President Niinistö to inspect Army’s main exercise Kontio 22

Share

Office of the President of the Republic of Finland
Press release 54/2022
23 November 2022

President of the Republic of Finland Sauli Niinistö will inspect the Army’s main exercise Kontio 22 in Northern Karelia on 28–29 November 2022.

During the inspection visit, President Niinistö will follow the exercise in the field and have discussions with Defence Forces personnel, conscripts and reservists participating in the exercise. The programme includes, among other things, reviewing the offensive and defensive combat of the troops.

Kontio 22 is the Army’s main exercise of 2022. The objective of the exercise is to enhance the cooperation of the Army’s capabilities and branches as well as soldiers’ readiness to operate in rapid situation frameworks together with Air Force and Border Guard troops. Approximately 8,000 soldiers will take part in the exercise, including approximately 4,800 conscripts and 2,000 reservists. Some of the reservists will serve as instructors in the exercise.

About Tasavallan presidentin kanslia

Tasavallan presidentin kanslia
Tasavallan presidentin kanslia
Mariankatu 2
00170 Helsinki

http://www.presidentti.fi

Subscribe to releases from Tasavallan presidentin kanslia

Subscribe to all the latest releases from Tasavallan presidentin kanslia by registering your e-mail address below. You can unsubscribe at any time.

Latest releases from Tasavallan presidentin kanslia

Governor General of Canada to make a state visit to Finland25.1.2023 13:04:42 EET | Press release

Office of the President of the Republic of Finland Press release 3/2023 25 January 2023 Governor General of Canada Mary Simon will make a state visit to Finland from 6 to 10 February 2023. The visit will be hosted by President of the Republic of Finland Sauli Niinistö together with his spouse, Dr. Jenni Haukio. The Presidential couple will receive the Governor General at an official welcoming ceremony on Tuesday 7 February at the Presidential Palace in Helsinki. The discussions between the President and the Governor General will focus on bilateral relations between Finland and Canada, security issues, climate change and Arctic cooperation. The day will conclude with a state dinner hosted by President Niinistö and Dr. Haukio at the Presidential Palace. During her visit, Governor General Mary Simon will also meet Prime Minister Sanna Marin and First Deputy Speaker of the Finnish Parliament Antti Rinne. In addition, the Governor General's programme includes the laying of a wreath at Hieta

Kanadas generalguvernör på statsbesök till Finland25.1.2023 13:04:18 EET | Tiedote

Republikens presidents kansli Pressmeddelande 3/2023 25.1.2023 Kanadas generalguvernör Mary Simon avlägger statsbesök i Finland mellan den 6 och 10 februari 2023. Värdar för besöket är republikens president Sauli Niinistö och hans maka doktor Jenni Haukio. Presidentparet tar emot generalguvernör Simon vid en officiell välkomstceremoni tisdagen den 7 februari på Presidentens slott. Presidenten och generalguvernören kommer att diskutera de bilaterala relationerna mellan Finland och Kanada, säkerhetsfrågor, klimatförändringar och det arktiska samarbetet. Dagen avslutas med en middag på Presidentens slott med president Niinistö och doktor Haukio som värdar. Generalguvernör Simon kommer också att träffa statsminister Sanna Marin och riksdagens vice talman Antti Rinne. Generalguvernörens program omfattar dessutom en kransnedläggning på Sandudds begravningsplats, ett besök i Företagsbyn Helsingfors-Vanda och ett möte med unga samer. Torsdagen den 9 februari besöker president Niinistö och gene

Kanadan kenraalikuvernööri valtiovierailulle Suomeen25.1.2023 13:04:01 EET | Tiedote

Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 3/2023 25.1.2023 Kanadan kenraalikuvernööri Mary Simon tekee valtiovierailun Suomeen 6.–10. helmikuuta 2023. Vierailua isännöi tasavallan presidentti Sauli Niinistö yhdessä puolisonsa tohtori Jenni Haukion kanssa. Presidenttipari vastaanottaa kenraalikuvernööri Simonin valtiovierailuun kuuluvin seremonioin tiistaina 7. helmikuuta Presidentinlinnalla. Presidentin ja kenraalikuvernöörin keskusteluissa ovat esillä Suomen ja Kanadan kahdenväliset suhteet, turvallisuuskysymykset, ilmastonmuutos sekä arktinen yhteistyö. Päivä päättyy presidentti Niinistön ja tohtori Haukion isännöimällä päivällisellä Presidentinlinnassa. Kenraalikuvernööri Simon tapaa vierailullaan myös pääministeri Sanna Marinin ja eduskunnan varapuhemies Antti Rinteen. Kenraalikuvernöörin ohjelmassa on myös seppeleenlasku Hietaniemen hautausmaalla, vierailu Yrityskylä Helsinki-Vantaassa ja tapaaminen saamelaisnuorten kanssa. Torstaina 9. helmikuuta presidentti Niinistö ja kenraalikuve

President Niinistö visits Ukraine24.1.2023 15:04:47 EET | Press release

Office of the President of the Republic of Finland Press release 2/2023 24 January 2023 President of the Republic of Finland Sauli Niinistö visits Ukraine and meets President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy in Kyiv on Tuesday 24 January 2023. The visit underlines Finland’s strong and continuous support to Ukraine The presidents will discuss the current situation concerning the war of aggression that Russia started 11 months ago, Finland’s political and material support to Ukraine and Ukraine’s efforts to bring about a just peace. After a joint press conference following the meeting, the presidents will continue the discussion over a working lunch. In addition to the meeting with president Zelenskyy, president Niinistö visits Borodianka and Bucha, where local authorities will show him the ravages of war and tell him about the suffering caused to civilians by the Russian invasion. The programme in Kyiv also includes the laying of a wreath at the Wall of Remembrance for those fallen in the

President Niinistö besöker Ukraina24.1.2023 15:03:58 EET | Tiedote

Republikens presidents kansli Pressmeddelande 2/2023 24.1.2023 Republikens president Sauli Niinistö besöker Ukraina och träffar Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj tisdagen den 24 januari 2023 i Kiev. Besöket är ett uttryck för Finlands starka och kontinuerliga stöd till Ukraina. Presidenterna diskuterar det aktuella läget i det anfallskrig som Ryssland inledde för elva månader sedan, Finlands politiska och materiella stöd till Ukraina och Ukrainas strävanden att uppnå en rättvis fred. Mötet följs av en gemensam presskonferens varefter presidenterna fortsätter diskussionerna under en arbetslunch. Förutom mötet med president Zelenskyj besöker president Niinistö Borodjanka och Butja, där de lokala myndigheterna visar honom krigets härjningar och berättar om det lidande som den ryska invasionen orsakat civilbefolkningen. På programmet i Kiev står också kransnedläggning vid minnesväggen för de stupade i kriget samt ett möte och en diskussion med lokala universitetsstuderande.

In our pressroom you can read all our latest releases, find our press contacts, images, documents and other relevant information about us.

Visit our pressroom