Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Planeringen av nya omkörningsfiler har börjat på riksväg 8 på avsnittet Vasa-Karleby

Dela
Placeringen av de planerade avsnitten med omkörningsfiler på kartan.
Placeringen av de planerade avsnitten med omkörningsfiler på kartan.

NTM-centralen i Södra Österbotten har startat planeringen av avsnitt med omkörningsfiler på riksväg 8 mellan Vasa och Karleby. Enligt förutredningen som blev färdig i början av år 2021 skulle fyra nya avsnitt med omkörningsfiler kunna placeras på förbindelseavsnittet i kommunerna Kronoby, Pedersöre och Nykarleby. Dessutom skulle den enkelriktade omkörningsfilen i Oravais i Vörå kommun kunna förbättras genom att lägga till en omkörningsfil även i den andra riktningen.


I den fjärde tilläggsbudgeten år 2020 har riksdagen beviljat en miljon euro i finansiering för noggrannare planering av omkörningsfiler, dvs. uppgörande av vägplaner. Vägplaneringen har påbörjats på de omkörningsfilsträckor som anses vara de viktigaste på avsnittet Edsevö–Lepplax i Pedersöre och avsnittet Ytterjeppo–Sorvist i Nykarleby. Härnäst försöker man inleda vägplaneringen i Kronoby före planeringen av avsnittet med omkörningsfilen i Oravais och den södra omkörningsfilavsnittet i Ytterjeppo. De första vägplanerna blir färdiga under år 2022. Information om hur vägplanen framskrider och om framtida evenemang för allmänheten ges skilt för varje omkörningsfilavsnitt.


Utöver omkörningsfilerna som nu ska planeras byggs som bäst ett nytt omkörningsfilavsnitt i förbindelseavsnittets södra del mellan Vassor och Ölis i Korsholm och Vörå.

Nyckelord

Kontakter

Förutredningen om förbindelseavsnittets omkörningsfiler:

Timo Liljamo
Ledande trafiksystemexpert, NTM-centralen
Tfn. 0295 027 796
fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

Vägplaneringsobjekt:

Teppo Leppäaho
Projektchef, NTM-centralen
Tfn. 0295 027 730
fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

Hanna Kauppila
Projektchef, NTM-centralen
Tfn. 0295 027 723
fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

Bilder

Placeringen av de planerade avsnitten med omkörningsfiler på kartan.
Placeringen av de planerade avsnitten med omkörningsfiler på kartan.
Ladda ned bild

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Pohjavesialueiden rajaaminen ja luokitus Kauhavalla ja Kurikassa on valmistunut (Etelä-Pohjanmaa)11.6.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Niiden pohjavesialueiden, joiden pääsijaintikunta on Kauhava, luokitus- ja rajausmuutosehdotuksiin oli mahdollista esittää hydrogeologisia ja muita luokituksen kannalta olennaisia lisätietoja ajalla 5.2.–19.3.2021. Niiden pohjavesialueiden, joiden pääsijaintikunta on Kurikka, luokitus- ja rajausmuutosehdotuksiin oli mahdollista esittää hydrogeologisia ja muita luokituksen kannalta olennaisia lisätietoja ajalla 18.3.–6.5.2021. Em. kuulemisaikojen jälkeen ELY-keskus on käynyt läpi palautteet ja antanut niihin vastineensa.

Läget är lugnt i fråga om blågröna alger i NTM-centralen i Södra Öster-bottens område (landskapen i Österbotten)10.6.2021 13:55:37 EEST | Tiedote

Vecka 23 har inga blågröna alger observerats på de fasta kontrollplatserna i NTM-centralen i Södra Österbottens område. Inte heller bland medborgarobservationerna har det förekommit blågröna alger i de österbottniska landskapen under den gångna veckan. Utöver de riksomfattande fasta kontrollplatserna ger medborgarnas observationer viktig tilläggsinformation för kontrollen av blågröna alger i vårt område. Algobservationer kan meddelas i Järviwiki (www.jarviwiki.fi) eller till alguppföljningstelefonens nummer 0295 027 990.

Sinilevätilanne rauhallinen Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella (Pohjalaismaakunnat)10.6.2021 13:55:36 EEST | Tiedote

Viikolla 23 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen vakiohavaintopaikoilla ei ole havaittu sinilevä-esiintymiä. Myöskään saatujen kansalaishavaintojen perusteella sinilevää ei ole esiintynyt Pohja-laismaakunnissa kuluneen viikon aikana. Valtakunnallisten vakiohavaintopaikkojen lisäksi kansa-laisten havainnot tuovat tärkeää lisätietoa alueemme sinilevätarkkailuun. Levähavainnoista voi ilmoittaa Järviwikiin (www.jarviwiki.fi) tai leväpuhelimeen numeroon 0295 027 990.

Höjdnivåerna för byggnader som kan nås av flödesvatten längs Toby–Laihela å utreds (Österbotten)9.6.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Under sommaren 2021 utreds höjdnivåerna för byggnader som kan nås av flödesvatten längs Toby–Laihela å. Utredningen är en del av åtgärderna i planen för hanteringen av översvämningsrisker i Toby–Laihela ås avrinningsområde för åren 2016–2021. Toby–Laihela å är en av de österbottniska åarna där ådalen är mycket översvämningskänslig. Översvämningskänsligheten beror bland annat på terrängens flackhet, markanvändningen och de få sjöarna. Området Laihela–Toby–Runsor har angetts som ett område med betydande översvämningsrisk i Finland.

Tulvariskissä olevien rakennusten kastumiskorkeuksia selvitetään Laihianjoen vesistöalueella (Pohjanmaa)9.6.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Kesän 2021 aikana selvitetään rakennusten tarkempia kastumiskorkeuksia Laihianjoen vesistöalueella. Tulvariskissä olevien rakennusten kastumiskorkeuksien selvitystä tehdään osana Laihianjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaa vuosille 2016–2021. Laihianjoki on pohjalaisjoki, jonka jokivarsi on hyvin altis tulville. Alueen tulvaherkkyyteen vaikuttavat erityisesti maaston tasaisuus, maankäyttö sekä vähäjärvisyys. Laihia-Tuovila-Runsor on nimetty valtakunnallisesti merkittäväksi tulvariskialueeksi.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum