Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Oulun eteläisen kunnat: Yhteistyöllä vauhtia kuntien kehitykseen

Jaa

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus järjesti yhdessä Oulun eteläisten kuntien kanssa seutuseminaarin 28. tammikuuta. Yhteisiksi kehittämisteemoiksi nousi kolme kokonaisuutta: saavutettavuuden, yrittäjyyden ja työllisyyden sekä alueen vetovoiman kehittäminen. Keskiössä alueen näkökulmasta on raideliikenteen sekä valtateiden 4,8 ja 22 kehittäminen. Matkailua halutaan alueella viedä eteenpäin, vetovoimaa tuovat mm. Geopark, merellisyys ja Ruutikankaan alue. Koronan jälkeiseen elpymiseen eli työllisyyden, yrittäjyyden ja vähähiilisen kiertotalouden edistämiseen on saatavilla tukea ja rahoitusta mm. uusien elpymisrahastojen kautta.

Koronapandemia ja sen aiheuttamat rajoitukset vaikuttavat vaihtelevasti yritysten toimintaedellytyksiin, totesi johtaja Petri Keränen ELY-keskuksesta. Yritystoiminta ja työllisyys ovat toipuneet kuitenkin kevään shokista jopa ennakoitua nopeammin, mikä on todella tärkeää nyt maailman markkinoiden toipuessa.

- Rohkaisen yrityksiä kasvuun, kehittämiseen ja uudistumiseen. Yritysten kehittämiseen on nyt saatavissa hyvin tukea ja rahoitusta mm. uusien elpymisrahoitusten kautta, kannusti Keränen.

Keskeisiä elpymisrahoituksen teemoja ovat viennin edistäminen, digitalisaation hyödyntäminen, työmarkkinoiden toimivuus, osaamisen kehittäminen sekä vihreä elpyminen. Näiden teemojen edistämiseen on hyvät mahdollisuudet erityisesti tällä seudulla, arvioi Petri Keränen.

Työllisyyskokeilujen myötä kunnat vastaavat osasta työllisyyspalveluiden tuottamisesta. Osasta vastaa TE- toimisto. Tämä edellyttää tiivistä yhteistyötä kokeiluun osallistuvien kuntien ja TE-toimiston välillä kokonaisvaltaisen asiakaspalvelun turvaamiseksi. Koronan myötä työttömyys on kasvanut myös näissä kunnissa ja uusia resursseja työllisyyden hoitoon on hyvä saada. Kokeilukunnissa kunnat voivat kytkeä sosiaali- ja terveyspalvelut sekä sivistyspalveluiden resursseja työllisyyden edistämiseen, totesi TE-toimiston johtaja Maire Mäki.

Nelostien jatkokehittäminen ajankohtaista

Valtatien 4 tulevaisuuden tilan selvittäminen on käynnistynyt Pulkkilan ja Limingan välillä. Nelostiellä on tarve varautua keskikaiteellisen ja ohituskaistoin varustettuun väylään, jolle liitytään pääsääntöisesti eritasoliittymien kautta. Oulun seudun MAL-sopimukseen (2020 – 2023) liittyen on kuntien kanssa sovittu maanteiden pienistä parantamishankkeista joihin valtio osoittaa 50 prosenttia ja kunnat 50 prosenttia rahoitusta. Merkittävimmät MAL-parantamishankkeet ovat Tyrnävän taajaman sekä Kempeleen taajaman parantamishankkeet ja Muhoksella valtatien 22 Suokylän kevyen liikenteen järjestelyt. ELY-keskuksen hankkiman julkisen henkilöliikenteen osalta Limingan ja Lumijoen yhteydet sekä yhteydet Ouluun ja Raaheen tulevat paranemaan uusien linja-autovuorojen ansiosta. Eduskunta teki joulukuussa 2020 päätöksen, jossa Hailuodon kiinteän yhteyden toteuttamisesta PPP-hankkeena luovutaan ja hanke toteutetaan talousarviorahoituksella.

Rahoitusta myös vihreään elpymiseen

Hiilineutraalisuustavoite on noussut keskeiselle sijalle myös ELY-keskuksen toiminnassa, totesi ylijohtaja Jonas Liimatta ELY-keskuksesta. Tulevissa, koronan jälkeisissä elpymisrahoituksissa ns. vihreä elpyminen ja hiilineutraalikiertotalouden edistäminen muodostavat suurimman osan. Ympäristöasioiden tiimoilta Liimatta nosti esille Oulun eteläisten kuntien hienon yhteistyön vesihuollon yleissuunnitelman laatimisessa vesihuollon kehittämiseksi ja toimitusvarmuuden lisäämiseksi vuoteen 2050. Tämä on tärkeää työtä ilmastonmuutoksen ääri-ilmiöihin sekä tulevaan yhdyskuntakehitykseen varautumiseksi. Jätteen kierrätysasteen nosto uudessa jätelaissa tuo haasteita kunnille ja toimijoille, mutta myös mahdollisuuksia uusille yrityksille ja työpaikoille.
- ELY-keskuksesta on haettavissa rahoitusta monenlaisiin ilmasto- ja hiilineutraaliustavoitetta tukeviin toimiin ja uusia avustushakuja avataan pitkin vuotta, kannusti Liimatta.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Ylijohtaja Jonas Liimatta, ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat –vastuualue, puh. 0295 038 494
Johtaja Petri Keränen, ELY-keskus, elinkeinot, työvoima ja osaaminen –vastuualue, puh. 0295 026 727
Johtaja Timo Mäkikyrö, liikenne ja infrastruktuuri –vastuualue, puh. 0295 038 268
Johtaja Maire Mäki, TE-toimisto, puh. 0295 056 800
Seutuseminaarin puheenjohtaja, kunnanjohtaja Tuomas Lohi, Kempeleen kunta, puh. 0500 688594

Tietoja julkaisijasta

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Veteraanikatu 1
90130 Oulu

0295 038 000http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-pohjois-pohjanmaa

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Työttömyyden lasku hidastunut, mutta pitkäaikaistyöttömiä aiempaa vähemmän Pohjois-Pohjanmaalla23.11.2021 08:03:00 EET | Tiedote

Työttömyys laskee Pohjois-Pohjanmaalla, mutta syksyllä muutosvauhti on hidastunut ja lokakuun lopussa työttömiä työnhakijoita oli jopa hieman enemmän (+ 100) kuin syyskuussa. Positiivinen viesti kuitenkin on, että pitkäaikaistyöttömiä on aiempaa vähemmän yli vuoden työttömänä olleiden määrässä. Lokakuun lopussa Pohjois-Pohjanmaalla oli 18 700 työtöntä työnhakijaa (ml. lomautetut), mikä on 5 500 vähemmän kuin tämän vuoden tammikuussa ja 2 900 vähemmän kuin vuosi sitten. Lokakuun lopussa kokoaikaisesti lomautettuna oli 1 400 henkilöä, mikä on 200 enemmän kuin syyskuun lopussa. Vuoden takaisesta lomautettujen määrä oli vähentynyt 1 400 hengellä.

Kysely valtatien 22 perusparannuksen sekä uusien katuyhteyksien Poikkimaantien ja Raitotien liikenteellisistä vaikutuksista9.11.2021 14:34:22 EET | Tiedote

Oulun alueella valmistui vuosina 2016 - 2018 kolme merkittävää liikennehanketta: valtatien 22 perusparannus välillä Joutsentie - Heikkilänkangas Poikkimaantie välillä valtatie 22 ja Vaalantie (sisälsi uuden siltayhteyden Oulujoen yli) Raitotie välillä Hiukkavaaran keskus - Kiulukangas. Valtatien 22 parannushankkeessa rakennettiin mm. 2+2 -kaistaista keskikaidetietä noin 4 km matkalle sekä rampit Haarakankaantielle. Poikkimaantie ja Raitotie avasivat Ouluun uuden kehätiemäisen yhteyden sataman, Ruskon ja Pateniemen välille. Oulun kaupunki ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ovat käynnistäneet näiden liikennehankkeiden jälkiarviointityön, jonka yhtenä osiona halutaan selvittää oululaisten ja lähiseudun asukkaiden mielipiteitä rakennushankkeiden vaikutuksista, kun ne ovat nyt olleet muutaman vuoden liikenteen käytössä. Kysely sisältää kysymyksiä ja väittämiä liikkumisesta näillä liikenneyhteyksillä. Kysely on avoinna 8. - 21.11.2021. Kyselyyn vastaaminen vie noin 10 minuuttia. Kerättävät tie

Oulujokivarren joukkoliikenteen kehittämistä koskeva asiakaskysely käynnistyy4.11.2021 10:20:58 EET | Tiedote

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on käynnistänyt Oulujokivarren joukkoliikenteen palvelutaso- ja linjastosuunnittelun. Osana suunnittelua toteutetaan kysely, jonka tarkoituksena on selvittää asiakkaiden tyytyväisyyttä alueen joukkoliikenteen nykytilaan ja kartoittaa kehittämistarpeita esimerkiksi vuorotarjontaan. Kysely koskee kuntien välistä linja-autoliikennettä Muhoksen, Utajärven ja Vaalan välillä sekä liikennettä Vaalasta ja Utajärveltä Ouluun ja takaisin. Lisäksi kyselyssä voi vastata Oulun ja Kajaanin välistä liikennettä koskeviin kysymyksiin.

Maantien 18757 (Maalismaantie) jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Asemakylä - Paasonperä, tiesuunnitelma, Ii4.11.2021 08:00:00 EET | Tiedote

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) laatii yhteistyössä Iin kunnan kanssa liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain mukaista tiesuunnitelmaa maantien 18757 (Maalismaantie) jalankulku- ja pyöräilyväylästä välillä Asemakylä – Paasonperä. Tiesuunnittelu on edennyt vaiheeseen, jossa luonnoksia esitellään alueen asukkaille, maanomistajille ja muille asiasta kiinnostuneille. Esittelytilaisuus pidetään 10.11.2021 klo 17.00 – 18.30 Valtarin koululla osoitteessa Koulutie 2, Ii. Suunnittelualue sijoittuu noin 2 km:n matkalle välille Asemakylä - Paasonperä (Huukontie). Suunnittelun tavoitteena on jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden parantaminen erityisesti koulureittien osalta sekä liikkumisedellytysten parantaminen kunnan keskustaan. Tiesuunnitelman toimenpiteitä: - pääosin erillinen jalankulku- ja pyörätie noin 2 km:n matkalle välille Asemakylä - Paasonperä (Huukontie) - tieosuudelle rakennetaan neljä pysäkkiparia Tiesuunnitelma valmistuu joulukuu

Kuusamon keskustan liikennejärjestelyt ovat valmistuneet2.11.2021 13:47:38 EET | Tiedote

Kuusamon keskustan liikennejärjestelyihin sisältyvät rakennustyöt ovat valmistuneet aikataulussa. Kaikki työnaikaiset liikennejärjestelyt on poistettu käytöstä ja uudet väylät avattu liikenteelle. Hankkeen toteuttamiseksi saatiin EAKR-rahoitusta, josta kertova tiedotuskyltti on pystytetty Yhdyskulman nurkalle. Kuusamon kaupunki ja ELY-keskus kiittävät hankkeen vaikutusalueella olevia kiinteistöjä ja tienkäyttäjiä kärsivällisyydestä ja hyvästä yhteistyöstä, joka mahdollisti hankkeen turvallisen toteuttamisen vaativassa kaupunkiympäristössä. Urakkaan sisältyi maanteiden 18857 (Kitkantie ja Ouluntaival) ja 18856 (Kitronintie) parantaminen yhteensä noin 2,5 km matkalta. Lisäksi urakkaan sisältyi maanteihin liittyvien kaupungin katujen ja katuliittymien parantaminen, joista tärkeimmät olivat Kaarlo Hännisentie ja Kelantie. Urakan yhteydessä toteutettiin myös Kuusamon EVO:n vesihuolto- sekä kaukolämpötöitä.

Valtatien 4 kehittämisselvitys välille Haurukylä - Haaransilta on valmistunut1.11.2021 10:00:00 EET | Tiedote

Esiselvitys valtatien 4 kehittämisestä Haurukylän ja Haaransillan välillä on valmistunut. Valtatie 4 on valtakunnallinen tason I pääväylä ja osa Eurooppa-tasoista TEN-T -ydinverkkokäytävää. Sen merkitys erityisesti valtakunnallisen tavaraliikenteen kannalta on suuri. Valtatien 4 kehittämisen lähtökohtana on vuonna 2020 laadittu selvitys Valtatiekäytävän 4 ja 29 kehittämisen periaatteet välillä Helsinki - Tornio/Haaparanta, jossa on määritetty koko yhteysvälille pitkän aikavälin tavoitetila, joka vastaa TEN-T -ydinverkkokäytävän ja pääväyläasetuksen edellyttämää tasoa. Tavoitteena on parantaa valtatien 4 sujuvuutta ja turvallisuutta. Nyt valmistuneen kehittämisselvityksen tavoitteena oli selvittää, millaisin toimenpitein ja vaikutuksin valtatielle 4 asetettu palvelutaso on mahdollista saavuttaa Haurukylän ja Haaransillan välisellä noin 10 kilometrin pituisella tieosuudella parantamalla valtatietä 4 nykyisessä maastokäytävässä. Valtatien 4 tavoitetilan saavuttaminen nykypaikalla edellytt

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme