President Niinistö på officiellt besök till Ukraina

Dela

Republikens presidents kansli
Pressmeddelande 28/2019
9.9.2019

Republikens president Sauli Niinistö avlägger ett officiellt besök i Ukraina den 12-13 september 2019.

Torsdagen den 12 september för president Niinistö officiella samtal med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i Kiev. Presidenterna diskuterar utöver Finlands och Ukrainas bilaterala relationer bland annat läget i östra Ukraina och Ukrainas EU-relation.

Under den andra besöksdagen fredagen den 13 september är president Niinistö huvudtalare vid konferensen Yalta European Strategy med lycka som tema. På fredagen träffar president Niinistö också Ukrainas premiärminister Oleksiy Honcharuk och parlamentets talman Dmytro Razumkov.

Det är första gången president Niinistö och president Zelenskyj träffas. Ukrainas tidigare president Petro Porosjenko avlade ett officiellt besök i Finland i januari 2017. President Niinistö besökte Ukraina senast 2014.

Om

Tasavallan presidentin kanslia
Tasavallan presidentin kanslia
Mariankatu 2
00170 Helsinki

http://www.presidentti.fi

Följ Tasavallan presidentin kanslia

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Tasavallan presidentin kanslia

Speech by President of the Republic of Finland Sauli Niinistö at the 100th anniversary of Finland’s constitutional democracy celebration on 10 September 201910.9.2019 12:20:00 EESTPress release

Honourable Mr. Speaker, Honourable Members of Parliament, Ladies and gentlemen, “First and foremost, Parliament is called upon to enter into records the new Constitution Act, which lays down the foundation for the political life of a free, independent Finland,” said K.J. Ståhlberg, the author of the Constitution upon the closure of the 1919 parliamentary session. The legislative process to draft the Constitution Act was the touchstone of the young republic. After the civil war, a wide range of opinions – white and red, monarchist and republican – were voiced, but the objective was common. A united nation which also stood firm in its relations with others. This ambitious undertaking was accomplished successfully. The Constitution Act became a foundation that sustained society. Untypically, it has remained, in its broad outlines, unchanged throughout the decades. Today, we may safely say that this foundation holds up. Finland is one of the world’s most stable countries and ranks high amo

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön puhe Suomen hallitusmuoto 100 vuotta -juhlatilaisuudessa 10.9.201910.9.2019 12:20:00 EESTTiedote

Arvoisa puhemies, hyvät Suomen kansan edustajat ja kutsuvieraat, ”Eduskunnalla on ennen kaikkea aikakirjoihin merkittävänä uusi hallitusmuoto, jolla on laskettu perusta itsenäisen, vapaan Suomen valtiolliselle elämälle”, totesi K.J. Ståhlberg, hallitusmuodon isä, vuoden 1919 valtiopäivien päättyessä. Hallitusmuodon säätäminen oli nuoren tasavallan koetinkivi. Mielipiteitä oli monia, valkoisia ja punaisia, monarkistisia ja tasavaltalaisia, mutta tavoitteita vain yksi. Eheä kansakunta, joka on luja myös ulospäin. Vaativassa tehtävässä onnistuttiin hyvin. Hallitusmuodosta tuli yhteiskuntaa ylläpitävä voima, sen perustus. Harvinaisella tavalla se säilyi pääpiirteissään läpi vuosikymmenten. Tänään saatamme todeta, että perustus pitää. Suomi on maailman vakaimpia maita ja ehdotonta kärkeä oikeusvaltiona. Maa, joka tunnetaan selkeänä ja luotettavana toimijana. *** Hallitusmuoto, valtiosääntö tai perustuslaki ovat juhlavia nimikkeitä ja saattavat arkikielessä kuulostaa etäisiltä. Arkielämäämme

Republikens president Sauli Niinistös tal vid Regeringsformens 100-årsjubileumsfest i riksdagen den 10 september 201910.9.2019 12:20:00 EESTTiedote

Ärade talman, bästa representanter för Finlands folk och gäster, ”Riksdagen har framför allt att i hävderna anteckna den nya regeringsformen, varmed grunden lagts till ett självständigt, fritt Finlands statliga liv”, konstaterade K. J. Ståhlberg, regeringsformens fader, när riksdagen avslutades 1919. Att stifta en regeringsform var en prövosten för den nya republiken. Det fanns många åsikter, vita och röda, monarkistiska och republikanska, men bara ett mål. En enhetlig nation som är stark även utåt. Den krävande uppgiften genomfördes med framgång. Regeringsformen blev en kraft som upprätthåller samhället, grunden för det. På ett exceptionellt sätt kom huvuddragen i den att gälla i årtionden. I dag kan vi konstatera att grunden fortfarande står stark. Finland är ett av de stabilaste länderna i världen och hör till den absoluta världstoppen som rättsstat. Ett land som är känt som en öppen och pålitlig aktör. *** Regeringsformen, statsskicket och grundlagen är högtidliga ord som i vardags

President Niinistö to make official visit to Ukraine9.9.2019 10:52:14 EESTPress release

Office of the President of the Republic Press release 28/2019 9 September 2019 President of the Republic Sauli Niinistö will make an official visit to Ukraine on 12–13 September 2019. President Niinistö will hold official discussions with President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy in Kyiv on Thursday 12 September. In addition to bilateral relations between Finland and Ukraine, the Presidents will discuss, among other things, the situation in eastern Ukraine and relations between Ukraine and the EU. On the second day of the visit, Friday 13 September, President Niinistö will be a keynote speaker at the Yalta European Strategy conference, one theme of which this year is happiness. In addition, President Niinistö will meet Prime Minister of Ukraine Oleksiy Honcharuk and Speaker of Parliament Dmytro Razumkov. This will be the first meeting of President Niinistö and President Zelenskyy. Former President of Ukraine Petro Poroshenko made an official visit to Finland in January 2017. President N

Presidentti Niinistö viralliselle vierailulle Ukrainaan9.9.2019 10:49:23 EESTTiedote

Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 28/2019 9.9.2019 Tasavallan presidentti Sauli Niinistö tekee virallisen vierailun Ukrainaan 12.–13. syyskuuta 2019. Presidentti Niinistö käy viralliset keskustelut Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin kanssa torstaina 12. syyskuuta Kiovassa. Presidentit keskustelevat Suomen ja Ukrainan kahdenvälisten suhteiden lisäksi mm. Itä-Ukrainan tilanteesta ja Ukrainan EU-suhteesta. Vierailun toisena päivänä perjantaina 13. syyskuuta presidentti Niinistö on yhtenä pääpuhujana Yalta European Strategy –konferenssissa, jonka teemana tänä vuonna on onnellisuus. Lisäksi presidentti Niinistö tapaa perjantaina Ukrainan pääministeri Oleksii Hontharjukin ja parlamentin puhemies Dmytro Razumkovin. Kyseessä on presidentti Niinistön ja presidentti Zelenskyin ensitapaaminen. Ukrainan edellinen presidentti Petro Poroshenko teki virallisen vierailun Suomeen tammikuussa 2017. Presidentti Niinistö vieraili edellisen kerran Ukrainassa vuonna 2014.

Open House at the Presidential Palace from 12 to 14 September 20192.9.2019 12:53:27 EESTPress release

Office of the President of the Republic Press release 27/2019 2.9.2019 The public will have the opportunity to visit the Presidential Palace on three days, from 12 to 14 September 2019. This year marks the 100th anniversary of Finland’s republican form of government. In honour of the anniversary, the open house event will also take place in the Parliament Building, the Government Palace and the House of the Estates, in addition to the Presidential Palace. The tour will introduce visitors to the main halls of the Presidential Palace. Visitors will tour the palace independently, but in addition to signs, staff from the Office of the President of the Republic will be present to answer questions. A photographic exhibition displayed in the halls shows Presidents of the Republic of Finland at work. Visitors should reserve approximately one hour for the tour. Open house events were also held in the Presidential Palace also in 2009, 2011, 2015 and 2017. The open house event held in honour of F

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum