Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra ÖsterbottenEtelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Planen för väghållningen och trafiken är färdig

Dela
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbottens ansvarsområde för trafik och infrastruktur har publicerat planen för väghållningen och trafiken för åren 2022–2026 på webben. Planen har gjorts upp för NTM-centralen i Södra Österbottens verksamhetsområde och den omfattar landskapen Österbotten, Mellersta Österbotten och Södra Österbotten.
I planen för väghållningen och trafiken 2022–2026 framförs en översikt över trafik, väghållning och finansiering i NTM-centralen i Södra Österbottens område.
I planen för väghållningen och trafiken 2022–2026 framförs en översikt över trafik, väghållning och finansiering i NTM-centralen i Södra Österbottens område.

Målet är att uppfylla väganvändarnas behov så väl som möjligt inom ramen för tillgängliga resurser. Föränderliga förhållanden i verksamhetsmiljön, vädret och den begränsade finansieringen medför utmaningar i arbetet. Största delen av den disponibla finansieringen går åt till reparation och dagligt underhåll av landsvägarna. Reparationerna och underhållet av landsvägarna har dimensionerats så att verksamheten är önskvärd och förnuftig med avsikt på trafikmängden och de ekonomiska möjligheterna som står till förfogande.

Respons och kommentarer om planen kan skickas per e-post: registratur.sodraosterbotten@ntm-centralen.fi

Planen för väghållningen och trafiken 2022–2026 finns här:

Plan för väghållningen och trafiken 2022–2026

 

På plansidorna finns kontaktuppgifter för mer information.

Planen publiceras endast elektroniskt. Vi uppdaterar planen i realtid och håller den aktuell.

Kontakter

Mer information:
Anders Östergård
Direktör, ansvarsområdet för trafik och infrastruktur
andets.ostergard@ntm-centralen.fi
tfn 0295 027 766

Bilder

I planen för väghållningen och trafiken 2022–2026 framförs en översikt över trafik, väghållning och finansiering i NTM-centralen i Södra Österbottens område.
I planen för väghållningen och trafiken 2022–2026 framförs en översikt över trafik, väghållning och finansiering i NTM-centralen i Södra Österbottens område.
Ladda ned bild

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

NTM-centralen i Södra Österbotten har gett MKB-kontaktmyndighetens motiverade slutsats om miljökonsekvensbeskrivningen för Westenergy Oy:s projekt för tillverkning av syntetisk metan (Österbotten)31.5.2023 08:59:00 EEST | Tiedote

Westenergy Oy planerar en anläggning för tillverkning av syntetisk metan i närheten av Stormossens avfallscentral, på fastigheten där Westenergy Oy:s befintliga avfallsförbränningsanläggning finns. Projektområdet är beläget i Korsholms kommun nära gränsen till Vasa stad, söder om riksväg 8. Vid tillverkningen av syntetisk metan fångas koldioxid upp från avfallsförbränningsanläggningens rökgasflöde. Den uppfångade koldioxiden förenas med väte som har producerats med utsläppsfri el från vindkraft, varvid syntetisk metan i gasform bildas. Det gasformiga metanet överförs i vätskeform som en slutprodukt av syntetisk metan och den kan användas som bränsle i den tunga trafiken och i havstrafiken.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum