Pirkanmaan ELY-keskus

Pirkanmaan ELY-keskus on antanut lausunnon Kangasalan Lamminrahkan itäisen läjitysalueen täyttömäärän nosto -hankkeen YVA-ohjelmasta

Jaa

Pirkanmaan ELY-keskus on antanut yhteysviranomaisena lausuntonsa Kangasalan kaupungin suunnitteleman Lamminrahkan itäisen läjitysalueen vuosittaisen täyttömäärän nostamisen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. Hankealue sijaitsee Kangasalla, lähellä Tampereen rajaa. Yhteysviranomaisena Pirkanmaan ELY-keskus katsoo YVA-ohjelman kokonaisuutena hyvälaatuiseksi, mutta edellyttää selvittämään arvioinnissa huolellisesti esimerkiksi vaikutuksia maankäyttöön, pintavesiin ja ihmisiin.

Kangasalan kaupunki suunnittelee toiminnassa olevan Lamminrahkan itäisen ylijäämämaiden sijoitusalueen vuosittaisen täyttömäärän nostamista. Sijoitusalueen tarkoituksena on mahdollistaa Lamminrahkan kaupunginosan alueella syntyvien pilaantumattomien ja rakentamiseen kelpaamattomien maa-ainesten vastaanotto ja sijoitus alueelle. Lisäksi alueelle suunnitellaan vastaanotettavan kaupungin muiden alueiden rakentamisessa muodostuvia ylijäämämaita.

Sijoitusalueelle on Kangasalan kaupungin vuonna 2020 myöntämä ympäristölupa. Hankkeessa alueelle sijoitettaisiin ylijäämämaita enintään 200 000 tonnia vuodessa. Toiminta-ajan maisemointitoimineen arvioidaan olevan alle 5 vuotta. Voimassa olevan ympäristöluvan nojalla ylijäämämaita saadaan sijoittaa alueelle 49 000 tonnia vuodessa.

Ylijäämämaiden synnyn ehkäisyä tarkasteltava osana arviointia

Hanke liittyy keskeisesti Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnitelmaan. Jätesuunnitelmassa on tavoitteena toteuttaa riittävästi läjityspaikkoja. Suunnitelman tavoitteisiin kuuluvat myös maa-ainesjätteen synnyn ehkäisy ja maa-ainesten hyödyntämisen edistäminen, jotta tarve ylijäämämaan sijoittamiselle vähenee. Tämä on tärkeää ottaa ympäristövaikutusten arvioinnissa huomioon.

Yhteysviranomainen toteaa lausunnossaan, että rakentamisessa syntyvien maa-ainesten, jotka eivät sovellu uudelleen käytettäviksi, sijoittaminen lähelle syntypaikkaa on perusteltua. Kaikessa rakentamisessa ensisijaisesti on erittäin tärkeää pyrkiä ylijäämämaiden synnyn ehkäisemiseen, mikä on tuotu esiin myös muissa viranomaislausunnoissa. Massakoordinaation tehostaminen ja ylijäämämaiden sijoittaminen lähellä ylijäämäainesten syntypaikkaa on erityisesti tarpeellista. Tämä tulee ottaa huomioon yhtenä vaikutusten lieventämiskeinona.

Vaikutukset yhdyskuntarakenteen, maankäyttöön ja ihmisiin huomioitava

Hankealue sijoittuu yleiskaavassa ulkoilu- ja virkistysmetsäksi tarkoitetulle alueelle. Hankkeessa on tarpeen arvioida vaihtoehtojen vaikutukset yleiskaavan ja sen maankäyttötavoitteen toteuttamiselle.Vaihtoehdossa VE 1 alue voidaan saattaa virkistyskäyttöön ennakoitua nopeammin, jolloin toiminnasta aiheutuvat vaikutukset jäävät ajallisesti lyhyemmäksi. Kuitenkin häiriöiden aiheuttama merkittävyys voi olla suurempi vaihtoehdossa VE 1, koska esimerkiksi alueen täytön päivittäiset liikennemäärät sekä työkoneiden käyttö lisääntyvät.

Hankkeella on vaikutuksia ihmisiin esimerkiksi melun ja pölyämisen sekä alueen virkistyskäyttömahdollisuuksien osalta. Arvioinnissa tulee selvittää muun muassa se, miten meluavat toiminnot sijoittuvat alueelle toiminnan eri vaiheissa ja miten toiminnot jakaantuvat ajallisesti. Myös melulähteen korkeus ja sijainti sekä melun leviämiseen vaikuttavat maastonmuodot tulee ottaa huomioon. Tärkeää on varmistaa, ettei toiminta aiheuta asumisterveysasetuksen mukaista haittaa häiriintyviin kohteisiin, ja varautua pölyntorjuntaan.

Pintavesivaikutukset nousseet esiin lausunnoissa

Viranomaislausuntojen mukaan hankkeen suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota pintavesivaikutuksiin ja hulevesien hallintaan. Hankealueen lähistöllä sijaitsee kaksi yleistä uimarantaa, joiden vedenlaadun turvaamiseksi valumavesien torjunnan tulee olla riittävän tehokasta. Hankkeen pintavesivaikutusten arvioinnissa tulee arvioida läjitysalueen kuormituksen suuruutta niin vedenlaadun kuin vesimäärien kannalta ja arvioida nykyisten vedenkäsittelyrakenteiden riittävyys kuormituksen vähentämiseksi. Yhteysviranomaisen arvion mukaan hankkeen vesistövaikutusten voidaankin pintavesien ja hulevesien hallinnan näkökulmasta katsoa olevan hankkeen keskeisiä vaikutuksia. Yhteysviranomainen pyytää vaikutusten arvioinnissa esimerkiksi esittämään vesistötarkkailuohjelman, johon sisältyy aiemman tarkkailun lisäksi alueelta lähtevän veden laadun, määrän ja vesistökuormituksen seuranta sekä alapuolisen vesienjohtamisreitin veden laadun seuranta.

Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta verkossa

Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta on luettavissa ympäristöhallinnon verkkosivuilla osoitteessa https://www.ymparisto.fi/LamminrahkanlajitusitaYVA.

YVA-menettely jatkuu arviointiselostuksen laadinnalla. Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa hankkeesta vastaava esittää tiedot hankkeesta ja sen vaihtoehdoista sekä yhtenäisen arvion niiden ympäristövaikutuksista. Alustavan aikataulun mukaan hankkeen YVA-selostus tulisi nähtäville elokuussa 2022.

Lisätietoja:

  • www.ymparisto.fi/LamminrahkanlajitusitaYVA
  • Hankkeesta vastaava: Kangasalan kaupunki, Jari Keivaara, jari.keivaara(at)kangasala.fi, puh. 050 307 1373
  • YVA-konsultti: Ramboll Finland Oy, Jaana Sunell, jaana.sunell(at)ramboll.fi, puh. 040 534 8351
  • YVA-yhteysviranomainen: Pirkanmaan ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue, Maria Hakala, maria.hakala(at)ely-keskus.fi, puh. 0295 036 118

Avainsanat

Tietoja julkaisijasta

Pirkanmaan ELY-keskus
Pirkanmaan ELY-keskus
Yliopistonkatu 38, PL 297
33101 Tampere

http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-pirkanmaa

Huolehdimme sujuvasta arjesta; teiden rakentamisesta ja niiden kunnosta, ympäristön tilasta ja suojelusta sekä yritysten tukemisesta. Maakunnan kehittäjänä ja rahoituksen myöntäjänä teemme ELY-keskuksessa päivittäin työtä kestävän tulevaisuuden ja Pirkanmaan parhaaksi. 

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Pirkanmaan ELY-keskus

Pirkanmaan työllisyystilanne parani entisestään maaliskuussa2.5.2022 08:00:00 EEST | Tiedote

Pirkanmaan työllisyystilanne on parantunut edelleen. Maaliskuun 2022 työttömyysaste oli 8,5 prosenttia. Työttömiä työnhakijoita oli maaliskuussa 21 341. Heistä lomautettuja oli 1 700 henkilöä. Työttömien työnhakijoiden määrä maaliskuussa 2022 oli samaa luokkaa kuin vuoden 2019 toukokuussa. Lisäksi avoinna olevien työpaikkojen suuri määrä kertoo työvoiman tarpeen merkittävästä kasvusta. Uusia avoimia työpaikkoja oli yli 15 100.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme