Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, TE- toimisto ja Oulunkaaren kunnat: Oulunkaaren näkymät positiiviset - yhteistä ponnistelua tarvitaan edelleen alueen kehittämiseksi

Jaa

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus järjesti yhdessä Oulun kaaren kuntien (Ii, Pudasjärvi, Utajärvi ja Vaala) johdon kanssa seutuseminaarin 23. kesäkuuta. Seminaarissa todettiin Oulunkaaren näkymien kehittyneen pandemiasta huolimatta positiivisesti. Yritystoiminta on vireytynyt ja työllisyydessäkin on positiivista kehitystä. Pandemian ja energiamurroksen vaikutukset näkyvät lisääntyneenä tarpeina mm. kaavoitukselle. Myös kotimaan matkailu on lisääntynyt alueella. Yhteistä ponnistelua tarvitaan alueen kehittämiseksi jatkossakin.

Työllisyys ja yritysten tilanne kokonaisuudessaan on Pohjois-Pohjanmaalla paranemassa hyvää vauhtia, kertoi johtaja Petri Keränen. Oulunkaaren seutukunnassa työllisyystilanne on maakunnan heikoimpia ja samaan aikaan koetaan myös haasteita osaavan työvoiman saamisessa.  Yrityksiä Oulunkaarella on syntynyt hyvin ja niitä tarvitaan edelleen lisää työllisyyden kohentamiseksi. Hyvä verkostoyhteistyö koko yrityspalveluverkostossa on tukenut hyvää kehitystä, totesi Keränen. Erityisesti alkavien yrittäjien ja yritysten osalta kuntien elinkeinopalvelut ovat keskeisessä roolissa. Toimialojen ja alueidenkin välillä on elinkeinojen toipumisessa kuitenkin eroja. Uusi EU-rakennerahastokausi ja maaseuturahasto tarjoaa edelleen rahoitusta kehittämiseen.

Johtaja Maire Mäki Pohjois-Pohjanmaan TE- toimistosta painotti puheenvuorossaan sitä, että osa tämän alueen kunnista on jo mukana työllisyyden kuntakokeiluissa, osa ei. TE-palvelut 2024- toimintamallin kehitystyö on kuntakokeilujen rinnalla meneillään. Uuden malliin käyttöönotto koskettaa kaikkia kuntia. Kumppanuustyö tukee muutoksen valmistelua. Yhteisellä työllä saamme työllisyysastetta nostettua, kannusti Mäki.

Ylijohtaja Jonas Liimatta alusti keskustelua ajankohtaisilla ympäristöasioilla. Esille nousi seutukunnan tuulivoimahankkeiden lisääntyminen mahdollisimman hallitusti, hiilinieluista huolehtiminen, turvetuotannon hiipuminen sekä kuntien verkostoituminen vesienhoidossa. ELY-keskuksen ja seudun strategisena tavoitteena on ilmastonmuutoksen hillitseminen sekä ilmastonmuutokseen sopeutuminen. Alueella on ollut ilmastonmuutoksen hillintään liittyvää aktiivista toimintaa jo pitkään ja suurin osa kunnista on ns. HINKU-kuntia. Sopeutumisesta on hyvä esimerkki Pudasjärven koordinoima vesihuoltoon liittyvä varautumishanke Koillismaalla sekä Vaalan ja Utajärven yhteistyö vesihuollonkehittämiseksi. Vähähiilisyyden energiamurros ja kiertotalous näkyy jo alueellamme ja siinä on haasteiden lisäksi runsaasti kasvun mahdollisuuksia. Rahoitusta näihin teemoihin on haettavissa EU:n rakenne- ja maaseuturahaston sekä korona elpymisvälineiden kautta, totesi Liimatta.

Johtaja Timo Mäkikyrö kertoi seminaarissa liikennesektorin katsauksen. Valtatien 4 Oulu - Kemi hankkeen rakennustyöt saadaan päätökseen kuluvana vuonna Iin pohjoispuolella. Nelostien jakokehittämistä suunnitellaan kuitenkin koko ajan ja Iin ohikulkutien toteuttamissuunnitelmien käynnistämin ensi vuonna on ELY-keskuksen tavoitteena. Lisäksi nelostien tulevaisuuden kehittämistä selvitetään Olhavan ja Kuivaniemen välillä syksyllä käynnistyvällä suunnitteluhankkeessa.

Seudun kuntien alueella tehdään mittavia päällystystöitä valtatiellä 4 sekä valtatiellä 22. Lisäksi uudelleen päällystetään Utajärveltä Puolangalle johtavaa tietä noin 15 km matkalla. Tienpidon rahoitus ei kuitenkaan riitä vähemmän liikennöidyn päällystetyn tieverkon kunnostamiseen, joten niiden kunto heikkenee

edelleen. Pudasjärvellä rakennetaan uutta kiertoliittymää valtatielle 20 ja lisäksi hankkeen yhteydessä tehdään tiejärjestelyjä. Hanke toteutetaan kokonaisuudessaan Pudasjärven kaupungin rahoituksella.

Utajärven Mustikkakankaan Teollisuusalueen liittymään valtatielle 22 on eduskunta osittanut 400 000 € rahoituksen. Hankkeen toteutus ajoittuu ensi vuodelle. Vaalan uuden vankilan liikennejärjestelyihin liittyen rakennetaan Järvikyläntielle kevyen liikenteen väylää, jonka Vaalan kunta rahoittaa ja vastaa myös rakennuttamisesta.

ELY -keskus on perustanut alueelliset joukkoliikennetyöryhmät, jotka käynnistävät palvelutasosuunnittelun Utajärven, Vaalan sekä Pudasjärven alueella. Väylävirasto laatii lähijunaliikenneselvitystä Oulun seudulle.

ELY-keskus järjestää kuntien johdolle seutuseminaareja yhdessä TE-toimiston kanssa Pohjois-Pohjanmaan seutukunnissa säännöllisesti. ELY-keskus vastaa valtion aluehallintoviranomaisen roolissa elinkeinojen, liikenteen ja ympäristön kehittämisestä alueilla. Tilaisuuksien tavoitteena on vuoropuhelu kuntien kanssa ja yhteisten kehittämiskohteiden tunnistaminen.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Ylijohtaja Jonas Liimatta, ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat –vastuualue, puh. 0295 038 494
Johtaja Petri Keränen, ELY-keskus, elinkeinot, työvoima ja osaaminen –vastuualue, puh. 0295 026 727
Johtaja Timo Mäkikyrö, ELY-keskus, liikenne ja infrastruktuuri –vastuualue, puh. 0295 038 268
Pudasjärven kaupunginhallituksen pj, seutuseminaarin pj, Anni-Inkeri Törmänen, puh. 040 571 8186
Johtaja Maire Mäki, TE-toimisto, puh, 0295 056 800

Tietoja julkaisijasta

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Veteraanikatu 1
90130 Oulu

0295 038 000http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-pohjois-pohjanmaa

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Pohjois-Pohjanmaalla työvoimalle on edelleen runsaasti kysyntää, työttömyydessä pientä kasvua toukokuusta27.7.2021 08:11:30 EEST | Tiedote

Työttömien työnhakijoiden määrä on Pohjois-Pohjanmaalla laskenut tasaisesti kuukausittain tammi-toukokuussa, mutta kesäkuun aikana työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi. Kesäkuun lopussa työttömiä työnhakijoita (ml. lomautetut) oli Pohjois-Pohjanmaalla 23 200, mikä on reilu 1 000 vähemmän kuin tammikuussa, mutta lähes 2 000 enemmän kuin toukokuussa. Suhteellisesti eniten työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi alle 20-vuotiaiden ikäryhmässä verrattuna toukokuuhun.

Jalankulku- ja pyöräilyväylän suunnittelu maantielle 847 (Limingantie) välille Rantavainio - Äimärautio käynnistyy7.7.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) aloittaa otsikossa mainitun tiesuunnitelman laatimisen tarpeellisine tutkimuksineen. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä Oulun kaupungin kanssa. Suunnitelmaan sisältyy nykyisen jalankulku- ja pyöräilyväylän parantaminen pyöräilyn pääreitiksi (baana-väylä) maantien 847 länsipuolella välillä Rantavainio (Lentokentäntien liittymä) - maantie 8155 (Poikkimaantie). Suunnittelualueeseen kuuluu myös suojatieylityksen parantaminen maantiellä 847 Joulumerkinpolun kohdalla sekä maantien 847/Rantalantien/Karhunkedontien risteyksen parantamistoimet. Vesalantien osuus suunnitellaan parannettavaksi pyöräkaduksi. Suunnittelun tavoitteena on jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden ja liikkumisympäristön parantaminen. Suunnittelutyö aloitetaan maastotöillä kesällä 2021 ja tiesuunnitelma valmistuu tammikuussa 2022. Suunnitelmaluonnoksia esitellään suunnittelun aikana, josta tiedotetaan erikseen. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus asettaa t

Perinnebiotooppien kartoittajat maastossa Pohjois-Pohjanmaalla1.7.2021 10:36:46 EEST | Tiedote

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) jatkaa kesällä 2021 perinnebiotooppien maastokartoituksia, jotka päivittävät ja täydentävät 1990-luvulla toteutettua valtakunnallista perinnemaisemainventointia. Perinnebiotoopit ovat luontotyyppejä, jotka ovat syntyneet perinteisen maatalouden aikakaudella siitä pitäen, kun maanviljely ja karjatalous alkoivat vakiintua Suomessa. Perinnebiotooppeja ovat erilaiset niityt, hakamaat ja metsälaitumet. Lisäksi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus tekee hoito- ja kunnostussuunnittelua muutamilla kohteilla, joille on ehdotettu kartoitusten perusteella hoitotoimia. Kunnostustyöt on suunniteltu aloitettavaksi tänä vuonna. Kartoitus, kunnostus ja hoitosuunnittelu toteutetaan osana ympäristöministeriön rahoittamaa Helmi-elinympäristöohjelmaa.

Oulaisiin maantielle 7980 rakennetaan kevyen liikenteen väylä välillä Oulaistenkatu-Lehtopään koulu30.6.2021 10:58:32 EEST | Tiedote

Koululaisten liikenneturvallisuus paranee Oulaisissa merkittävästi, kun maantielle 7980 (Matkanivantie) rakennetaan kevyen liikenteen väylä. Rakennettavan väylän kokonaispituus on n 2,5 km josta 200 m sijaitsee maantien 18312 (Kivirannantie) osuudella. Kokonaiskustannukset ovat noin 900 000 euroa ja hankkeen rahoittavat puoliksi Oulaisten Kaupunki ja ELY-keskus.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme