ELY-keskuksetELY-keskuksetELY-keskukset

Pilotprojekt ger nya tjänster till arbetsgivare i omställningssituationer

Dela

Omställningsskyddet är samverkan i personalminskningssituationer och service som TE-byråerna bjuder på som har som mål att underlätta sysselsättning för personer som förlorar sina jobb. I omställningsskyddets regionala pilotprojekt utvecklas nya tjänster som förutser omställningssituationer för arbetsgivare. Genom att förutse omställningssituationer och med rätt stödåtgärder vill man undvika personalminskningssituationer och minimera följderna av dessa.

Ny verksamhet och tjänster gällande omställningsskyddet utvecklas på fem TE-byråer tillsammans med regionala samarbetsnätverk. Tjänsterna riktar sig till bland annat mikroföretag, små och medelstora företag samt permitterad personal. Det riksomfattande projektet Omställningsskydd genom samarbete koordinerar, uppmuntrar och stöder TE-byråer i förverkligandet av omställningsskyddspilotprojekt.

I pilotprojektet i Tavastland grundar sig utvecklingsarbetet på en tidigare modell där arbete erbjuds åt dem som förlorar sina jobb i situationer där arbetsgivaren råkat ut för en plötslig strukturförändring. När utvecklingsarbetet fortsätter erbjuds företagen ett servicekoncept med vilket man på ett mer helhetligt sätt kan svara på företagens omställningsbehov i motsvarande situationer.

Pilotprojekten i Kajanaland och Mellersta Finland syftar till att utveckla en föregripande omställningsskyddsmodell. Satsningar görs på byråerna för att kunna identifiera företag som befinner sig i omställningssituationer och att skräddarsy tjänster med hjälp av omfattande intressentnätverk.

Pilotprojektet i Birkaland fortsätter utvecklingsarbetet av omställningsskyddets chattbot som redan påbörjats tidigare. Chattboten för TE-tjänsternas omställningsskydd ”Teuvo” har betjänat både privatkunder och företagskunder på TE-tjänsternas webbplats alltsedan mars 2020 och leder kunderna till information som är relevant i omställningssituationer. I och med det regionala pilotprojektet utvecklas Teuvo så den kan betjäna mindre företag bättre genom att ge dem ett enkelt sätt att kontakta en expert på TE-tjänster.

Pilotprojektet i Norra Österbotten koncentrerar sig på att utveckla omställningsskyddet för permitterade personer. I projektet byggs ett servicekoncept för permitterade, som blivit akut i området redan innan coronapandemin fick antalet kunder att stiga.

Dessa servicepilotprojekt är en del av den mer omfattande utvecklingen av omställningsskyddets tjänster. På riksplanet sprids dessa erfarenheter och lärdomar på TE-byråerna och omställningsskyddets intressentgrupper. Det riksomfattande projektet Omställningsskydd genom samarbete finansieras av Europeiska socialfonden, och projektet administreras av NTM-centralen i Tavastland.

Nyckelord

Kontakter

Närmare information:

Eleni Mizaras, Projektchef, projektet Omställningsskydd genom samarbete ESF, tfn 0295 038 025, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

Tiina Rissanen, Projektkoordinator, projektet Omställningsskydd genom samarbete ESF, tfn 0295 025 015, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

Om

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd. 

Följ ELY-keskukset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ELY-keskukset

Lemmenloma tehosi Karvianjoen raakkuvanhuksiin - Konnevedelle viedyt Karvianjoen raakut lisääntyvät! (Varsinais-Suomi, Satakunta)22.10.2021 11:09:13 EEST | Tiedote

Raakkuja vietiin nyt loppusuoralla olevan Freshabit LIFE IP -hankkeen (2016-2022) toimesta Konneveden tutkimusasemalle lisääntymään neljästä eri joesta. Pelastusoperaation ansiosta Isojoen, Ähtävänjoen ja Mustionjoen raakut on saatu jo aiemmin lisääntymään, mutta erittäin heikossa kunnossa olleiden Karvianjoen raakkujen osalta saatiin jännittää tähän saakka. Ensimmäiset raakut vietiin Karvianjoelta Konnevedelle jo vuonna 2017 ja lomalaisia täydennettiin vielä vuosi sitten noin 100 raakulla.

De fyra NTM-centralernas gemensamma riktlinje för arbetstillstånd träder i kraft den 27 oktober 2021 (Österbotten, Mellersta Österbotten, Södra Österbotten, Norra Österbotten, Kajanaland)21.10.2021 13:40:45 EEST | Tiedote

De fyra NTM-centralernas gemensamma riktlinje för arbetstillstånd grundar sig på regeringens ramförhandlingar om inledandet av försöket med att lindra bedömningen av tillgången på arbetskraft. Försöket pågår 27.10.2021–28.2.2023. Riktlinjen för arbetstillstånd uppdateras regelbundet varje halvår.

Talvirajoituksiin siirtyminen Itä-Suomen teillä tapahtuu ensi viikolla (Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Etelä-Savo)21.10.2021 12:30:08 EEST | Tiedote

Talven ja pimeyden tulon myötä nopeusrajoituksia alennetaan liikkujien turvallisuuden vuoksi. Rajoituksien vaihto tapahtuu koko maassa perjantai-iltaan 29.10.2021 mennessä. Pääosin vaihto tapahtuu torstaina 28.10.2021. Maan pohjoisosissa muutos tehdään mahdollisesti aikaisemmin. Muuttuneet rajoitukset tulevat voimaan heti, kun merkit on vaihdettu.

Påverka vattentjänsternas framtid i västra Finland (Egentliga Finland, Satakunta, Birkaland, Egentliga Tavastland, Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Österbotten)19.10.2021 12:38:07 EEST | Tiedote

I västra Finland har en gemensam vattentjänststrategi som gäller hela fältet av vattentjänster varit under arbete. Utkastet till strategi och det första åtgärdsprogrammet som syftar till att verkställa strategin har nu lagts ut för kommentar. Alla som vill har ännu goda möjligheter att påverka vattentjänsternas framtid i området.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum