President Niinistö to visit Åland Islands

Share

Office of the President of the Republic of Finland
Press release 21/2021
13 October 2021

President of the Republic of Finland Sauli Niinistö will visit the Åland Islands on Wednesday 20 October 2021.

President Niinistö will attend a seminar on demilitarisation and neutralisation of Åland and deliver its opening speech. President Niinistö will also meet regional representatives and discuss topical issues of the Åland Islands with them.

This seminar is one in a series of events organised to celebrate the 100th anniversary of the Åland Islands’ autonomy. On 20 October 2021, one hundred years will have passed since the Åland Convention on the demilitarisation and neutralisation was signed.

About Tasavallan presidentin kanslia

Tasavallan presidentin kanslia
Tasavallan presidentin kanslia
Mariankatu 2
00170 Helsinki

http://www.presidentti.fi

Subscribe to releases from Tasavallan presidentin kanslia

Subscribe to all the latest releases from Tasavallan presidentin kanslia by registering your e-mail address below. You can unsubscribe at any time.

Latest releases from Tasavallan presidentin kanslia

President of Estonia to visit Finland21.10.2021 13:36:01 EEST | Press release

Office of the President of the Republic of Finland Press release 25/2021 21 October 2021 Alar Karis, President of Estonia, will visit Finland on Tuesday, 26 October 2021. President Niinistö will meet President Karis at the Presidential Palace. In addition to bilateral relations between Finland and Estonia, the Presidents will discuss topical international questions. To conclude their discussions, the Presidents will hold a joint press conference. This will be the first time President Karis visits Finland. Scheduled to take place last week, the visit was postponed due to President Niinistö’s COVID-19 exposure.

Estlands president besöker Finland21.10.2021 13:35:15 EEST | Tiedote

Republikens presidents kansli Pressmeddelande 25/2021 21.10.2021 Estlands president Alar Karis besöker Finland tisdagen den 26 oktober 2021. President Niinistö träffar president Karis i Presidentens slott. Utöver Finlands och Estlands bilaterala relationer diskuterar presidenterna aktuella internationella frågor. Som avslutning på diskussionen håller presidenterna en gemensam presskonferens. Detta är president Karis första besök i Finland. Besöket skulle ha ägt rum förra veckan, men det sköts fram på grund av att president Niinistö exponerades för coronaviruset.

Viron presidentti vierailee Suomessa21.10.2021 13:34:43 EEST | Tiedote

Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 25/2021 21.10.2021 Viron presidentti Alar Karis vierailee Suomessa tiistaina 26. lokakuuta 2021. Presidentti Niinistö tapaa presidentti Karisin Presidentinlinnassa. Suomen ja Viron kahdenvälisten suhteiden lisäksi presidentit keskustelevat ajankohtaisista kansainvälisistä aiheista. Keskustelujen päätteeksi presidentit pitävät yhteisen lehdistötilaisuuden. Kyseessä on presidentti Karisin ensivierailu Suomessa. Vierailu oli määrä toteuttaa viime viikolla, mutta se siirtyi presidentti Niinistön koronavirusaltistumisen vuoksi.

North Atlantic Council to visit Finland20.10.2021 13:12:01 EEST | Press release

Office of the President of the Republic of Finland Press release 24/2021 20 October 2021 The North Atlantic Council (NAC), composed of ambassadors from NATO member countries and chaired by NATO Secretary General Jens Stoltenberg, will visit Finland on 25–26 October 2021. President of the Republic of Finland Sauli Niinistö will meet with Secretary General Stoltenberg and representatives of the Council on Monday, 25 October in the Presidential Palace. The visit will begin with bilateral discussions between President Niinistö and Secretary General Stoltenberg, at the end of which they will hold a joint press conference. After the press conference, the President will have discussions with the Council. Minister for Foreign Affairs Pekka Haavisto will meet with the North Atlantic Council for a lunch discussion. Minister Haavisto and Secretary General Stoltenberg will also have a bilateral meeting. During the day, the Secretary General and the NATO ambassadors will visit Parliament, where the

Nordatlantiska rådet besöker Finland20.10.2021 13:10:57 EEST | Tiedote

Republikens presidents kansli Pressmeddelande 24/2021 20.10.2021 Nordatlantiska rådet (North Atlantic Council, NAC), som består av ambassadörerna i Natos medlemsländer, och rådets ordförande generalsekreterare Jens Stoltenberg besöker Finland den 25–26 oktober 2021. Republikens president Sauli Niinistö träffar generalsekreterare Stoltenberg och rådets representanter måndagen den 25 oktober i Presidentens slott. Besöket inleds med ett bilateralt samtal mellan president Niinistö och generalsekreterare Stoltenberg. Som avslutning på samtalet håller presidenten och generalsekreteraren en gemensam presskonferens. Efter presskonferensen diskuterar presidenten med rådet. Utrikesminister Haavisto träffar Natorådet under ett lunchsamtal. Dessutom har utrikesminister Haavisto ett bilateralt möte med generalsekreterare Stoltenberg. Under dagen besöker generalsekreteraren och Nato-ambassadörerna även riksdagen, där de träffar talman Anu Vehviläinen och representanter för utrikes- och försvarsutsko

Pohjois-Atlantin neuvosto vierailee Suomessa20.10.2021 13:09:54 EEST | Tiedote

Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 24/2021 20.10.2021 Naton jäsenmaiden suurlähettiläistä koostuva Pohjois-Atlantin neuvosto (North Atlantic Council, NAC) puheenjohtajanaan Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg vierailee Suomessa 25.–26. lokakuuta 2021. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö tapaa pääsihteeri Stoltenbergin ja neuvoston edustajat maanantaina 25. lokakuuta Presidentinlinnassa. Vierailu alkaa presidentti Niinistön ja pääsihteeri Stoltenbergin kahdenvälisillä keskusteluilla, jonka päätteeksi he pitävät yhteisen lehdistötilaisuuden. Lehdistötilaisuuden jälkeen presidentti keskustelee neuvoston kanssa. Ulkoministeri Pekka Haaviston Naton neuvosto tapaa lounaskeskustelun merkeissä. Ulkoministeri Haavistolla ja pääsihteeri Stoltenbergillä on lisäksi kahdenvälinen tapaaminen. Pääsihteeri ja Nato-suurlähettiläät vierailevat päivän aikana myös eduskunnassa, jossa he tapaavat puhemies Anu Vehviläisen sekä ulko- ja puolustusvaliokuntien edustajat. Ohjelmassa on lisäksi tutustuminen

In our pressroom you can read all our latest releases, find our press contacts, images, documents and other relevant information about us.

Visit our pressroom