Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry - Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf

Professor Juho Saari: En tiondel av dem som jobbar i arbetaryrken löper stor risk att drabbas av fattigdom

Dela
Mer än en tiondel (11 %) av löntagarna i arbetaryrken löper stor risk att drabbas av fattigdom. Störst är fattigdomsrisken i service- och försäljningsyrken. Det visar en färsk utredning som bygger på material som fackcentralen FFC har beställt av Kantar Public.

Det faktum att löntagarnas reallöner har sjunkit kraftigt är en del av förklaringen till fattigdomsrisken bland personer i arbetaryrken. Det bedömer Juho Saari som är professor i social- och hälsopolitik.

Minskningen av löntagarnas realinkomster var år 2022 den största på över 60 år, enligt uppgifter från Statistikcentralen. Genom löneuppgörelserna på arbetsmarknaden man strävat efter att ta igen den förlorade köpkraften, men inflationen har varit så hög att det inte är möjligt att kompensera hela den klyfta som har uppstått. De som drabbas hårdast är de som inte har några besparingar, utan vars alla inkomster går till levnadskostnaderna.

I en välfärdsstat borde man klara sig på sin lön, anser professor Juho Saari. Enligt undersökningen är var fjärde (27 %) arbetstagare ofta eller ganska ofta oroad över att de egna eller familjens sammanlagda inkomster inte räcker till för att täcka levnadskostnaderna.

– En indikator är hur den egna ekonomin klarar av oväntade utgifter. Av dem som jobbar inom arbetaryrken uppskattade 31 procent att det egna livet i praktiken skulle bli omöjligt om den lön de får i handen skulle minska med 250 euro per månad. Det betyder att ekonomin för nästan var tredje arbetstagare inte tål oväntade utgifter, till exempel att tvättmaskinen eller telefonen plötsligt går sönder.

Resultaten framgår av det material som FFC beställt av Kantar Public och som besvarades av 1009 löntagare inom arbetaryrken i februari och mars 2023.

Ari-Matti Näätänen är forskningsexpert på fackcentralen FFC och en av de forskare som deltar i forskningsprojektet kring fattigdom bland personer i arbetaryrken. FFC vill synliggöra den sociala dimensionen i diskussionen om fattigdom bland förvärvsarbetande.

– Forskningen visar att den sociala statusen är den starkaste faktorn som förutser en stor risk för fattigdom. Om personer i arbetaryrken upplever att de har låg eller ganska låg social status i samhället, är det också klart vanligare att de löper stor eller ganska stor risk att drabbas av fattigdom.

Bland personer i arbetaryrken är det ofta arbetet som definierar statusen i samhället. Ju värdefullare och viktigare arbetet upplevs vara, desto högre är arbetstagarnas sociala status. I samhället borde vi därför diskutera vilket anseende arbetet har och hur uppskattningen visas.

– Diskussionen om sjukskötarnas löner kunde utvidgas till att omfatta också andra yrkesgrupper inom så kallade utförande arbeten. Under strejkerna har vi sett hur viktig roll arbetstagarna inom arbetaryrken spelar i vår vardag. Det ligger i hela samhällets intresse att man kan försörja sig på sin lön.

Nyckelord

Kontakter

Juho Saari
Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan dekaani, VTT
040 828 1027
juho.saari@tuni.fi


Ari-Matti Näätänen
Tutkimusasiantuntija, SAK
044 505 5974
ari-matti.naatanen@sak.fi

Länkar

Om

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry - Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry - Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
Pitkänsillanranta 3
00530 Helsinki

020 774 000https://www.sak.fi

Beställ FFC:s svenskspråkiga nyhetsbrev så får du aktuell information om arbetslivet per e-post varannan vecka: https://www.sak.fi/sv/nyhetsbrev

Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC är förbundens förbund. Vi representerar 18 fackförbund och mer än 800 000 medlemmar. Kommunala familjedagvårdare, flygvärdinnor, busschaufförer, servitörer, byggnadsarbetare, pappersarbetare och dansare – alla representerar de FFC:s branscher.

Följ Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry - Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry - Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf

Finländarna förhåller sig negativare till den gröna omställningen än befolkningen i de övriga nordiska länderna8.6.2023 07:26:35 EEST | Tiedote

Jämfört med befolkningen i de övriga nordiska länderna ser finländarna klimatförändringen som ett mindre allvarligt hot, de anser att kostnaderna för klimatåtgärderna är för höga och de är inte lika villiga att satsa offentliga medel på att bekämpa klimatförändringen. Det visar en enkät som Nordiska rådet har låtit göra. Finländarna är också mer bekymrade än genomsnittet över hur klimatåtgärderna påverkar sysselsättningen.

FFC:s Jarkko Eloranta: Man främjar arbetsfreden genom att hålla fast vid avtal, inte genom att begränsa de medborgerliga rättigheterna7.6.2023 15:29:10 EEST | Tiedote

Fackcentralen FFC:s ordförande Jarkko Eloranta är bekymrad över de planer på att begränsa arbetstagarnas strejkrätt som har framförts under regeringsförhandlingarna. Under förhandlingarna har det bland annat varit tal om att förbjuda politiska strejker, begränsa sympatistrejker och höja de böter som arbetstagarsidan måste betala för strejker.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum