Pirkanmaan ELY-keskus

Pirkanmaan ELY-keskus edellyttää lisäyksiä Konikallion tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmaan

Jaa

Pirkanmaan ELY-keskus on antanut yhteysviranomaisena lausuntonsa Ilmatar Ikaalinen-Hämeenkyrö Oy:lle Konikallion tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. Hanke sijoittuu Ikaalisten kaupungin ja Hämeenkyrön kunnan alueille. Yhteysviranomaisena Pirkanmaan ELY-keskus edellyttää joitakin lisäyksiä ja tarkennuksia YVA-ohjelmaan muun muassa maisemaan ja pohjavesialueeseen liittyen.

Ilmatar Energy Oy:n hankeyhtiö Ilmatar Ikaalinen-Hämeenkyrö Oy suunnittelee Konikallion tuulipuiston rakentamista Ikaalisten kaupungin ja Hämeenkyrön kunnan alueille. Hankealue sijaitsee noin 10 km Ikaalisten keskustasta lounaaseen ja noin 12 km Hämeenkyrön keskustaajamasta luoteeseen. Hankealueen pinta-ala on noin 14 km2. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 350 metriä ja yksikköteho noin 6–10 MW. Tuulipuiston sisäinen sähkönsiirto toteutetaan maakaapelein ja hankealueelle rakennetaan sähköasema. Ulkoinen sähkönsiirto toteutetaan uudella, noin 14–15 km pituisella 110 kV voimajohdolla. Reittivaihtoehdot sijoittuvat Ikaalisten ja Sastamalan kaupunkien alueille.

Suurten tuulivoimaloiden maisemavaikutukset selvitettävä laajalta alueelta

Hanke sijoittuu laajemmalle alueelle kuin maakuntakaavan mukainen tuulivoima-aluevaraus. Tämän johdosta yhteysviranomainen pitää perusteltuna, että arvioinnissa esitetään riittävän selkeästi vaihtoehtojen VE1 ja VE2 ympäristövaikutusten ja niiden merkittävyyden eroavuudet suhteessa maakuntakaavan mukaiseen rajaukseen.

Maisemavaikutusten arvioinnissa tulee huomioida, että suunnitteilla olevat tuulivoimalat ovat sekä kokonaiskorkeudeltaan että roottorin halkaisijaltaan huomattavasti käytössä olevia tai aikaisemmin suunniteltuja voimaloita suurempia. Maisemavaikutusten merkittävyyttä arvioitaessa tulee ottaa huomioon visuaalisten maisemavaikutusten ohella myös maiseman luonne ja muutosherkkyys niin arvokkaiden maisema-alueiden kuin rakennettujen kulttuuriympäristöjen osalta. Erityisesti tulee ottaa huomioon vaikutukset Vatulanharjun-Ulvaanharjun valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen. Ympäristövaikutuksia arvioitaessa on arvioitava vaikutukset myös Satakunnan maakuntakaavoissa esitettyihin varauksiin ja Satakunnan alueella oleviin osayleiskaavoihin.

Luontovaikutuksia tarkennettava ja pohjavesialue huomioitava

Linnustovaikutusten kannalta selvitysten ja vaikutusten arviointien tulee kattaa riittävällä tavalla kaikki vaikutusten kannalta oleelliset linturyhmät, -lajit ja linnustokohteet. Valo-olosuhteiden muutokset, välke ja melu tulee ottaa arvioinneissa huomioon myös eläinten osalta. Hankkeesta vastaavan tulee varmistaa, että hankkeen vaikutukset muun muassa petolinnustoon, kanalintuihin ja suurpetoihin arvioidaan riittävällä tarkkuudella.

Tuulivoimapuiston ja mahdollisen voimajohdon vaikutuksia Vatulanharjun pohjavesialueeseen tulee selvittää ja pohjavesivaikutuksista tulee tarvittaessa laatia erillinen liite selostukseen. Yhteysviranomainen korostaa, että pohjoisella linjavaihtoehdolla ei tule vaarantaa pohjaveden laatua, määrää tai vedenhankintakäyttöä tai pohjavedestä riippuvaisten vesi- tai maaekosysteemien tilaa.

Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset korostuneet palautteissa

Viranomaislausuntojen ja mielipiteiden mukaan hankkeen suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota ihmisiin kohdistuviin vaikutuksiin sekä alueen merkitykseen virkistyskäytölle. Erityisesti ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia arvioitaessa on kiinnitettävä huomiota hankkeen sekä voimajohdon muulle maankäytölle asettamiin rajoitteisiin, muutoksiin maisemassa sekä melu- ja valo-olosuhteissa ja tuulivoimaloiden terveysvaikutuksiin.

Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta verkossa

Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta on luettavissa ympäristöhallinnon verkkosivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi/KonikallionTuulivoimahankeYVA.

YVA-menettely jatkuu arviointiselostuksen laadinnalla. Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa hankkeesta vastaava esittää tiedot hankkeesta ja sen vaihtoehdoista sekä yhtenäisen arvion niiden ympäristövaikutuksista. Alustavan aikataulun mukaan hankkeen YVA-selostus tulisi nähtäville loppuvuodesta 2022.

Lisätietoja:

www.ymparisto.fi/KonikalliontuulivoimahankeYVA

  • Hankkeesta vastaava: Ilmatar Ikaalinen-Hämeenkyrö Oy, Lauri Vierto, etunimi.sukunimi(at)ilmatar.fi, puh. 050 376 5204
  • YVA-konsultti: AFRY Finland Oy, YVA-projektipäällikkö Marja Heikkinen, etunimi.sukunimi(at)afry.com, puh. 050 352 5334
  • YVA-yhteysviranomainen: Pirkanmaan ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue, Katja Sippola, etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi, puh. 0295 036 248

Avainsanat

Tietoja julkaisijasta

Pirkanmaan ELY-keskus
Pirkanmaan ELY-keskus
Yliopistonkatu 38, PL 297
33101 Tampere

http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-pirkanmaa

Huolehdimme sujuvasta arjesta; teiden rakentamisesta ja niiden kunnosta, ympäristön tilasta ja suojelusta sekä yritysten tukemisesta. Maakunnan kehittäjänä ja rahoituksen myöntäjänä teemme ELY-keskuksessa päivittäin työtä kestävän tulevaisuuden ja Pirkanmaan parhaaksi. 

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Pirkanmaan ELY-keskus

Pirkanmaan ELY-keskus on antanut lausunnon Kangasalan Lamminrahkan itäisen läjitysalueen täyttömäärän nosto -hankkeen YVA-ohjelmasta12.5.2022 08:29:52 EEST | Tiedote

Pirkanmaan ELY-keskus on antanut yhteysviranomaisena lausuntonsa Kangasalan kaupungin suunnitteleman Lamminrahkan itäisen läjitysalueen vuosittaisen täyttömäärän nostamisen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. Hankealue sijaitsee Kangasalla, lähellä Tampereen rajaa. Yhteysviranomaisena Pirkanmaan ELY-keskus katsoo YVA-ohjelman kokonaisuutena hyvälaatuiseksi, mutta edellyttää selvittämään arvioinnissa huolellisesti esimerkiksi vaikutuksia maankäyttöön, pintavesiin ja ihmisiin.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme