Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Planeringen för att ändra regleringen av Västerfjärden börjar

Dela

Planeringen för att ändra regleringen av Västerfjärden, en bassäng i nedre loppet av Närpes å, har börjat. Sötvattenbassängen Västerfjärden byggdes i samband med regleringsprojektet i Närpes å i slutet av 1970-talet för att skogsindustrin skulle ha tillgång till vatten. Projektet beviljades vattenrättsligt tillstånd år 1976 och tillståndet har delvis ändrats år 1997. Tillståndsinnehavaren är NTM-centralen i Södra Österbotten. Regleringen och ansvaret för sötvattenbassängens regleringskonstruktioner handhas enligt avtal av Metsä Board Oyj, som hör till Metsä Group.

De snöfattiga vintrarna har försvårat regleringen av Västerfjärden.Enligt det nuvarande tillståndet är den obligatoriska sänkningen av vattenståndet på våren exceptionellt lång. Vattenståndet i bassängen ska hållas låg ända fram till 20:e maj. Många år har vårflödet varit förbi redan avsevärt tidigare och det har varit svårt att få vattenståndet i bassängen att stiga i slutet av maj, då vattenföringen i Närpes å varit låg. Den obligatoriska sänkningen av vattenståndet på våren kunde förkortas tidsmässigt, eftersom vårflödena numera infaller tidigare än då bassängen i tiderna byggdes.

NTM-centralen i Södra Österbotten och Metsä Board Oyj har beslutat att tillsammans med lokala aktörer utreda möjligheterna att ändra regleringen.I samband med planeringen övervägs även en minskning av den obligatoriska sänkningen av vattenståndet vårtid. Då vore det inte nödvändigt att göra en så stor sänkning av vattenståndet i bassängen vårtid som det nu görs. Det har också framförts önskemål om att höja övre tillståndsgränsen för vattenståndet sommartid till samma nivå som gäller slutet av året. I det nuvarande tillståndet som gäller regleringen av Västerfjärden är övre gränsen för perioden 20.5.–30.9. tjugo centimeter lägre än för perioden oktober till februari.

För att främja planeringen av en ändring av regleringen grundas en planeringsgrupp. Till gruppen kommer representanter för bl.a. NTM-centralen, Metsä Board, Närpes stad, vattenområdets ägare, invallningsföretaget i Närpes ås nedre lopp och ägarna av strandfastigheterna vid Västerfjärden att kallas. Eventuellt kommer en enkät att skickas ut till strandfastigheternas ägare.

Nyckelord

Kontakter

Ledande vattenhushållningsexpert Katja Haukilehto, NTM-centralen i Södra Österbotten, tfn 0295 027 794
Chef för vattenresursenheten Liisa Maria Rautio, NTM-centralen i Södra Österbotten, tfn 0295 027 919
Fabrikschef Timo Rissanen, Metsä Board Oyj, tfn 050 528 3988

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

NTM-centralen i Södra Österbotten söker aktörer för restaurering av vårdbiotoper (landskapen i Österbotten)3.3.2021 08:36:27 EETTiedote

Våren 2020 startades Helmi-livsmiljöprogrammet, vars mål är att stärka den biologiska mångfalden i Finland genom restaurering av värdefulla livsmiljöer, bland annat på vårdbiotoper och på värdefulla fågelområden. Inom Helmi-programmet görs inventeringar och det är med dessa inventeringar som grund som restaureringsobjekten väljs ut. Restaureringsåtgärderna som görs inom Helmi-programmet planeras i samarbete med markägarna och kan i sin helhet finansieras genom programmet.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus etsii toimijoita kunnostamaan arvokkaita perinnebiotooppeja (Pohjalaismaakunnat)3.3.2021 08:36:26 EETTiedote

Helmi-elinympäristöohjelma käynnistyi keväällä 2020. Ohjelman tavoitteena on vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ennallistamalla ja suojelemalla arvokkaita elinympäristöjä, kuten perinnebiotooppeja ja lintuvesiä. Kunnostettavat kohteet valitaan tehtäviin luontokartoituksiin perustuen. Kunnostustoimet suunnitellaan yhteistyössä maanomistajien kanssa ja toimet voidaan kokonaisuudessaan rahoittaa Helmi-ohjelmasta.

Påverka vattnen - ge din åsikt om vattenvården och hanteringen av översvämningsrisker1.3.2021 08:45:00 EETTiedote

NTM-centralerna har tillsammans med sina samarbetsparter berett förslagen till vattenförvaltningsplaner i olika delar av landet. Samtidigt kan utlåtanden och åsikter ges också om förslagen till planer för hanteringen av översvämningsrisker och förslaget till åtgärdsprogram för havsförvaltningsplanen. Samrådet som gäller planerna pågår till och med 14.5.2021 och fram till dess kan var och en som är intresserad påverka innehållet i planerna.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum