President Niinistö to UN General Assembly in New York and Washington

Share

Office of the President of the Republic of Finland
Press release 46/2022
13 September 2022

President of the Republic of Finland Sauli Niinistö will travel 19–25 September to the United States, where he will lead the Finnish delegation, to attend the opening week of the 77th session of the United Nations General Assembly. During his trip, President Niinistö will also visit Washington D.C.

President Niinistö will deliver Finland’s National Statement at the Opening of the General Debate of the UN General Assembly on Tuesday, 20 September. He will also attend a high-level event on the Christchurch Call against terrorism and extremism, which has been convened by French President Emmanuel Macron and Prime Minister of New Zealand Jacinda Ardern. In addition, the President will deliver a video speech at a high-level preparatory event for the UN Biodiversity Conference (COP 15).

On Wednesday, 21 September, President Niinistö will participate in a meeting of the Friends of the Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty. The President’s programme in New York also includes bilateral meetings.

The Finnish delegation to the UN General Assembly will also consist of Minister for Foreign Affairs Pekka Haavisto, Minister for Development Cooperation and Foreign Trade Ville Skinnari and Minister of Education Li Andersson.

On Thursday, 22 September, President Niinistö will travel to Washington D.C., where he will have a number of bilateral meetings.

About Tasavallan presidentin kanslia

Tasavallan presidentin kanslia
Tasavallan presidentin kanslia
Mariankatu 2
00170 Helsinki

http://www.presidentti.fi

Subscribe to releases from Tasavallan presidentin kanslia

Subscribe to all the latest releases from Tasavallan presidentin kanslia by registering your e-mail address below. You can unsubscribe at any time.

Latest releases from Tasavallan presidentin kanslia

President Niinistö to inspect Army’s main exercise Kontio 2223.11.2022 15:03:23 EET | Press release

Office of the President of the Republic of Finland Press release 54/2022 23 November 2022 President of the Republic of Finland Sauli Niinistö will inspect the Army’s main exercise Kontio 22 in Northern Karelia on 28–29 November 2022. During the inspection visit, President Niinistö will follow the exercise in the field and have discussions with Defence Forces personnel, conscripts and reservists participating in the exercise. The programme includes, among other things, reviewing the offensive and defensive combat of the troops. Kontio 22 is the Army’s main exercise of 2022. The objective of the exercise is to enhance the cooperation of the Army’s capabilities and branches as well as soldiers’ readiness to operate in rapid situation frameworks together with Air Force and Border Guard troops. Approximately 8,000 soldiers will take part in the exercise, including approximately 4,800 conscripts and 2,000 reservists. Some of the reservists will serve as instructors in the exercise.

President Niinistö inspekterar Arméns huvudkrigsövning Kontio 2223.11.2022 15:02:58 EET | Tiedote

Republikens presidents kansli Pressmeddelande 54/2022 23.11.2022 Republikens president Sauli Niinistö inspekterar Arméns huvudkrigsövning Kontio 22 den 28–29 november 2022 i Norra Karelen. Under inspektionsbesöket följer president Niinistö övningen ute i terrängen och samtalar med försvarsmaktens personal, beväringar och reservister som deltar i övningen. I programmet ingår bland annat en introduktion till övningsstyrkans anfalls- och försvarsstrider. Kontio 22 är Arméns största krigsövning 2022. Syftet med övningen är att utveckla samarbetet mellan Arméns prestationer och vapenslag och att utveckla soldaternas beredskap att agera i snabba händelseförlopp tillsammans med Flygvapnets och Gränsbevakningsväsendets trupper. I övningen deltar ungefär 8 000 soldater, varav cirka 4 800 är beväringar och 2 000 reservister. En del reservister är utbildare i övningen.

Presidentti Niinistö tarkastaa Maavoimien Kontio 22 -pääsotaharjoituksen23.11.2022 15:02:26 EET | Tiedote

Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 54/2022 23.11.2022 Tasavallan presidentti Sauli Niinistö tarkastaa Maavoimien Kontio 22 -pääsotaharjoituksen 28.–29. marraskuuta 2022 Pohjois-Karjalassa. Tarkastuskäynnin aikana presidentti Niinistö seuraa harjoitusta maastossa sekä keskustelee puolustusvoimien henkilökunnan, varusmiesten ja harjoitukseen osallistuvien reserviläisten kanssa. Ohjelmassa on muun muassa harjoitusjoukkojen hyökkäys- ja puolustustaisteluun tutustumista. Kontio 22 on Maavoimien vuoden 2022 pääsotaharjoitus. Harjoituksen tavoitteena on kehittää Maavoimien suorituskykyjen ja aselajien yhteistoimintaa sekä sotilaiden valmiutta toimia nopeassa tilannekehityksessä yhdessä Ilmavoimien ja Rajavartiolaitoksen joukkojen kanssa. Harjoitukseen osallistuu noin 8 000 sotilasta, joista noin 4 800 on varusmiehiä ja 2 000 reserviläisiä. Osa reserviläisistä toimii harjoituksessa kouluttajina.

The President of the Republic of Mozambique to make working visit to Finland10.11.2022 14:46:55 EET | Press release

Office of the President of the Republic of Finland Press release 53/2022 10 November 2022 President of the Republic of Mozambique Filipe Nyusi will pay a working visit to Finland on 16–17 November 2022. The visit will be hosted by President of the Republic of Finland Sauli Niinistö. President Niinistö and President Nyusi will hold official discussions in the Presidential Palace on Wednesday morning. In addition to bilateral relations between Finland and Mozambique, topics will include Russia’s invasion of Ukraine, Mozambique’s future membership of the UN Security Council, food security issues and climate change. Following their discussions, the Presidents will hold a joint press conference. On Wednesday, President Nyusi’s programme also includes meetings with Speaker of Parliament Matti Vanhanen, Prime Minister Sanna Marin and Minister for Foreign Affairs Pekka Haavisto. On Thursday, 17 November, President Nyusi will speak at a seminar on business opportunities between Mozambique and F

Moçambiques president på arbetsbesök till Finland10.11.2022 14:46:14 EET | Tiedote

Republikens presidents kansli Pressmeddelande 53/2022 10.11.2022 Moçambiques president Filipe Nyusi avlägger ett arbetsbesök i Finland 16–17 november 2022. Värd för besöket är republikens president Sauli Niinistö. President Niinistö och president Nyusi för officiella samtal i Presidentens slott på onsdag morgon. Utöver de bilaterala relationerna mellan Finland och Moçambique kommer presidenterna bland annat diskutera det Rysslands invasion av Ukraina, Moçambiques framtida medlemskap i FN:s säkerhetsråd, frågor om livsmedelssäkerhet samt klimatförändringen. Efter diskussionerna håller presidenterna en gemensam presskonferens. På onsdag träffar president Nyusi också riksdagens talman Matti Vanhanen, statsminister Sanna Marin och utrikesminister Pekka Haavisto. Torsdagen den 17 november talar president Nyusi vid ett seminarium om affärsmöjligheter i Moçambique och Finland arrangerat av Business Finland och bekantar sig med finländska företag. Han kommer också att få göra sig förtrogen med

In our pressroom you can read all our latest releases, find our press contacts, images, documents and other relevant information about us.

Visit our pressroom