President Niinistö diskuterade med president Putin

Dela

Republikens presidents kansli
Pressmeddelande 7/2018
22.3.2018

Republikens president Sauli Niinistö och Rysslands president Vladimir Putin förde ett telefonsamtal den 22 mars 2018.

Presidenterna diskuterade ingående internationell säkerhet och strategisk stabilitet. President Niinistö framförde Finlands allvarliga oro över nervgasattacken i Storbritannien och konstaterade att Rysslands samverkan för att utreda situationen är nödvändig. Under samtalet upprepade president Niinistö också sina gratulationer till president Putin med anledning av segern i det ryska presidentvalet.

Samtalet fördes på Finlands initiativ.

Om

Tasavallan presidentin kanslia
Tasavallan presidentin kanslia
Mariankatu 2
00170 Helsinki

http://www.presidentti.fi

Följ Tasavallan presidentin kanslia

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Tasavallan presidentin kanslia

President Niinistö diskuterade med Kinas president Xi21.6.2021 16:55:18 EEST | Tiedote

Republikens presidents kansli Pressmeddelande 11/2021 21.6.2021 Republikens president Sauli Niinistö förde ett bra och ingående telefonsamtal med Kinas president Xi Jinping måndagen den 21 juni 2021. Presidenterna inledde samtalet med att diskutera Finlands och Kinas bilaterala relationer och möjligheter att vidareutveckla handeln, investeringarna samt utbildnings- och forskningssamarbetet mellan länderna. Även cirkulär ekonomi, ren teknik och övriga gemensamma åtgärder för att bekämpa klimatförändringen utgjorde samtalsämnen. President Niinistös förhoppning om att Kina ska ansluta sig till finansministrarnas klimatkoalition väckte engagerat gensvar. President Niinistö framförde sina tankar om Helsingforsandan, som fick sin början 1975 på Konferensen för säkerhet och samarbete i Europa, och möjligheterna att lyfta upp den till global nivå före utgången av 2025. Han tog upp att dagens mänskliga skyldigheter i väsentlig grad har anknytning till Helsingforsandan; däribland bevarandet av f

President Niinistö spoke with Chinese President Xi21.6.2021 15:31:48 EEST | Press release

Office of the President of the Republic Press release 11/2021 21 June 2021 President of the Republic of Finland Sauli Niinistö had a good and thorough telephone conversation with the President of the People’s Republic of China, Xi Jinping, on Monday, 21 June 2021. The Presidents started with the bilateral relationship between Finland and China, and discussed opportunities to further improve trade and investments as well as cooperation on education and research between the two countries. The conversation also focused on circular economy, clean technologies and other joint measures to tackle climate change. President Niinistö’s hope for China to join the Coalition of Finance Ministers for Climate Action raised interest. President Niinistö presented his thinking on the Helsinki Spirit, which originated at the Conference on Security and Cooperation in Europe in 1975, and the possibility to reinvigorate it on a global level by the year 2025. He raised the human responsibilities of the prese

Presidentti Niinistö keskusteli Kiinan presidentti Xin kanssa21.6.2021 15:30:09 EEST | Tiedote

Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 11/2021 21.6.2021 Tasavallan presidentti Sauli Niinistö kävi hyvän ja perusteellisen puhelinkeskustelun Kiinan presidentti Xi Jinpingin kanssa maanantaina 21. kesäkuuta 2021. Presidentit lähtivät liikkeelle Suomen ja Kiinan kahdenvälisistä suhteista ja mahdollisuuksista kehittää edelleen maiden välistä kauppaa ja investointeja sekä koulutus- ja tutkimusyhteistyötä. Esillä olivat myös kiertotalous, puhtaat teknologiat ja muut yhteiset toimet ilmastonmuutoksen torjunnassa. Presidentti Niinistön toive Kiinan liittymisestä valtiovarainministerien ilmastokoalitioon sai kiinnostunutta vastakaikua. Presidentti Niinistö esitteli ajatteluaan Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökokouksesta vuonna 1975 alkunsa saaneesta Helsingin hengestä ja mahdollisuudesta tuoda se globaalille tasolle vuoteen 2025 mennessä. Hän otti esiin Helsingin henkeen olennaisesti liittyvät tämän päivän ihmisvelvollisuudet, kuten rauhan säilyttämisen, ilmastonmuutoksen ja pandemioiden

Presidential couple arrives at Kultaranta, Naantali4.6.2021 15:55:58 EEST | Press release

Office of the President of the Republic of Finland Press release 10/2021 4 June 2021 President of the Republic of Finland Sauli Niinistö and Mrs Jenni Haukio and their family arrived at Kultaranta, the President’s summer residence, on Friday 4 June 2021. During the summer, the President of the Republic works mainly at Kultaranta. Kultaranta, located on Naantali’s Luonnonmaa Island, has been the summer residence of the President of the Republic of Finland since 1922. Construction of the main building, a granite castle-like structure completed in 1916, was commissioned by industrialist Alfred Kordelin and designed by architect Lars Sonck. The Kultaranta residence lies in extensive parkland and has a garden devoted to the growing of flowers and vegetables. A sculpture exhibition, Encounters, opens in the Kultaranta park at the beginning of June. The exhibition presents animal-motif Finnish sculptures from the beginning of the last century to the present day. The exhibition is organised in

Presidentparet till sommarresidenset Gullranda i Nådendal4.6.2021 15:54:31 EEST | Tiedote

Republikens presidents kansli Pressmeddelande 10/2021 4.6.2021 Republikens president Sauli Niinistö och fru Jenni Haukio med familj flyttar till presidentens sommarresidens Gullranda fredagen den 4 juni 2021. Under sommaren arbetar republikens president huvudsakligen i Gullranda. Gullranda, som ligger på ön Luonnonmaa i Nådendal, har sedan 1922 varit Republiken Finlands presidents sommarresidens. Gullrandas huvudbyggnad, granitslottet som blev färdigt 1916, byggdes på uppdrag av lantbruksrådet Alfred Kordelin och ritades av arkitekt Lars Sonck. Slottsgården Gullranda omfattar ett stort parkområde och en nyttoträdgård, där det odlas både blommor och grönsaker. Skulpturutställningen Möten öppnas i Gullrandas park i början av juni. Utställningen presenterar djurmotiv inom inhemsk skulpturkonst från början av förra seklet och fram till i dag. Utställningen ordnas i samarbete med Alfred Kordelins stiftelse. Utställningens konstnärer är Emil Cedercreutz, Timo Heino, Viktor Jansson, Matti Kal

Presidenttipari Naantalin Kultarantaan4.6.2021 15:53:00 EEST | Tiedote

Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 10/2021 4.6.2021 Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja rouva Jenni Haukio perheineen siirtyivät kesävirka-asunnolle Kultarantaan perjantaina 4. kesäkuuta 2021. Kesän aikana tasavallan presidentti työskentelee pääosin Kultarannassa. Naantalissa Luonnonmaan saaressa sijaitseva Kultaranta on toiminut Suomen tasavallan presidentin kesävirka-asuntona vuodesta 1922 lähtien. Kultarannan päärakennuksen, vuonna 1916 valmistuneen graniittilinnan rakennutti maanviljelysneuvos Alfred Kordelin, ja sen on suunnittelut arkkitehti Lars Sonck. Kultarannan huvilatilaan kuuluu laaja puistoalue sekä hyötypuutarha, jossa viljellään kukkia ja vihanneksia. Kultarannan puistossa avataan kesäkuun alussa veistosnäyttely Kohtaamisia. Näyttely esittelee kotimaisen veistostaiteen eläinaiheita viime vuosisadan alkupuolelta nykypäivään. Näyttely järjestetään yhteistyössä Alfred Kordelinin säätiön kanssa. Näyttelyn taiteilijat ovat Emil Cedercreutz, Timo Heino, Viktor Jansson

Aliisa Tornberg appointed Foreign Affairs Adviser to the President of the Republic of Finland4.6.2021 12:35:15 EEST | Press release

Office of the President of the Republic of Finland Press release 9/2021 4 June 2021 President of the Republic of Finland Sauli Niinistö appointed MScEcon Aliisa Tornberg as Foreign Affairs Adviser. Tornberg transfers to the position from the Ministry for Foreign Affairs. She currently acts as First Secretary at the Embassy of Finland in Berlin. Tornberg will take up her position as Adviser to the President of the Republic and Member of the Presidential Cabinet on 1 August 2021. Petri Hakkarainen continues as the Director of Foreign and Security Policy and Member of the Cabinet of the President of the Republic of Finland.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum