Presidential couple to attend celebrations in Copenhagen marking the 50th anniversary of Queen of Denmark’s accession to the throne

Share

Office of the President of the Republic of Finland
Press release 44/2022
5 September 2022

On 10–11 September 2022, President of the Republic of Finland Sauli Niinistö and his spouse Jenni Haukio will attend celebrations in Copenhagen marking the 50th anniversary of the accession to the throne of Queen Margrethe II of Denmark.

The jubilee celebrations will begin on Saturday, 10 September with a royal changing of the guard in front of Amalienborg Palace. The presidential couple will follow the ceremony together with the Nordic heads of state and other guests of the Queen. In addition, the presidential couple will attend an official luncheon at Copenhagen City Hall as well as a command performance in the evening at the Old Stage of the Royal Danish Theatre.

On Sunday, 11 September, President Niinistö and Jenni Haukio will attend a celebratory church service in Copenhagen Cathedral and a lunch reception hosted by the Queen on the Royal Yacht Dannebrog. The jubilee celebrations will end with a gala dinner at Christiansborg Palace.

14 January 2022 marked the 50th anniversary of Queen Margrethe’s accession to the throne. Additional information about the jubilee year and its programme is available on website of the Royal House of Denmark.

About Tasavallan presidentin kanslia

Tasavallan presidentin kanslia
Tasavallan presidentin kanslia
Mariankatu 2
00170 Helsinki

http://www.presidentti.fi

Subscribe to releases from Tasavallan presidentin kanslia

Subscribe to all the latest releases from Tasavallan presidentin kanslia by registering your e-mail address below. You can unsubscribe at any time.

Latest releases from Tasavallan presidentin kanslia

Republikens president Sauli Niinistös anförande i generaldebatten i Förenta nationernas 77:e generalförsamling i New York den 20 september 202220.9.2022 20:42:52 EEST | Tiedote

Herr ordförande, Herr generalsekreterare, Ärade delegater, Mina damer och herrar! Jag vill börja med att gratulera Csaba Kőrösi till hans val till ordförande för generalförsamlingens sjuttiosjunde session. Jag vill också tacka generalsekreterare António Guterres för hans beslutsamma och skickliga ledarskap av Förenta nationerna. Ni kan båda räkna med Finlands orubbliga stöd för ert viktiga arbete under dessa exceptionella tider. Som ämnet för denna session antyder är de utmaningar vi står inför sammankopplade med varandra. Ryssland för ett brutalt krig i Ukraina. Återverkningarna av kriget är redan nu långtgående och allvarliga. De förvärrar de världssamfundets befintliga problem. Den trippelkris som drabbar områdena för energi, livsmedelstrygghet och finansiering tynger särskilt hårt på sårbara länder. Länder som redan lider mest av klimatkrisen och covid-19-pandemin. Detta är verkligen ett avgörande ögonblick, en vattendelare. När vi samlas här har vi en utmärkt möjlighet att föra en

Statement by President of the Republic of Finland Sauli Niinistö at the 77th General Debate of the United Nations General Assembly, New York, 20 September 202220.9.2022 20:41:40 EEST | Press release

Mr President, Secretary-General, Distinguished Delegates, Ladies and Gentlemen, I would like to start by congratulating Mr. Csaba Kőrösi for his election as the President of the seventy-seventh session of the General Assembly. I also want to thank Secretary-General António Guterres for his determined and skillful leadership of the United Nations. You can both count on Finland’s steadfast support for your important work during these exceptional times. As the topic of this session states, the challenges we are facing are interlocking. Russia is waging a brutal war in Ukraine. The ripple effects of that war are already far-reaching and severe. They are compounding the pre-existing problems faced by the international community. A triple crisis of energy, food security and finance is weighing especially heavily on vulnerable countries. Countries that are already suffering the most from the climate crisis and the covid-19 pandemic. This truly is a watershed moment. As we gather here, we have

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön puhe YK:n yleiskokouksen 77. yleiskeskustelussa New Yorkissa 20.9.202220.9.2022 20:40:04 EEST | Tiedote

Herra puheenjohtaja, herra pääsihteeri, arvoisat osanottajat, hyvät naiset ja herrat Haluan aloittaa onnittelemalla Csaba Kőrösiä hänen valinnastaan yleiskokouksen 77. istunnon puheenjohtajaksi. Haluan myös kiittää pääsihteeri António Guterresia hänen määrätietoisesta ja taitavasta johtajuudestaan Yhdistyneissä kansakunnissa. Voitte molemmat luottaa Suomen vankkumattomaan tukeen tärkeässä työssänne näinä poikkeuksellisina aikoina. Kuten tämän istunnon aihe osoittaa, edessämme olevat haasteet ovat kytköksissä toisiinsa. Venäjä käy julmaa sotaa Ukrainassa. Sodan heijastusvaikutukset ovat jo nyt kauaskantoiset ja vakavat. Ne pahentavat kansainvälisen yhteisön jo kohtaamia ongelmia. Energian-, elintarviketurvan- ja rahoituksen kolmoiskriisi koettelee erityisen raskaasti haavoittuvassa asemassa olevia maita. Maita, jotka kärsivät jo nyt eniten ilmastokriisistä ja covid-19-pandemiasta. Tämä hetki on todella tärkeä vedenjakaja. Kokoonnuttuamme yhteen, meillä on oivallinen tilaisuus käydä vuor

President Niinistö to receive Atlantic Council's Global Citizen Award19.9.2022 18:01:40 EEST | Press release

Office of the President of the Republic of Finland Press release 47/2022 19 September 2022 President of the Republic Sauli Niinistö will be presented with the Global Citizen Award, granted by the Atlantic Council, on Monday, 19 September 2022. The award is granted annually to persons who have made exceptional and distinctive contributions to strengthening the transatlantic relations. Along with President Niinistö, this year's other award recipients include Indonesian President Joko Widodo, Swedish Prime Minister Magdalena Andersson, Alphabet and Google CEO Sundar Pichai, and actor and activist Forest Whitaker. The late Japanese Prime Minister Shinzō Abe will be awarded with a special honorary mention. The award will be presented over the awards dinner to be held in New York on 19 September. On President Niinistö’s behalf, the award will be received by Foreign Minister Pekka Haavisto, since President Niinistö is attending the funeral of Queen Elizabet II in London. The Atlantic Council

President Niinistö tilldelas pris av Atlantic Council19.9.2022 17:59:13 EEST | Tiedote

Republikens presidents kansli Pressmeddelande 47/2022 19.9.2022 Republikens president Sauli Niinistö tilldelas priset Global Citizen måndagen den 19 september 2022. Organisationen Atlantic Council delar ut priset varje år till personer som på ett exceptionellt och betydelsefullt sätt har stärkt de transatlantiska förbindelserna. I år tilldelas priset förutom president Niinistö även Indonesiens president Joko Widodo, Sveriges statsminister Magdalena Andersson, Alphabets och Googles verkställande direktör Sundar Pichai samt skådespelaren och aktivisten Forest Whitaker. Den japanska premiärministern Shinzō Abe tilldelas postumt ett särskilt hedersomnämnande. Priset överräcks vid en galamiddag måndagen den 19 september i New York. President Niinistös pris tas emot av utrikesminister Pekka Haavisto eftersom president Niinistö deltar i drottning Elizabeth II:s begravning i London. Den amerikanska organisationen Atlantic Council är ett forskningsinstitut med fokus på utrikes- och säkerhetspol

In our pressroom you can read all our latest releases, find our press contacts, images, documents and other relevant information about us.

Visit our pressroom