän työkyvystä.

- Palkkatukisäännöksiä yksinkertaistetaan asettamalla tukitaso työttömyyden pituudesta riippumatta 50 prosenttiin. Uudistuksen tavoitteena on lisätä merkittävästi palkkatuen käyttöä yrityksissä. Osatyökykyisten palkkatukitaso nostetaan 70 prosenttiin ja erityisesti heidän palkkatukijakso sidotaan tiiviisti myös muihin työllistymistä edistäviin palveluihin ja samalla turvataan 3. sektorin nykyiset työllistämisehdot.

- Puretaan palkkatuen oikeudellisia esteitä ryhmäpoikkeusasetuksen antaman liikkumatilan puitteissa. Työnantaja voi jatkossa palkata palkkatuella työttömän, vaikka on irtisanonut tuotannollisista ja taloudellisista syistä työntekijöitä, mikäli työnantaja on ensin palkannut vastaavan määrän työntekijöitä työsopimuslain takaisinottovelvoitteen mukaisesti.

- Vailla perusasteen jälkeistä tutkintoa olevien 18—64-vuotiaiden työllisyysaste vuonna 2018 oli 45 prosenttia, kun toisen asteen tutkinnon suorittaneilla se oli 71,2 prosenttia. Nykytilanteessa perusasteen ja toisen asteen välinen työllisyysaste-ero on siis yli 20 prosenttiyksikköä. Perusasteen varaan jäävien ikäluokkaosuuden lasku kahdeksalla prosenttiyksiköllä nostaisi työllisyysastetta pitkällä aikavälillä yli 1,5 prosenttiyksikköä ja kasvattaisi työuran pituutta 0,75 vuodella.

- Eläkeputken leikkaaminen ja mahdollinen lakkautus siirtyvät työmarkkinaosapuolten neuvottelupöytään. Asia on vaikea ja monisyinen. Tavoitteena on tehdä yhteinen tasapainoinen esitys toimiksi, joilla voidaan edistää yli 55-vuotiaiden työllisyysastetta sekä parantaa heidän työmarkkina-asemaansa ja työssä jaksamista, sanoo Piirainen.
Toimeksianto on yli 55-vuotiaiden työllisyyttä edistävä kokonaisuus ja tavoitteena on vähentää varhaista työelämästä poistumista tavoilla, jolla saavutetaan vähintään 10 000 työllisen lisäys vuoteen 2029 loppuun mennessä VM:n todentamana. Esitystä työmarkkinaosapuolilta edellytetään marraskuun 2020 loppuun mennessä. Mikäli toimeksianto ei johda asetettuihin tavoitteisiin, hallitus linjaa tarvittavat toimet yksityiskohtineen joulukuussa 2020.

Osana toimeksiantoa hallitus edellyttää, että esityksillä edistetään ikääntyneiden työssä jaksamista, työkykyä, ja osaamista vahvistavia toimenpiteitä sekä muutosturvaa huomioiden erikokoiset yritykset. Työkyvyn tukeminen työuran aikana on olennainen tekijä, jotta ikääntyneiden työllisyyttä voidaan kestävästi nostaa. Siksi myös työnantajien roolia työkyvyn ylläpitoon ja työkyvyttömyyden ehkäisyyn on vahvistettava.

-Hyvä kirjaus on, että oppisopimuskoulutus vastaa paremmin nuorten, erilaisten opiskelijoiden ja työelämän tarpeisiin. Hallitus uudistaa oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvauksen määräytymisen perusteita siten, että työnantajalle maksettavan koulutuskorvauksen määrään vaikuttaa oppivelvollisuuden piiriin kuuluminen, tai jos opiskelija on alle 30-vuotias ja vailla ammatillista tutkintoa. Tämä tukee edelleen työllisyyttä ja etenkin pelkän perustutkinnon varassa oleville. Etenkin kun tiedetään, että perusasteen työpaikat ovat romahdusmaisesti vähentyneet viimeisten vuosikymmenten aikana ja tulevat vähentymään, sanoo Piirainen.

-Erittäin tärkeää on, että nuorille matalan kynnyksen mielen hyvinvointia tarjoavat palvelut vakiinnutetaan Ohjaamoihin. Nuorten parissa työskentelevien TE-asiantuntijoiden osaamista nuorten kohtaamisessa ja palvelutarpeiden tunnistamisessa vahvistetaan. Nuorille suunnattujen ohjaamojen toimintaedellytyksiä ja tiedolla johtamisen elementtejä vahvistetaan monialaisen palvelun lainsäädännöllä ja koordinaatiosta vastaavan tukirakenteen perustamisella. Tässä yhteydessä huomioidaan myös muun monialaisen palvelun yhteistyön tarve sekä kunnille suunnataan tukea ohjaamotoimintaan. Hallitus valmistelee vastinrahapohjaisen kannustinmallin, jonka pohjalta kunnilla on nykyistä suurempi kannuste palkata koulutuksen ja sosiaalityön ammattilaisia ohjaamoihin. Malli valmistellaan rahoitettavaksi EU:n elpymispaketista. Kirjaus on erittäin tärkeä, koska tiedetään, että työkyvyttämyyseläkkeet ovat kääntyneet ensimmäisen kerran kasvuun vuonna 2017 juuri 40-vuotiaden ikäluokassa, kun kaikissa muissa ikäluokissa ne ovat edelleen vähentyneet, sanoo Piirainen mallia, joka on tärkeydessään EU:n elpymispaketin varojen käytön arvoinen.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Kuvat

SDP:n kajaanilaisen kansasanedustaja Raimo Piiraisen mielestä hallitus onnistui riihipäätöksillä valamaan uskoa tulevaisuuteen - koronasta huolimatta. (Kuva: Jukka-Pekka Flander)
SDP:n kajaanilaisen kansasanedustaja Raimo Piiraisen mielestä hallitus onnistui riihipäätöksillä valamaan uskoa tulevaisuuteen - koronasta huolimatta. (Kuva: Jukka-Pekka Flander)
Lataa

Linkit

Tietoja julkaisijasta

SDP EDUSKUNTA
SDP EDUSKUNTA

00102 Eduskunta

09 4321https://sdp.fi/fi/eduskunta/

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA

SDP:n Gustafsson ehdottaa sähköpyörien verovähennysoikeutta seniorikansalaisille25.9.2020 15:08:36 EESTTiedote

Kansanedustaja Jukka Gustafsson on jättänyt kirjallisen kysymyksen sähköpyörien verovähennysoikeudesta valtionverotuksessa yli 65-vuotiaille seniorikansalaisille. Sähköpyörät ovat tulleet osaksi monen suomalaisen arkipäivää. Erilaisista fyysistä vaivoista ja vammoista kärsiville ihmisille sähköpyörä helpottaa liikkumista. Liikunta voi tulla tavaksi, jos valitsee lajin, josta pitää, väkisin ei mitään tule tehtyä pitkään. Pyöräily on mukavaa ja virkistävää, ja se parantaa kuntoa. Kuitenkin ikääntyessä ylämäet tuntuvat raskailta, mikä voi latistaa harrastuksen. Ikäihmisten liikunnalla voidaan hidastaa lihasvoiman vähenemistä/lihaskatoa, pitää yllä lihasvoimaa ja kestävyyttä ja lisätä hapenkulutusta eritoten kestävyysharjoittelulla, eli edistää hengitys- ja verenkiertoelimistösi aerobista kuntoa.

SDP:n Paula Werning: Kuntouttava työtoiminta parantaa henkilön elämänhallintaa25.9.2020 13:46:37 EESTTiedote

Kansanedustaja Paula Werning on tyytyväinen hallituksen päätökseen muuttaa kuntouttavan työtoiminnan pelisääntöjä. Tarkoituksena on tarkentaa kuntouttavan työtoiminnan järjestämistä ja tuottamista koskevaa sääntelyä. Lakiin on tarkoitus lisätä kuntouttavan työtoiminnan sisältöä koskeva säädös, jossa palveluiden sisällöksi määritellään henkilön elämänhallinnan ja työ- ja toimintakyvyn edistäminen. - Tämän säädöksen mukaan on tarkoitus tarkentaa kuntouttavan työtoiminnan kuntouksellista asemaa. Näin se kohdentuu henkilöille, jotka eivät kykene osallistumaan julkisiin TE-palveluihin tai työelämään, Werning sanoo. Työllisyyden kuntakokeilut tulevat tukemaan myös sitä, miten TE-palveluja voidaan kehittää edelleen vastaamaan paremmin niiden henkilöiden palvelutarpeita, jotka ovat heikommassa asemassa työmarkkinoihin. - Pidän tärkeänä, että kuntouttava työtoiminta on jatkossa laadukasta ja entistä asiakaslähtöisempää. Ongelmana on ollut se, että asiakkaan työkykyyn ja sosiaaliseen toimintakyk

SDP:n Heinäluoma: Komission maahanmuuttopaketti on avaus vaikealle, mutta tärkeälle keskustelulle24.9.2020 09:18:58 EESTTiedote

Euroopan unionin komissio julkisti tänään oman ehdotuksensa EU:n yhteisen maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan uudistamiseksi. SDP:n kansanedustaja, hallintovaliokunnan jäsen Eveliina Heinäluoma pitää avausta ennen kaikkea aloituksena vaikealle keskustelulle unionin tulevaisuuden kannalta tärkeästä aiheesta. Itse paketin Heinäluoma katsoo pitävän sisällään sekä kannatettavia että ongelmallisia asioita.

SDP:n Eloranta: Asiakasmaksulain myötä terveydenhoidon maksut vähenevät ja samalla saavutettavuus paranee22.9.2020 16:19:49 EESTTiedote

Tänään eduskunnan lähetekeskustelussa oleva asiakasmaksulaki on pitkään odotettu sote-palvelujen saavutettavuutta parantava uudistus. Lain päätarkoitus on poistaa ja vähentää sote-palveluiden asiakasmaksuja. Lain myötä hoitajavastaanotot muutettaisiin maksuttomiksi perusterveydenhuollossa, alaikäisten poliklinikalla saama hoito muutetaan maksuttomaksi, mielenterveyspalveluiden maksuttomuutta perusterveydenhuollossa selkiytetään, sekä tartuntatauteihin liittyvän hoidon, tutkimuksen ja lääkkeiden maksuttomuutta laajennetaan osin. Pitkäaikaishoidon asiakasmaksut määräytyvät jatkossakin asiakkaan maksukyvyn mukaan. Maksukattoa laajennetaan niin, että siihen luetaan mukaan suun terveydenhuolto, terapia, tilapäinen kotisairaanhoito, sekä tietyt etäpalvelut. Laajennus koskee myös asiakasmaksuja, joihin on myönnetty toimeentulotukea. - Uusi asiakasmaksulaki tukee ja poistaa taloudellista rasitetta perusterveydenhuollon asiakkailta. Suomalainen terveydenhoito on yksi maailman parhaista ja se on

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme