President Martti Ahtisaari tests positive for coronavirus

Share

Office of the President of the Republic of Finland
Press release 36/2021
29 December 2021

President Martti Ahtisaari has been tested positive for the COVID-19 virus. The result of the test was confirmed on Wednesday, December 29. President Ahtisaari is doing well under the circumstances, but stays at the hospital for the time being. He tested positive for coronavirus also in March 2020.

About Tasavallan presidentin kanslia

Tasavallan presidentin kanslia
Tasavallan presidentin kanslia
Mariankatu 2
00170 Helsinki

http://www.presidentti.fi

Subscribe to releases from Tasavallan presidentin kanslia

Subscribe to all the latest releases from Tasavallan presidentin kanslia by registering your e-mail address below. You can unsubscribe at any time.

Latest releases from Tasavallan presidentin kanslia

President of the Republic Sauli Niinistö’s New Year’s Speech on 1 January 20221.1.2022 12:15:00 EET | Press release

Free for publication on 1 January 2022 at 12 hrs 15 Finnish time My fellow citizens, “My perhaps somewhat outdated understanding of the mutual relations between us people is that we need more good will, more willingness to understand one another and more humility before higher values.” These are the words of Nobel laureate Frans Emil Sillanpää, and his message remains as topical today as it was when he wrote them. During the past year, there have been heated debates in Finland about the pandemic. And currently, for a good reason, security policy is emerging as a topic of discussion. We should not shy away from differences of opinion. We can think of many different ways to address challenging situations. The expression of opinions is a sign of a well-functioning democracy. But we must not stop wanting to understand that someone else may see a matter differently from us. Otherwise, deep discord may arise. For a nation, fierce discord may be more dangerous than the challenge in itself. Th

Republikens president Sauli Niinistös nyårstal den 1 januari 20221.1.2022 12:15:00 EET | Tiedote

Får publiceras 1 januari 2022 kl. 12.15 Medborgare ”Min kanske föråldrade uppfattning om människornas inbördes förhållanden är att det behövs mer god vilja, mer önskan att förstå varandra och mer ödmjukhet inför högre värden.” Detta konstaterade F. E. Sillanpää på sin tid, och hans budskap är fortfarande inte föråldrat. I Finland har det under det gångna året förts en intensiv debatt om pandemin. Och nu, med all anledning, förs säkerhetspolitiken på tal. Olika åsikter är inget att vara rädd för. Det finns många olika sätt att hantera svåra utmaningar. Att kunna ge uttryck för sina åsikter är ett tecken på en fungerande demokrati. Men vi måste alltid försöka förstå att någon annan kan ha en annan syn på saken. Annars kan djup oenighet uppstå. För en nation kan nedrivande oenighet vara farligare än den egentliga utmaningen i sig. Ett nytt år innebär en tid av löften och hopp. I början av detta år är det särskilt viktigt att lova att söka det gemensamma bästa. * * * Vi står inför ett tred

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön uudenvuodenpuhe 1.1.20221.1.2022 12:15:00 EET | Tiedote

Julkaisuvapaa 1.1.2022 klo 12.15 Kansalaiset, ”Minun ehkä vanhentunut käsitykseni meidän ihmisten keskinäisistä suhteista on se, että tarvitaan enemmän hyvää tahtoa, enemmän halua ymmärtää toinen toisiaan ja enemmän nöyryyttä korkeampien arvojen edessä.” Näin totesi Frans Emil Sillanpää aikanaan, eikä hänen sanomansa ole vieläkään vanhentunut. Suomessa on vuoden mittaan käyty kiivasta keskustelua pandemiasta. Ja nyt, aiheellisesta syystä, turvallisuuspolitiikka nousee puheisiin. Erimielisyyttä ei pidä kavahtaa. Haasteellisiin tilanteisiin voi ajatella vastattavan monella eri tavalla. Mielipiteiden esiin tuominen kuvastaa toimivaa demokratiaa. Mutta ei pidä lakata haluamasta ymmärtää, että joku toinen voi ymmärtää asian toisin. Muuten voi syntyä syvää eripuraa. Kansakunnalle repivä eripura saattaa olla vaarallisempaa kuin tuo varsinainen haaste itsessään. Uuden vuoden koittaminen on lupausten ja toivon aikaa. Lupaus yhteisen hyvän etsimisestä on tämän vuoden alussa erityisen tärkeä. * *

President Niinistö diskuterade med Rysslands president Putin14.12.2021 14:24:07 EET | Tiedote

Republikens presidents kansli Pressmeddelande 35/2021 14.12.2021 Republikens president Sauli Niinistö och Rysslands president Vladimir Putin hade ett telefonsamtal tisdagen den 14 december 2021. Utöver Finlands och Rysslands bilaterala relationer diskuterade presidenterna ingående situationen vid Ukrainas gränser. President Niinistö uttryckte sin allvarliga oro över den spända situationen och betonade behovet av att hitta en diplomatisk lösning på den. President Niinistö konstaterade att Finlands utrikes- och säkerhetspolitiska linje, så som framgår av redogörelser, är stabil. President Niinistö upprätthöll fortsättningsvis diskussionen om Helsingforsandan.

In our pressroom you can read all our latest releases, find our press contacts, images, documents and other relevant information about us.

Visit our pressroom