President Niinistö diskuterade med Förenta staternas vicepresident Harris

Dela

Republikens presidents kansli
Pressmeddelande 6/2021
27.4.2021

Republikens president Sauli Niinistö och Förenta staternas vicepresident Kamala Harris förde ett långt och angenämt telefonsamtal på tisdag kväll den 27 april 2021.

Vicepresident Harris framförde hälsningar från president Biden till president Niinistö.

President Niinistö och vicepresident Harris konstaterade att den täta bilaterala relationen mellan Finland och Förenta staterna är utomordentlig och de diskuterade möjligheterna att öka samarbetet ytterligare särskilt inom områdena för teknologi och säkerhet.

Samtalsämnen var även stormaktsrelationerna och det spända internationella läget. President Niinistö berättade om sitt initiativ att stärka Helsingforsandan när den firar 50-årsjubileum år 2025.

President Niinistö och vicepresident Harris talade om behovet av konstruktivt samarbete på det arktiska området, samt i fråga om klimatförändringen och säkerhetsfrågor. President Niinistö framförde sitt tack för att Förenta staterna på nytt har anslutit sig till det internationella klimatsamarbetet.

Utöver det globala samarbetet för hälsosäkerhet diskuterades även migrationen både till Förenta staterna och Europa och möjligheterna att påverka grundorsakerna till den. I anslutning till detta framhävde president Niinistö betydelsen av att förbättra kvinnornas och flickornas ställning.

Om

Tasavallan presidentin kanslia
Tasavallan presidentin kanslia
Mariankatu 2
00170 Helsinki

http://www.presidentti.fi

Följ Tasavallan presidentin kanslia

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Tasavallan presidentin kanslia

President Niinistö spoke with US Vice President Harris27.4.2021 17:58:50 EEST | Press release

Office of the President of the Republic of Finland Press release 6/2021 27 April 2021 President of the Republic of Finland Sauli Niinistö had a long and pleasant phone call with Vice President of the United States Kamala Harris on Tuesday evening, 27 April 2021. Vice President Harris conveyed President Biden’s regards to President Niinistö. President Niinistö and Vice President Harris agreed that the close bilateral relationship between Finland and the United States is excellent, and they discussed possibilities to further increase cooperation above all in the fields of technology and security. The discussion also focused on great power relations and the tense international situation. President Niinistö elaborated on his initiative to strengthen the Helsinki Spirit as it turns 50 years in 2025. President Niinistö and Vice President Harris spoke about the need for constructive cooperation in the Arctic region, concerning both climate change and security issues. President Niinistö thanke

Presidentti Niinistö keskusteli Yhdysvaltain varapresidentti Harrisin kanssa27.4.2021 17:56:13 EEST | Tiedote

Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 6/2021 27.4.2021 Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja Yhdysvaltain varapresidentti Kamala Harris kävivät pitkän ja miellyttävän puhelinkeskustelun tiistai-illalla 27. huhtikuuta 2021. Varapresidentti Harris välitti presidentti Bidenin terveiset presidentti Niinistölle. Presidentti Niinistö ja varapresidentti Harris totesivat Suomen ja Yhdysvaltain tiiviin kahdenvälisen suhteen erinomaiseksi ja keskustelivat mahdollisuuksista lisätä yhteistyötä edelleen etenkin teknologian ja turvallisuuden aloilla. Keskustelunaiheena olivat myös suurvaltasuhteet ja jännittynyt kansainvälinen tilanne. Presidentti Niinistö kertoi aloitteestaan Helsingin hengen vahvistamiseksi sen täyttäessä 50 vuotta vuonna 2025. Presidentti Niinistö ja varapresidentti Harris puhuivat rakentavan yhteistyön tarpeesta arktisella alueella, sekä ilmastonmuutosta että turvallisuuskysymyksiä koskien. Presidentti Niinistö esitti kiitoksensa Yhdysvaltain paluusta kansainväliseen ilmasto

Three discussions, three topics, three universities – Kultaranta discussion tour of the President of the Republic to be held in April15.4.2021 14:07:58 EEST | Press release

Office of the President of the Republic of Finland Press release 5/2021 15.4.2021 President of the Republic of Finland Sauli Niinistö will pave the way for the upcoming Kultaranta Talks by exchanging thoughts with students on great power politics, climate change and the international economy. The university tour under the Kultaranta title will be organised jointly with the University of Lapland, Lappeenranta-Lahti University of Technology LUT and Aalto University. “We’ll talk about human responsibilities; the future must be secured,” says President Niinistö, summing up the basic idea of the discussion series. The Kultaranta tour starts on Wednesday, 21 April at the University of Lapland with the title “Great power politics is intensifying: How do we safeguard Finland?” The discussion topic at LUT University on Monday, 26 April will be “Combating climate change is a human responsibility”. The final discussion of the tour will take place at Aalto University on 28 April on the topic “Mone

Tre diskussioner, tre teman, tre universitet – republikens president ordnar en Gullrandarunda i april15.4.2021 14:07:09 EEST | Tiedote

Republikens presidents kansli Pressmeddelande 5/2021 15.4.2021 Republikens president Sauli Niinistö förbereder årets Gullrandadiskussioner genom att utbyta tankar om stormaktspolitiken, klimatförändringen och den internationella ekonomin med studerande. Den så kallade Gullrandarundan ordnas tillsammans med Lapplands universitet, Villmanstrands-Lahtis tekniska universitet LUT och Aalto-universitetet. ”Vi talar om mänskliga skyldigheter; framtiden måste tryggas", sammanfattar president Niinistö grundtanken i diskussionsserien. Gullrandarundan inleds onsdagen den 21 april vid Lapplands universitet med rubriken ”Spänningen ökar i stormaktspolitiken: hur ska vi trygga Finland?”. Vid LUT-universitet måndagen den 26 april bygger diskussionen på premissen ”Att bekämpa klimatförändringar är en del av de mänskliga skyldigheterna”. Den sista diskussionen hålls onsdagen den 28 april vid Aalto-universitetet, där temat är ”Mer pengar sätts i omlopp och tekniken förändras i grunden: ändras ekonomins

Kolme keskustelua, kolme aihetta, kolme yliopistoa – tasavallan presidentin Kultaranta-keskustelukierros huhtikuussa15.4.2021 14:06:01 EEST | Tiedote

Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 5/2021 15.4.2021 Tasavallan presidentti Sauli Niinistö pohjustaa tulevia Kultaranta-keskusteluja vaihtamalla ajatuksia opiskelijoiden kanssa suurvaltapolitiikasta, ilmastonmuutoksesta ja kansainvälisestä taloudesta. Kultaranta-otsikon alla kulkeva yliopistokierros järjestetään yhdessä Lapin yliopiston, Lappeenrannan–Lahden teknillisen yliopiston LUTin ja Aalto-yliopiston kanssa. ”Puhutaan ihmisvelvollisuuksista; tulevaisuus on turvattava”, presidentti Niinistö tiivistää keskustelusarjan perusajatusta. Kultaranta-kierros alkaa keskiviikkona 21. huhtikuuta Lapin yliopistosta otsikolla ”Suurvaltapolitiikka kiristyy: miten turvaamme Suomen?”. LUT-yliopistossa maanantaina 26. huhtikuuta teemana on ”Ilmastonmuutoksen torjunta kuuluu ihmisvelvollisuuksiin”. Kierroksen viimeinen keskustelu käydään keskiviikkona 28. huhtikuuta Aalto-yliopistossa aiheesta ”Raha lisääntyy ja teknologia mullistuu: muuttuvatko talouden lainalaisuudet?” Etäyhteydellä järjestett

Telefonsamtal mellan president Niinistö och Ukrainas president Zelenskyj15.4.2021 12:12:16 EEST | Tiedote

Republikens presidents kansli Pressmeddelande 4/2021 15.4.2021 Republikens president Sauli Niinistö talade i telefon med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj torsdagen den 15 april 2021. Presidenterna diskuterade möjligheterna att lindra det spända läget på Krimhalvön och vid gränsen mellan Ryssland och Ukraina. President Niinistö bekräftade Finlands orubbliga stöd till Ukrainas suveränitet och territoriella integritet. Finland anser att det är viktigt att associeringsavtalet och frihandelsavtalet mellan EU och Ukraina genomförs. Presidenterna diskuterade också Ukrainas avsikt att inrätta den så kallade Krimplattformen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum