Convion Oy

Polttokennot kääntövaihteelle - Convion tähtää teolliseen mittakaavan vedyntuotantoon korkealämpötilaelektrolyysillä

Jaa
Polttokennoja soveltava Convion kehittää vedyn tuotantoon elektrolyysiratkaisua, joka on ominaisuuksiltaan ja hyötysuhteeltaan ylivoimainen verrattuna kilpaileviin teknologioihin. Tuotetta kehitetään VTT:n eFuel-hankkeen rinnalla omassa yrityshankkeessa. Hanketta rahoittaa Business Finland.
Normaalisti polttokennoihin syötetään kaasua ja tuotetaan sillä sähköä, nyt Convion alkaa käyttää samaa tekniikkaa elektrolyysiin ikään kuin toisinpäin. Elektrolyysillä tuotetaan vetyä uusiutuvien polttoaineiden raaka-aineeksi. SOE-ratkaisun pohjana on Convionin C60-polttokennotuote (kuvassa).
Normaalisti polttokennoihin syötetään kaasua ja tuotetaan sillä sähköä, nyt Convion alkaa käyttää samaa tekniikkaa elektrolyysiin ikään kuin toisinpäin. Elektrolyysillä tuotetaan vetyä uusiutuvien polttoaineiden raaka-aineeksi. SOE-ratkaisun pohjana on Convionin C60-polttokennotuote (kuvassa).

Convion tähtää teollisen mittaluokan elektrolyysilaitteiden kaupallistamiseen. Wärtsilästä vuonna 2013 irtautunut teknologiayhtiö on käynnistänyt hankkeen, jossa tuotteistetaan kiinteäoksidielektrolyysilaite (SOE, solid oxide electrolyser), joka voidaan skaalata teolliseen mittakaavaan.

Perusidea on käyttää polttokennojärjestelmää käänteisesti: Tavanomaisesti kennoja käytetään sähkön tuotantoon, nyt niitä käytetään vedyn tuotantoon elektrolyysin avulla.

”Normaalisti polttokennoihin syötetään kaasua ja tuotetaan sähköä, nyt tehdään samalla tekniikalla toisinpäin: Syötetään höyryä, erotetaan siitä sähkön avulla happea ja vetyä, joka otetaan talteen uusiutuvan polttoaineen raaka-aineeksi”, yksinkertaistaa Convionin toimitusjohtaja Erkko Fontell.

Convion SOE-ratkaisu pohjautuu Convionin C60-polttokennotuotteeseen. Olemassa olevan designin ansiosta Convion kykenee etenemään kehityksessä nopeasti. Ensimmäisiä testituloksia odotetaan jo vuonna 2022.

Ylivoimainen hyötysuhde

Vetykilon hinnasta suurin osa syntyy nimenomaan energiakustannuksista, eli vedyntuotannossa hyötysuhde on ratkaisevan tärkeä tekijä kustannustehokkuuden kannalta.Korkeassa lämpötilassa toimivilla kiinteäoksidipolttokennoilla hyötysuhde on yli 80 prosenttia, eli se on jopa 30 prosenttia tehokkaampi verrattuna esimerkiksi PEM- ja alkalipolttokennoteknologioihin.

”Mikäli SOE-järjestelmään syötettävä höyry voidaan tuottaa hukkalämmöllä, sähkönkäytön hyötysuhde voidaan nostaa yli 90 prosenttiin”, Fontell sanoo. 

Polttokennopuolella todennetun ja optimoidun Convionin järjestelmän design ja prosessiteknologia ovat kilpailukykyisiä. Niiden salaisuus on suoraviivaisuudessa: Komponenttien määrä on onnistuttu minimoimaan, mikä parantaa tuotteen toimintavarmuutta ja tekee siitä kompaktin ja edullisesti integroitavan.

”Kun liikutaan 600 – 800 asteen lämpötiloissa, yksinkertaisuus on ehdoton etu. IPR:mme ytimessä oleva prosessikonsepti perustuu ratkaisuihin, joissa ei ole yhtään liikkuvaa osaa”, havainnollistaa Fontell.

Yhteistyötä ja synergiaa arvoketjussa

Convionin SOE-projekti on VTT:n eFuel-hankkeen itsenäinen rinnakkaisprojekti. eFuel- ja SOE-projekteilla on monia yhtymäkohtia eikä yhtä olisi syntynyt ilman toista: SOE-projektin laitekonseptia esimerkiksi testataan matkan varrella eFuel-hankkeen puitteissa ja mikä tärkeintä, projektit jakavat yhteisen arvoketjun.

”Suomessa on polttokennoteknologioissa poikkeuksellista, johtavaa osaamista, joka kytkeytyy nyt hienosti Nesteen vetämään teolliseen arvoketjuun. Convion käyttää suomalaisen Elcogenin kennostoja. Voimme siis kaupallistaa energiamarkkinoita mullistavan teknologian koko arvoketjun läpi.” 

E-fuel -hanke on ensimmäinen hanke, joka on rakentunut Nesteen Veturi-hankkeen yhteyteen. Veturi-tutkimusohjelma ekosysteemeineen tähtää raakaöljyä vähentävien uusien ratkaisujen kehittämiseen.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Toimitusjohtaja Erkko Fontell
erkko.fontell@convion.fi
+358 40 7544389


Co-founder Tuomas Hakala
tuomas.hakala@convion.fi
+385 400 359 776

Kuvat

Normaalisti polttokennoihin syötetään kaasua ja tuotetaan sillä sähköä, nyt Convion alkaa käyttää samaa tekniikkaa elektrolyysiin ikään kuin toisinpäin. Elektrolyysillä tuotetaan vetyä uusiutuvien polttoaineiden raaka-aineeksi. SOE-ratkaisun pohjana on Convionin C60-polttokennotuote (kuvassa).
Normaalisti polttokennoihin syötetään kaasua ja tuotetaan sillä sähköä, nyt Convion alkaa käyttää samaa tekniikkaa elektrolyysiin ikään kuin toisinpäin. Elektrolyysillä tuotetaan vetyä uusiutuvien polttoaineiden raaka-aineeksi. SOE-ratkaisun pohjana on Convionin C60-polttokennotuote (kuvassa).
Lataa

Tietoja julkaisijasta

Convion Oy
Convion Oy
Tekniikantie 12
02150 Espoo

+358 10 328 7370http://www.convion.fi

Convion Oy on yksi maailman johtavista polttokennoja soveltavista  teknologiayrityksistä. Kaupallistamme energiatehokkaita tuotteita sekä hajautettuun sähkön ja lämmön tuotantoon, että vedyn tuotantoon. Sovellettu kiinteäoksidikennoteknologia (SOC) mahdollistaa konversiot sekä kaasusta sähköksi että sähköstä kaasuksi ylivoimaisella hyötysuhteella, puhtaasti ja skaalautuvasti.
Puhdas energiantuotanto sekä elektrolyysi ovat avainteknologioita energiamarkkinoiden siirtyessä hiilineutraaliuteen. Vuonna 2012 perustettu Convion kumppaneineen tarjoavat vahvan teknologiapohjan suomalaiselle Power to Gas ja Gas to Power arvoketjuille. Lue lisää: https://convion.fi