Pirkanmaan ELY-keskus

Pirkanmaan ELY-keskus antoi perustellun päätelmänsä Tevaniemen tuulivoimahankkeen YVA-selostuksesta

Jaa
Pirkanmaan ELY-keskus on antanut yhteysviranomaisena perustellun päätelmänsä Tevaniemen Tuuli Oy:n suunnitteleman Tevaniemen tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Perustellussa päätelmässä otetaan kantaa arviointien riittävyyteen ja laatuun sekä esitetään yhteysviranomaisen käsitys hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista. Yhteysviranomainen katsoo, että arviointi on riittävä, mutta jatkosuunnittelussa tulee kiinnittää huomiota esimerkiksi pohjaveden suojeluun sekä maisemavaikutusten ja ihmisiin kohdistuvien vaikutusten minimoimiseen.

Tevaniemen Tuuli Oy suunnittelee tuulivoimahanketta Ikaalisten kaupungissa Tevaniemeen, joka sijaitsee noin 9 km Ikaalisten keskustan pohjoispuolella. Hankealueen koko on 1249 hehtaaria. Hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa tarkastellaan kahta varsinaista vaihtoehtoa, jossa rakennetaan enintään 9 voimalaa (VE1) ja 8 voimalaa (VE2) sekä hankkeen toteuttamatta jättämistä (VE0). Voimaloiden yksikköteho on 8-10 MW. Voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 280 metriä. Tuulivoimaloiden lisäksi alueelle rakennetaan tarvittavat yhdystiet, voimaloiden väliset huoltotiet, maakaapelointi voimaloiden välille ja sähköasema.

Lieventämiskeinoja toteutettava ihmisiin kohdistuvien vaikutusten ja maisemavaikutusten minimoimiseksi

ELY-keskus arvioi, että hankkeen merkittävät ympäristövaikutukset kohdistuvat tässä hankkeessa ihmisiin, ihmisten elinympäristöön ja sen viihtyvyyteen hankkeen vaikutusalueella sekä maisemaan. Hankealue ja laajasti ottaen sen vaikutusalue ovat nykyisellään metsätalous- ja viljelysmaisemaa, johon sijoittuu pienehköjä vesistöjä ja kylämaisia kokonaisuuksia.

- Tuulivoimala-alue muuttaa alueen luonnetta ja maisemakuvaa merkittävästi. Tuulivoimalat näkyvät erityisesti maakuntatasolla maisemallisesti arvokkaille alueille ja järvien takana sijaitseville rannoille, toteaa lakimies Maria Hakala Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Tevaniemen Tuuli Oy on esittänyt arviointityössä, että tuulivoimaloiden visuaalisia vaikutuksia voidaan lieventää tuulivoimaloiden sijoituspaikan suunnittelulla, värityksellä ja valaistuksella.

- Pidämme näitä lieventämiskeinoja hyvinä ja suosittelemme keinoja käytettävän erityisesti niihin katselusuuntiin, joissa todetaan olevan maisemallisesti merkittäviä vaikutuksia, Hakala kertoo.

Hankealueen välittömässä läheisyydessä ja hankkeen vaikutusalueella sijaitsee paljon asuin- ja lomarakennuksia. Maisemalle aiheutuvan visuaalisen haitan ohella ihmisten elinolojen ja elinympäristön viihtyisyyden kannalta keskeisiä tekijöitä ovat tuulivoimahankkeen melu- ja välkevaikutukset.

- Melumallinnuksen perusteella tietyillä kiinteistöillä ollaan lähellä melutason ohjearvojen raja-arvoa. Äänimaisema muuttuu verrattuna alueen nykyiseen rauhallisuuteen. Moni kiinteistö jää myös välkevaikutuksen piiriin, Hakala jatkaa.

Mahdolliset riskit pohjavedelle herättävät huolta

ELY-keskus sai hankkeesta 15 lausuntoa ja 23 mielipidettä. Kuulemispalautteessa kiinnitetään huomiota luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen hankkeen vaikutusalueella, maiseman muuttumiseen, terveysvaikutuksiin ja onnettomuustilanteiden ehkäisemiseen. Erityisenä huolenaiheena nousevat esiin hankkeen vaikutukset alueen pohjavesialueeseen. Mielipiteissä muistutetaan ehdottomasta pohjaveden pilaamiskiellosta ja katsotaan, että hanketta varten tehtävä maa-ainesten otto, tiestön rakentaminen ja parantaminen sekä varsinaisten voimaloiden ja niiden perustusten rakentaminen aiheuttavat selvän riskin pohjaveden laadulle ja vedenottamon toiminnalle.

Jatkosuunnittelussa tulee noudattaa varovaisuusperiaatetta

Jotta hankkeesta ei aiheutuisi merkittäviä vaikutuksia ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen, jatkosuunnittelussa tulee noudattaa varovaisuusperiaatetta ja minimoida hankkeesta aiheutuva melu- ja välkehaitta.

- Lähtökohtaisesti hanke tulee suunnitella siten, ettei siitä aiheudu kohtuutonta haittaa, Hakala painottaa.

Suunnittelun edetessä hankkeesta vastaavan on tarpeen varmistaa, että melutasolle asetetut ohjearvot eivät ylity suunniteltujen kokoisilla voimaloilla. Välkevaikutuksia tulee seurata erityisesti ympäristön muuttuessa. Seurannan perusteella harkitaan automaattisen pysäytysjärjestelmän tarpeellisuutta.

Tuulivoimaloiden alueen sijoittuminen vedenhankintaa varten tärkeän pohjavesialueen välittömään läheisyyteen on hankkeen erityispiirre, joka on välttämätöntä ottaa huomioon jatkosuunnittelussa. Lisäksi molemmat suunnitellut sähkönsiirtoreitit kulkevat pohjavesialueen halki. Pohjavesialueella sijaitsee kaksi erityisen herkkää kohdetta eli vedenottamot. ELY-keskus arvioi, että mahdolliset vedenottoon kohdistuvat ympäristövaikutukset olisivat onnettomuus- tai poikkeustilanteessa merkittävän haitallisia. Siksi hankkeen ja sen sähkönsiirron toteutuksessa on huomioitava erityisellä painoarvolla pinta- ja pohjavesiin kohdistuvat merkittävät tai pitkäaikaiset vaikutukset ja näiden estäminen. Hankkeen toteuttaminen vaatii huolellista suunnittelua sekä riittävää valvontaa ja seurantaa. Hankkeesta vastaavan tulee esimerkiksi huolehtia, että kaikille pohjavesialueella työskenteleville urakoitsijoille annetaan ohjeistus pohjavesialueella toimimisesta. Sähkönsiirrossa suunnittelua tulisi jatkaa pohjavedelle vähemmän haitallisen vaihtoehdon perusteella.

Perusteltu päätelmä otettava huomioon hankkeen jatkosuunnittelussa

Yhteysviranomaisen antamassa perustellussa päätelmässä ei oteta kantaa valittavaan vaihtoehtoon, vaan siinä tarkastellaan arvioinnin riittävyyttä ja otetaan kantaa vaihtoehtojen merkittäviin ympäristövaikutuksiin. Hankkeesta vastaavan Tevaniemen Tuuli Oy:n tulee huomioida jatkosuunnittelussaan YVA-menettelyssä arvioidut ympäristövaikutukset ja yhteysviranomaisen perustellussa päätelmässä esiin nostamat seikat. Lupaviranomaisen on varmistettava, että perusteltu päätelmä on ajan tasalla hankkeen lupa-asiaa ratkaistaessa.

Yhteysviranomaisen lausunto on kokonaisuudessaan luettavissa ympäristöhallinnon internetsivuilla www.ymparisto.fi/IkaalistenTevaniementuulivoimahankeYVA.

Lisätietoja:

  • https://www.ymparisto.fi/IkaalistenTevaniementuulivoimahankeYVA
  • Hankkeesta vastaava: Tevaniemen Tuuli Oy c/o Etha Wind Oy, Marko Ekman, marko.ekman(at)ethawind.com, puh. 050 526 5293
  • YVA-konsultti: Sitowise Oy, Timo Huhtinen, timo.huhtinen(at)sitowise.com, puh. 040 542 5291
  • YVA-yhteysviranomainen: Pirkanmaan ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue, Maria Hakala, maria.hakala(at)ely-keskus.fi, puh. 0295 036 118

Avainsanat

Tietoja julkaisijasta

Pirkanmaan ELY-keskus
Pirkanmaan ELY-keskus
Yliopistonkatu 38, PL 297
33101 Tampere

https://www.ely-keskus.fi/pirkanmaa

Huolehdimme sujuvasta arjesta; teiden rakentamisesta ja niiden kunnosta, ympäristön tilasta ja suojelusta sekä yritysten tukemisesta. Maakunnan kehittäjänä ja rahoituksen myöntäjänä teemme ELY-keskuksessa päivittäin työtä kestävän tulevaisuuden ja Pirkanmaan parhaaksi. 

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Pirkanmaan ELY-keskus

Lylyharjun tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta voi antaa mielipiteitä 14.4.2023 asti1.3.2023 14:01:07 EET | Tiedote

Ilmatar Lylyharju Oy suunnittelee tuulivoimahanketta Lylyharjun alueelle. Hankealueelle suunnitellaan enintään 14 uuden tuulivoimalan rakentamista. Hanke sijoittuu Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan rajalle Kihniön, Kurikan ja Parkanon kuntien alueille. Hankkeesta järjestetään yleisötilaisuus 9.3.2023 Kihniössä etäosallistumismahdollisuuksin. Mielipiteitä hankkeesta voi esittää 14.4.2023 asti.

Pirkanmaan ELY-keskus antoi perustellun päätelmänsä Takakangas-Pihlajaharjun tuulivoimahankkeen YVA-selostuksesta1.3.2023 10:01:30 EET | Tiedote

Pirkanmaan ELY-keskus on antanut yhteysviranomaisena perustellun päätelmänsä Parkanon Tuuli Oy:n suunnitteleman Takankangas-Pihlajaharjun tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Perustellussa päätelmässä otetaan kantaa arviointien riittävyyteen ja laatuun sekä esitetään yhteysviranomaisen käsitys hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista. Yhteysviranomainen katsoo, että arviointi on riittävä, mutta jatkosuunnittelussa tulee kiinnittää huomiota muun muassa maakuntakaavan mukaisen maankäytön ohjauksen huomioimiseen ja hankkeen luontovaikutusten arviointiin.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme