Kokkolan kaupunki

Pilotförsöket med byggnadsrestaurering blir etablerad verksamhet

Dela
Karleby stad genomförde i fjol ett pilotförsök för sysselsättning där man arbetar med byggnadsrestaurering som en del av stadens behovsprövade sysselsättning. På basis av de goda erfarenheterna från pilotförsöket kommer verksamheten att etableras i samarbete mellan sysselsättningstjänster, museitjänster, Lokaliteter och Karlebynejdens institut.

Syftet med pilotförsöket med byggnadsrestaurering var att ge arbetslösa arbetssökande arbetserfarenhet samt att hjälpa dem avancera mot den öppna arbetsmarknaden. Det här lyckades också, eftersom största delen av de nio arbetslösa arbetssökande som deltog i försöket hittade en lösning på sin situation efter periodens slut. Endera sysselsatte de sig på den öppna arbetsmarknaden, blev företagare eller började studera.

Tack vare arbetsinsatsen via pilotförsöket kunde stadens värdebyggnader repareras och renoveringsskulden väsentligt minskas. Olika bevarande reparationsarbeten gjordes bland annat i Konsthuset Renlund, museikvarteret, saltmagasinet, Lochteås gamla stenskola, Lochteå hembygdsmuseum och Lochteå fiskemuseum. Deltagarna i pilotförsöket fick samtidigt också lära sig tekniker som används i byggnadsrestaurering.

I februari inledde en arbetstränare sitt arbete hos Karleby stad med uppgift att fungera som gruppernas ledare och som ger arbetstagarna handledning i bevarande renovering. Vid anställningen av arbetstränaren utnyttjades anslag som staden reserverat för behovsprövad sysselsättning. I mars har två arbetstagare börjat i den första gruppen. Som bäst söker sysselsättningstjänster fyra arbetstagare till gruppen som startar i maj.

Till gruppen tas arbetslösa arbetssökande som är med i kommunförsöket med sysselsättning samt TE-byråns kunder som är berättigade till lönesubvention. Särskilt söks personer som har utbildning inom bygg-, ytbehandlings- eller träbranschen eller motsvarande kompetens som har förvärvats på annat sätt. På samma sätt som i pilotförsöket startar arbetet med en månads arbetsprövning varefter ett fyra månader långt arbetsavtal ingås med personerna. I perioden ingår alltid sysselsättningsfrämjande verksamhet. I början av perioden får arbetstagarna också handledning i renovering som bevarar det gamla. Karlebynejdens institut och K.H. Renlunds museum ansvarar för handledningen.

Gruppen som startade i mars har med arbetsplanerarens ledning redan reparerat bland annat fönster i Konsthuset Renlund, Svenska daghemmet samt Fredrik och Anna Drakes hem. Under våren och sommaren är avsikten att göra reparationer i objekt som kartläggs av Lokaliteter och K.H. Renlunds museum: vid pedagogiet, Lochteå hembygdsmuseum, Öja fiskemuseum, på Tankar, fiskemuseet i Ohtakari samt Karleby hembygdsmuseum. I dessa objekt ska bland annat göras servicemålning, målning med rödmylla, fönster ska putsas, målas och kittas samt tak tjäras.

Nyckelord

Kontakter

Mera information ges av:


Sysselsättningskoordinator Anneli Wacklin, tfn 044 780 9085, anneli.wacklin@kokkola.fi


Disponent inom Lokaliteter Klaus Kangas, tfn 044 780 9008, klaus.kangas@kokkola.fi


Kulturmiljöamanuens Jouni Mustonen, tfn 044 780 9759, jouni.mustonen@kokkola.fi


Utbildningsplanerare Asko Muilu, tfn 044 780 9530, asko.muilu@kokkola.fi

Om

Kokkola. Meillä on laajempi horisontti

Kokkolan kaupunki on Keski-Pohjanmaan kaksikielinen maakuntakeskus, jossa asukkaita on noin 48.000. Kokkolan elinkeinoelämän veturi on kansainvälisestikin merkittävä kemianteollisuuden keskittymä, jota täydentävät Suomen suurin raideliikenne- ja panamaxsatama sekä monipuolinen yritystoimijoiden verkosto. Myös monipuoliset tapahtumat, matkailu ja loma-asuminen tuovat kaupunkiin kävijöitä.

Kuningas Kustaa II Aadolf perusti Kokkolan kaupungin 400 vuotta sitten Pohjanlahden rannalle. Meri on tuonut mukanaan vahvat kaupan ja logistiikan perinteet merenkulusta ja laivanrakennuksesta teollisuuteen ja sivistykseen. Sijainti meren ja lentoyhteyksien äärellä, pääradan ja E8-tien varrella varmistaa niin ihmisten, tavaroiden kuin ideoidenkin liikkuvuuden.

Följ Kokkolan kaupunki

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Kokkolan kaupunki

Plug Power och dess partner planerar tre anläggningar för produktion av grön vätgas i Karleby, Borgå och Kristinestad30.5.2023 14:49:21 EEST | Tiedote

Det amerikanska företaget Plug Power Inc. planerar att utveckla tre produktionsanläggningar för grön vätgas i Finland. Plug är en ledande aktör inom den gröna vätgasekonomin och är noterat på New York-börsen. Företaget levererar nyckelfärdiga vätgaslösningar för den globala gröna vätgasekonomin. Plugs planerade produktionsanläggningar för grön vätgas förväntas skapa cirka 1 000 direkta arbetstillfällen och över 3 000 indirekta arbetstillfällen i Finland.

Plug Power suunnittelee kumppaneidensa kanssa kolmea vihreän vedyn tuotantolaitosta Kokkolaan, Porvooseen ja Kristiinankaupunkiin30.5.2023 14:40:37 EEST | Tiedote

Yhdysvaltalainen Plug Power Inc. suunnittelee rakentavansa Suomeen kolme vihreän vedyn tuotantolaitosta. Plug on johtava vihreän vetytalouden toimija, joka on noteerattu New Yorkin pörssissä. Yhtiö toimittaa vetyratkaisuja maailmanlaajuisesti avaimet käteen -periaatteella. Plugin suunnittelemien vihreän vedyn tuotantolaitosten odotetaan luovan Suomeen 1 000 suoraa työpaikkaa ja yli 3 000 välillistä työpaikkaa.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum