President Niinistö to make official visit to Norway

Share

Office of the President of the Republic of Finland
Press release 18/2022
1 April 2022

President of the Republic of Finland Sauli Niinistö will make an official visit to Norway on 21–22 April 2022.

The visit will begin on Thursday, 21 April at the annual seminar of the Norwegian Institute of International Affairs, the topic being the implications of growing geopolitical tensions for European and Nordic security. President Niinistö and Prime Minister of Norway Jonas Gahr Støre are the keynote speakers at the seminar.

After the seminar, President Niinistö will meet King Harald V of Norway at the Royal Palace. In addition, the President will visit the Norwegian Parliament, the Storting, where he will hold discussions with President of the Storting Masud Gharahkhani and the Committee on Foreign Affairs and Defence.

President Niinistö will hold bilateral discussions with Prime Minister Gahr Støre at the Prime Minister’s official residence on Thursday evening. Topics will include Russia’s warfare in Ukraine, the future of the European security order, and cooperation between Finland and Norway in foreign, security and defence policy. Following their discussions, the President and the Prime Minister will hold a joint press conference.

On Friday, 22 April, President Niinistö will have meetings with Norwegian Minister of Foreign Affairs Anniken Huitfeldt and Minister of Defence Odd Roger Enoksen. In addition, President Niinistö will give the opening speech at an event organised by the Confederation of Finnish Industries and the Confederation of Norwegian Enterprise, which will address the growth opportunities of the green transition. Minister for Development Cooperation and Foreign Trade Ville Skinnari, who will participate in the visit as part of President Niinistö’s delegation, will also speak at the event.

About Tasavallan presidentin kanslia

Tasavallan presidentin kanslia
Tasavallan presidentin kanslia
Mariankatu 2
00170 Helsinki

http://www.presidentti.fi

Subscribe to releases from Tasavallan presidentin kanslia

Subscribe to all the latest releases from Tasavallan presidentin kanslia by registering your e-mail address below. You can unsubscribe at any time.

Latest releases from Tasavallan presidentin kanslia

Speech by the President of the Republic of Finland at the Swedish Parliament on 17 May 202217.5.2022 14:21:46 EEST | Press release

Your Majesties, Mr Speaker, Ladies and gentlemen! It is an honour to speak to you here at the Riksdag today. Sweden and Finland are about to take historic steps. Together. Very shortly, we will officially announce in Brussels our will to initiate membership discussions with the North Atlantic Treaty Organization (NATO). Sweden’s and Finland’s NATO membership would enhance not only our own security, but also that of the whole alliance. It is without detriment to anyone. Our membership would strengthen the responsible, strong and stable Nordic region on the northern edge of NATO. *** We are taking these historic steps in the shadow of a brutal war. Last December launched a chain of events that fundamentally changed our security environment. This forced us to reassess our security policy. With its requirements about stopping NATO enlargement, Russia strived to narrow our freedom of choice and our sovereignty. This put us in a new position. Russia’s major offensive against Ukraine made it

Republikens president Sauli Niinistös tal i Sveriges riksdag den 17 maj 202217.5.2022 13:44:17 EEST | Tiedote

Eders Majestäter, herr talman, mina damer och herrar! Det är en stor ära att få tala inför er här i Riksdagen i dag. Sverige och Finland håller på att ta historiska steg. Tillsammans. Vi meddelar inom kort officiellt i Bryssel att vi är villiga att inleda anslutningssamtal med Nordatlantiska fördragsorganisationen (Nato). Sveriges och Finlands medlemskap i Nato skulle förbättra både vår egen och hela alliansens säkerhet. Det är inte bort från någon. Vårt medlemskap skulle förstärka ett ansvarstagande, starkt och stabilt Norden i norra utkanten av Nato. *** Vi tar dessa historiska steg i skuggan av ett brutalt krig. December förra året markerade början på ett händelseförlopp som revolutionerade vår säkerhetspolitiska miljö. Det tvingade oss att ompröva vår säkerhetspolitik. Rysslands krav på att stoppa Natos utvidgning syftade till att minska vår valfrihet och vår suveränitet. Detta försatte oss i en ny position. Rysslands storoffensiv mot Ukraina gjorde det klart att Ryssland än en gån

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön puhe Ruotsin valtiopäivillä 17.5.202217.5.2022 13:38:57 EEST | Tiedote

Teidän Majesteettinne, arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat! On kunnia puhua teille täällä Riksdagenissa tänään. Ruotsi ja Suomi ovat ottamassa historiallisia askeleita. Yhdessä. Ilmoitamme pian virallisesti Brysselissä halukkuudestamme aloittaa jäsenyyskeskustelut Pohjois-Atlantin puolustusliiton (Naton) kanssa. Ruotsin ja Suomen Nato-jäsenyys parantaisi sekä omaamme että koko liittokunnan turvallisuutta. Se ei ole keneltäkään pois. Jäsenyytemme vahvistaisi vastuunsa kantavaa, vahvaa ja vakaata Pohjolaa Naton pohjoisella laidalla. *** Otamme nämä historialliset askeleet julman sodan varjossa. Viime joulukuu käynnisti tapahtumaketjun, joka mullisti turvallisuusympäristömme. Se pakotti meidät uudelleenarvioimaan turvallisuuspolitiikkaamme. Venäjän esittämät vaatimukset Naton laajenemisen pysäyttämisestä pyrkivät kaventamaan valinnanvapauttamme ja suvereniteettiamme. Tämä haastoi meidän asemamme. Venäjän suurhyökkäys Ukrainaan teki selväksi, että se on valmis käyttämään jälleen kerra

President Niinistö to meet U.S. senators15.5.2022 15:53:19 EEST | Press Invitation

Office of the President of the Republic of Finland Press release 33/2022 15 May 2022 President of the Republic of Finland Sauli Niinistö will meet United States Senate Republican Leader Mitch McConnell and Republican Senators John Barrasso, Susan Collins and John Cornyn in Helsinki on Monday, 16 May 2022. At their meeting, the President and the Senators will discuss, among other things, Finland’s security policy solutions, U.S. support for Finland’s NATO membership as well as Russian warfare in Ukraine. The visit of the Senators in Finland is hosted by U.S. Ambassador to Finland Douglas Hickey. Notes for the media (not for publication) Following the meeting between President Niinistö and the senators, an opportunity for a doorstep interview will be arranged at Mäntyniemi. The media will also have a photo opportunity in connection with the meeting. Representatives of the media who wish to attend should submit their accreditation request no later than Monday 16 May by 8 am via the follow

President Niinistö träffar senatorer från Förenta staterna15.5.2022 15:51:03 EEST | Kutsu

Republikens presidents kansli Pressmeddelande 33/2022 15.5.2022 Republikens president Sauli Niinistö träffar Mitch McConnell, republikanernas ledare i senaten, samt republikanska senatorerna John Barrasso, Susan Collins och John Cornyn i Helsingfors måndagen den 16 maj 2022. Presidenten och senatorerna diskuterar Finlands säkerhetspolitiska lösningar, USA:s stöd för Finlands NATO-medlemskap samt det ryska anfallskriget i Ukraina. Douglas Hickey, Förenta staternas ambassadör i Finland, är värd för senatorernas besök. Till medierna (ej offentligt) Det finns möjlighet till en doorstep-intervju på Talludden efter President Niinistös och senatorernas möte. Medierna har också möjlighet till ett fototillfälle i samband med mötet. Vi ber media representanter anmäla sig till doorstep-intervjun och fototillfället senast måndagen den 16 maj kl. 8 via följande länk: https://www.lyyti.in/senaattoritapaaminen2022 Vi skickar en ankomstanvisning till alla som anmält sig till den e-postadress de uppget

In our pressroom you can read all our latest releases, find our press contacts, images, documents and other relevant information about us.

Visit our pressroom