Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi

Planerna för småbarnpedagogik ger goda riktlinjer för det småbarnpedagogiska arbetet

Dela

Nationella centret för utbildningsutvärdering har utvärderat planerna för småbarnspedagogik som styr det småbarnspedagogiska arbetet och planernas implementering inom kommunala och privata tjänster. Planerna fungerar rätt väl som stöd för arbetet, men det förekom dock kvalitativa problem med barnens planer för småbarnspedagogik. Resultaten visar att fokus inom småbarnspedagogiken borde riktas på barnens likabehandling samt tjänsternas jämna kvalitet.

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) har utvärderat processerna för implementeringen av lokala planer för småbarnspedagogik och innehållet i planerna. Materialet för utvärderingen samlades in från kommunala anordnare av småbarnspedagogik samt från privata serviceproducenter och anordnare av småbarnspedagogik.

Enligt utvärderingsresultaten fungerar planerna som styr småbarnspedagogiken tämligen väl som stöd för arbetet. Utvärderingarna visade dock på kvalitativa problem i synnerhet med barnens planer för småbarnspedagogik som inte främjar den pedagogiska utvecklingen av småbarnspedagogik på lokal nivå på bästa möjliga sätt. Enligt lagen om småbarnspedagogik ska en individuell plan för småbarnspedagogik göras upp för varje barn.

– Syftet med barnens planer för småbarnspedagogik är ju att sätta upp mål för verksamheten, men i utvärderingen kom det fram att barnens planer fortfarande beskriver barnens kunnande rätt så problemorienterat och mål för personalens pedagogiska verksamhet sätts inte upp, förklarar utvärderingsråd Laura Repo.

Enligt utvärderingen medförde en alltför stram tidtabell samt bristfälliga resurser problem för utarbetandet av lokala planer för småbarnspedagogik. Utvärderingsgruppen konstaterar vidare att de lokala planerna borde styra det vardagliga arbetet på ett mer konkret sätt än hittills. Implementeringen av planerna för småbarnspedagogik i kommunerna och inom privata småbarnspedagogiska tjänster tycks inte ännu har genomförts fullt ut.

Utvärderingens resultat ger anledning att reflektera över hur väl likabehandling och jämlikhet genomförs inom småbarnspedagogiken. Utvärderingen visade att det förekommer regionala skillnader; exempelvis går det smidigare för personalen att delta i fortbildning i urbana kommuner än i tätortskommuner och landsbygdskommuner. I landsbygdskommuner och tätortskommuner var en orsak till problemen att utbildningarna ofta arrangerades långt borta och att det var svårt att få vikarier.

– Därtill finns det skäl att reflektera över hur väl småbarnspedagogikens styrsystem i sin nuvarande form tjänar småbarnspedagogikens olika verksamhetsformer, som familjedagvård, konstaterar utvärderingsgruppens ordförande Virpi Mattila.

Anordnarna av småbarnspedagogik skulle ta de lokala planerna i bruk hösten 2017. Utvärderingen som nu publicerats är NCU:s första nationella utvärdering av småbarnspedagogik. Under 2018–2019 utvärderar NCU hur väl planerna för småbarnspedagogik genomförs i barngrupper. Utvärderingsrapportens resultat presenteras på ett seminarium som NCU arrangerar 25.10.2018 kl. 9–15.30. Detaljerad information om seminariet finns på NCU:s webbplats.

Närmare information:

Utvärderingsgruppens ordförande, chef för småbarnspedagogiken i Esbo Virpi Mattila, tfn 09 816 23300

Utvärderingsråd Laura Repo, tfn 029 533 5553, laura.repo@karvi.fi, Nationella centret för utbildningsutvärdering

Rapport:

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden 2016 toimeenpanon arviointi – Varhaiskasvatussuunnitelmien käyttöönotto ja sisällöt

Om

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi
PL 28
00101 HELSINKI

029 533 5500http://karvi.fi

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) on itsenäinen koulutuksen arviointiviranomainen, joka toimii Opetushallituksen erillisyksikkönä. Karvi toteuttaa koulutukseen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestäjien toimintaan liittyviä arviointeja varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen. Arviointikeskus koostuu arviointineuvostosta, korkeakoulujen arviointijaostosta ja kolmesta osaamisyksiköstä: yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen, ammatillisen koulutuksen sekä korkeakoulutuksen ja vapaan sivistystyön yksiköstä.

Följ Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi

Mistä suomalainen varhaiskasvatuksen laatu koostuu? - Suomalaiset varhaiskasvatuksen laadun indikaattorit julkaistaan ensimmäistä kertaa22.10.2018 08:00:00 EESTTiedote

Varhaiskasvatuksen laatu puhuttaa julkisessa keskustelussa. Varhaiskasvatusta ja sen laatua voidaan kuitenkin tarkastella ja arvioida vain, jos tiedetään, mitä laadulla tarkoitetaan. Karvi julkaisee Varhaiskasvatuksen laadun arvioinnin perusteet ja suositukset -asiakirjan 25.10.2018. Se pitää sisällään ensimmäistä kertaa laajan tutkimuskoonnin siitä, mistä suomalaisen varhaiskasvatuksen laatu koostuu.

KUTSU: Pohjoismaiden PISA- ja TIMSS-tulokset vertailussa Northern Lights -konferenssissa 27.–28.9.13.9.2018 08:00:00 EESTKutsu

Tervetuloa Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) ja Pohjoismaisen arviointiverkoston järjestämään Northern Lights -konferenssiin, jossa käsitellään Pohjoismaiden uusimpia PISA- ja TIMSS-oppimistuloksia. Puheenvuorojen keskeisiä teemoja ovat opettajan rooli, motivaatio, digitalisaatio ja sosiaaliset erot kaupunkien ja maaseudun välillä. Konferenssissa julkaistaan raportti Northern Lights on TIMSS and PISA 2018. Kyseessä on ainoa julkaisu, jossa verrataan eri Pohjoismaiden PISA- ja TIMSS-tuloksia ja niiden taustamuuttujia. Aika: to–pe 27.–28.9.2018, torstaina klo 13–18 ja perjantaina klo 8.45–13 Paikka: Hanasaaren kulttuurikeskus, Espoo Tuloksia esittelevät ja kommentoivat raportin kirjoittajat ja kutsuvieraspuhujat pohjoismaisista yliopistoista sekä asiantuntijat OECD:stä ja IEA:sta. Tapahtumaan osallistuu 120 opetushallinnon ja tutkimuksen edustajaa eri Pohjoismaista. Tilaisuuden juontaa Kirsi Heikel. Tapahtuma on englanninkielinen. Konferenssin ohjelma Konferenssin ja rap

En kvalitetsstämpel till Högskolan på Åland – arbetslivskontakterna och en strävan att möta arbetslivets behov är högskolans styrka27.8.2018 08:00:00 EESTTiedote

En nordisk auditeringsgrupp tillsatt av Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) har genomfört en auditering av Högskolan på Åland. NCU har beviljat högskolan en kvalitetsstämpel som gäller i sex år från och med den 23 augusti 2018. Högskolan på Ålands kvalitetssystem uppfyller de nationella kriterierna för kvalitetshantering som fastställts för högskolor och motsvarar de europeiska principerna och rekommendationerna.

Arviointitulos: Varhaiskasvatussuunnitelmat antavat hyvät suuntaviivat varhaiskasvatustyölle15.8.2018 08:00:00 EESTTiedote

Karvi on arvioinut varhaiskasvatustyötä ohjaavia varhaiskasvatussuunnitelmia (vasu) ja niiden käyttöönottoa kunnissa ja yksityisissä palveluissa. Vasut toimivat melko hyvin työn tukena, mutta erityisesti lasten vasuissa ilmeni kuitenkin laadullisia ongelmia. Tulosten perusteella myös lasten yhdenvertaisuuteen varhaiskasvatuspalveluissa ja palvelujen tasaiseen laatuun tulisi kiinnittää huomiota.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum