Espoon kaupunki - Esbo stadEspoon kaupunki - Esbo stad

Pilotprojekten för digitalisering av motion och idrott i Esbo stad har valts för den första omgången

Dela
Ett projekt som utvecklar Hydrohex-simundervisning, en mobilapplikation vid namnet SocialSports, CSE Entertainments motionsspel runBEAT samt ett försök som utvecklar föreningsverksamheten inom e-sporten hos Westend Indians har valts som pilotprojekt.
Bild: CSE Entertainment
Bild: CSE Entertainment

De valda försöken förenar digitalisering, motion och idrott. De möjliggör nya sätt att utöva hobby och röra sig samt erbjuder digitala lösningar på de utmaningar som hänger ihop med motion.

Alla pilotprojekt är en del av Erasmus+-projektet som genomförs av Esbo stad. Målet är att öka Esbo stads kompetens inom digitalisering av idrott, förbättra förutsättningarna för områdets aktörer inom motion att utnyttja digitalitet samt aktivera invånarna på sätt som de kan identifierar sig med. Projektet finansieras av Europeiska unionen.

Pilotprojekten genomförs under våren. Martti Merra, idrottsdirektör i Esbo, är glad över att såväl företag som föreningar har via projektet gått med och utvecklat motion och idrott i framtiden.

”EU-projektet gör det möjligt för oss att i synnerhet pröva nya fenomen samt t.ex. genom motionsspel eller e-sport locka unga till ledd verksamhet”, berättar Merra.

Med hjälp av videor utvecklar Hydrohex-pilotprojektet simundervisningen för barn med olika språkliga bakgrunder. SocialSports samlar ihop motionsevenemangen med låg tröskel till en mobilapplikation genom vilken vem som helst kan föreslå evenemang eller delta i dem. Motionsspelet runBEAT spelifierar löpning och gång. Målet med spelet är att göra det kul att röra sig. Westend Indians’ pilotprojekt igen ger unga en möjlighet att börja utföra e-sporten som en hobby i en idrottsförening.

Pilotprojekten förenar på olika sätt motionen och digitaliseringen

Alla projekt som valts ut till pilotfasen utnyttjar digitaliseringen på lite olika sätt. Läs presentationerna av pilotprojekten nedan.

Hydrohex: Utveckling av simundervisningen för barn

”I simhallen i Alberga används en tjänst som riktar sig till Hydrohex-simlärare. Tjänsten gör högklassiga teknikvideor som filmats ovan och under vattenytan till en del av simundervisningen. Det sparar tid i anvisningarna och effektiviserar åskådliggörandet av rörelserna oberoende av språk- och kompetensbakgrund.

Syftet med pilotprojektet är att spara simlärarnas tid, då de kan redigera ordningen på videorna och bygga upp egna helheter för undervisningsmaterialen.

Under våren 2023 prövas en mer redigerbar tjänst tillsammans med simlärarna vid skolbaden. Syftet med projektet är att effektivisera effekterna av gångerna för skolbad och ytterligare förbättra möjligheterna för elever med olika språkliga bakgrunder och specialbehov att lära sig simma.”

SocialSports: en mobilapplikation för motionsevenemang

"SocialSports är en mobilapplikation genom vilken vem som helst kan delta i motionsaktiviteter med låg tröskel eller själv skapa dem.

Under projektet ordnas från och med maj gratis och mångsidiga motionsaktiviteter i Esbo. Esboborna kan delta i dessa. Motionsaktiviteter ordnas under hela sommaren.

Applikationens användare kan skapa egna aktiviteter som andra människor kan se. Aktiviteterna kan t.ex. vara bollspel eller gemensamma länkar. SocialSports är liksom en plattform för vuxnas gårdsspelskultur. SocialSports vill förbättra människornas välfärd genom att öka

motionsmöjligheterna och möjligheterna att lära känna nya människor. Genom den vill man bygga upp en ny, social och mångsidig idrottskultur för vuxna."

CSE Entertainment: vardagsaktivering med hjälp av motionsspel

”Syftet med pilotprojektet är vardagsaktivering och ökad motion på eget initiativ. CSE Entertainment utnyttjar inhemsk innovation, motionsspelet runBEAT.

runBEAT spelifierar gång och löpning naturligt med hjälp av omotoriserade löpmattor. Med runBEAT kan man njuta eller träna i egen takt i ståtliga virtuella landskap, tävla, spela eller utföra konditionstest på ett nytt beroendeframkallande sätt.

Poängen är att det är roligt det man gör samt interaktiviteten, dvs. det framstår som glädjande att göra saker tillsammans och inte som motion, även om det i grunden är det.

Under pilotprojektet söks erfarenheter från läroanstaltens och idrottscentrets omgivningar, vilket ger så omfattande erfarenheter som möjligt av användningen. Som klimax skapas ett område för motionsspel vid sidan av sommarens EM-tävlingar i ungas friidrott.

Fältdata sparas under hela pilotprojektet. Ytterligare samlas erfarenheter in genom enkäter.

Målet är att motionsspelandet ska bli ett standardverktyg för att öka esbobornas motion i framtiden. Motionsspelande kan för många passiva vara den avgörande impulsen att börja motionera - först genom att spela och därmed även genom andra traditionella grenar.”

Westend Indians: en möjlighet för unga att bekanta sig med e-sport

”Målet med pilotprojektet är att göra det möjligt för Esbobor att bekanta sig med e-sport och erbjuda dem nya möjligheter att delta i hobbyverksamhet. Westend Indians erbjuder också skolor en möjlighet att tillsammans med eleverna komma på besök och bekanta sig med e-sport i sin spellokal i Othallen i Otnäs.

Även om det finns många spelare, finns det just nu få möjligheter att ansluta sig till föreningsverksamhet inom e-sport i Esbo. Under projektet grundar Westend Indians hobbygrupper på olika nivåer, erbjuder träning enligt efterfrågan och en bra omgivning där unga kan spela med varandra och ha roligt med hobbyn.

I framtiden kommer det även att grundas grupper där man vid sidan av datorspel sportar lätt en stund.”

Projektet Modernizing sport to foster a new active generation

  • Målet med projektet är att är att skapa en grund för framtidens hobbyverksamhet. De nya teknikerna påverkar idrotts- och motionsgrenar och de digitala tjänsterna möjliggör uppkomsten av nya hobbysätt och fenomen.
  • Projektet för digitaliserad motion och idrott främjar effekten av digitala fenomen, förbättrar kommuninvånarnas möjligheter att utöva hobbyer och möjliggöra försök med digitala fenomen.
  • Projektet koordineras av Motion och idrott i Esbo stad. I projektet samarbetar man omfattande inom resultatområdet för livskraft och med aktörer som är verksamma på inlärningsstigen. Europeiska unionen fungerar som finansiär.
  • Nästa gång är ansökningsomgången öppen i maj–juni. Enskilda kommuninvånare, företag, organisationer inom staden eller föreningar kan föreslå pilotförsök. Pilotprojektet är ett litet, kortvarigt projekt som erbjuder en möjlighet att pröva nya funktioner eller samarbetsformer.
  • Läs mer om projektet på Esbo websidan.

Nyckelord

Kontakter

Martti Merra
Idrottsdirektör
Esbo stad
043 8249586
martti.merra@espoo.fi


Kimmo Leinonen
Projektledaren
Esbo stad
040 6394696
kimmo.leinonen@espoo.fi

Bilder

Bild: CSE Entertainment
Bild: CSE Entertainment
Ladda ned bild
Bild: CSE Entertainment
Bild: CSE Entertainment
Ladda ned bild
Bild: Hydrohex
Bild: Hydrohex
Ladda ned bild
Bild: SocialSports
Bild: SocialSports
Ladda ned bild
Bild: Westend Indians
Bild: Westend Indians
Ladda ned bild
Bild: Westend Indians
Bild: Westend Indians
Ladda ned bild

Länkar

Om

Espoon kaupunki - Esbo stad
Espoon kaupunki - Esbo stad
PL 1 / PB 1
02070 ESPOON KAUPUNKI / ESBO STAD

+358 9 816 21http://www.espoo.fi

Espoon kaupungin liikunta ja urheilu vastaa noin viidensadan liikunta- ja ulkoilupaikan käytöstä ja kunnosta. Seitsemän urheilupuistoa, kuusi urheiluhallia, noin 100 urheilukenttää, 8 avantoa, noin 200 kilometriä hiihtolatuja, kiintorasteja ja uimarantoja. Lisäksi satoja ohjattuja liikuntaryhmiä viikottain. 

Koko Espoo liikkumaan! Omatoimisesti, ohjatusti, luontoon ja liikuntapaikoille!

www.espoo.fi/liikunta www.espooliikkuu.fi 
#EspooLiikkuu @espooliikkuu

Följ Espoon kaupunki - Esbo stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Espoon kaupunki - Esbo stad

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum