Espoon kaupunki - Esbo stad

Planeringen av västra Nylands social- och hälsocentral kör igång, rekryteringen av projektdirektörer har inletts

Dela

Kommunerna i västra Nyland, det vill säga Esbo, Hangö, Ingå, Grankulla, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg och Sjundeå, samt vård- och omsorgssamkommunen Karviainen (Högfors och Vichtis) inleder planeringen av en gemensam social- och hälsocentral som ska förse invånarna med högklassiga och lättillgängliga tjänster.Samtidigt förbereder kommunerna sig för inrättandet av ett social- och hälsovårdsområde i västra Nyland.

Projektet för framtidens social- och hälsocentral och en strukturreform av tjänsterna har beviljats statsunderstöd av social- och hälsovårdsministeriet. Kommundirektörerna i västra Nyland kommer idag överens om de första stegen i projektet.

En god kundupplevelse och smidiga servicekedjor som mål

Framtidens social- och hälsocentral omfattar primärvården (inklusive mental- och missbruksvården), alla socialtjänster samt tjänster för äldre. Social- och hälsocentralen erbjuder samordnade digitala, fysiska och mobila tjänster – det handlar alltså inte om ett enskilt verksamhetsställe.

Framtidens social- och hälsocentral förser invånarna med lättillgängliga, högklassiga tjänster, främjar välbefinnandet och dämpar ökningen av utgifterna. Social- och hälsocentralen betjänar på finska och svenska. Tjänsterna sammankopplas smidigt med den specialiserade sjukvården och andra kommunala tjänster.

Olika utvecklingsprojekt som stöder framtidens social- och hälsocentral pågår redan i kommunerna i västra Nyland. De utgör en god grund för den gemensamma planeringen som nu inleds och som har höga mål:

  • koordinerad kundtjänst i flera kanaler och på flera språk
  • klienterna kommer snabbt till mottagningen och behandlingen inleds genast
  • ett mångsidigt familjecenter för barnfamiljer
  • klara servicekedjor för klienter som behöver många olika tjänster
  • lättillgänglig, verkningsfull mentalvård för unga och vuxna
  • ett program för arbetsförmåga som stöder arbetsförmåga och sysselsättning
  • värdig vård i livets slutskede
  • styrning och tillsyn av boendetjänster
  • utnyttjande av e-tjänster på bred bas

Rekryteringen av fyra projektdirektörer har börjat

Organisering av projektet, de centrala rekryteringarna samt beredning av upphandlingar och avtal inleds omedelbart, så att man kommer igång ordentligt under hösten. Genast från början ägnas också speciell uppmärksamhet åt kommunikationen och åt att personal och invånare kan vara delaktiga.

Först rekryteras fyra projektdirektörer: en helhetsansvarig projektdirektör, en projektdirektör för social- och hälsocentralen, en projektdirektör för ordnande och organisation samt en digital- och IKT-projektdirektör.De arbetsuppgifter som nu utlyses är tidsbundna fram till slutet av 2021 eller 2022. De lediganslagna uppgifterna finns i Kuntarekry. Flera rekryteringar inleds när projektet framskrider.

Mer information

Omsorgsdirektör Juha Metso, Esbo, tfn 050 532 7321 
Projektplan, strukturreformen (på finska)
Projektplan, Framtidens social- och hälsostation (på finska) 

Om

Espoon kaupunki - Esbo stad
Espoon kaupunki - Esbo stad
PL 1 / PB 1
02070 ESPOON KAUPUNKI / ESBO STAD

+358 9 816 21http://www.espoo.fi

Esbo är en ansvarsfull och human föregångare med fem stadscentrum och nätverksstruktur, där det är bra att bo, lära, arbeta och företaga för alla och där invånaren kan påverka på riktigt.

Facebook

Twitter

Följ Espoon kaupunki - Esbo stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Espoon kaupunki - Esbo stad

Espoon valtuusto hyväksyi kriittisen sote-lausunnon15.9.2020 08:19:37 EESTTiedote

Valtuusto päätti 14.9. lausunnosta, jonka mukaan esitetyn sote-uudistuksen taloudelliset vaikutukset Espoon kaupungille ovat kestämättömiä. Esitys leikkaa suoraan ja perusteettomasti kaupungin rahoitusta ja muuttaa rahoituksen rakennetta vahingollisesti. Tulojen puolitus, velkojen jääminen kaupungille, omaisuuden vastikkeeton siirto ja verorahoituksen korvautuminen valtionosuuksilla heikentävät kaupungin investointikykyä. Investointitarve ei sen sijaan juurikaan vähene.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum