Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Program ordnas för hela familjen om vattenvisionen för Lappfjärds å-Storå (landskapen i Österbotten)

Dela

Syftet med visionsarbetet är att förbättra områdets dragningskraft och näringar samt att få lokalinvånarna och olika branschaktörer att delta i vården och utvecklingen av det gemensamma vattendraget. Vattenvisionen för samman områdets invånare och olika branschaktörer samt gör det möjligt att skapa en gemensam vision för avrinningsområdet. I anslutning till temat kan man nu besöka den ambulerande fotoutställningen i områdets bibliotek och bege sig ut på äventyr längs vattendragen.

På kanotfärd i ån.
På kanotfärd i ån.

Vackra naturfoton läggs fram i områdets bibliotek

Just nu pågår en ambulerande fotoutställning i områdets bibliotek med temat ”Vattnets olika former”.Utställningen är uppbyggd av fotografierna som deltog i sommarens fotografitävling.Totalt 61 fotografier deltog i tävlingen och alla är med i biblioteksutställningen.Kauhajoki bibliotek har nöjet att vara det första biblioteket för utställningen under tiden 6.9–19.9.Utställningen omfattar naturfotografier som har tagits huvudsakligen i Lappfjärds å-Storå avrinningsområde eller dess närmiljö.Biblioteksbesökarna kan rösta fram ett vinnarfoto och fotografen som tagit det bästa vattenfotot utlovas inkvartering på Lauhansarvi som pris.Under utställningen finns utöver fotografierna också information om vattenvisionen för Lappfjärds å-Storå och om vattennaturen i området.Fotoutställningen ambulerar mellan biblioteken i området och den är framlagd under två veckor på vart och ett bibliotek.Fotografierna som deltar i tävlingen finns också på vattenvisionens webbplats under tiden 6.9–31.10 och även där kan man rösta på det naturfoto man tycker om.Vinnaren av fototävlingen offentliggöras i början av november.

Tidtabellen för biblioteksutställningarna:

o   Kauhajoki bibliotek vecka 36–37

o   Kristinestads bibliotek vecka 38–39

o   Bötom bibliotek vecka 40–41

o   Storå bibliotek vecka 42–43

o   Vattenvisionens webbplats vecka 36–43

På äventyr längs vattendragen

Under september placeras 13 geocacher ut längs Lappfjärds å-Storå, vilka visar vackra vattenobjekt.Samtidigt som du söker gömmorna kan du bekanta dig med vattennaturen, de fina vattenlandskapen och lära dig nytt om vattenvården.Vattenvisionen utmanar dig att söka upp alla 13 cacher, eftersom de 20 snabbaste utlovas ett pris med vattentema.Varje geocache innehåller ett gömt cacheord, som tillsammans bildar en mening med 13 ord.Geocacherna är utspridda i området av Kristinestad, Bötom, Kauhajoki och Storå.Geocaching är en trevlig sysselsättning för hela familjen och den kan leda till överraskande platser som man annars nödvändigtvis inte skulle besöka.Information om geocacherna längs Lappfjärds å-Storå och detaljerade anvisningar för geocachningen publiceras på vattenvisionens webbplats www.vesivattenvisio.org.

Målet är ett gemensamt vattendrag

Syftet med visionsarbetet är att förbättra områdets dragningskraft och näringar samt att få lokalinvånarna och olika branschaktörer att delta i vården och utvecklingen av det gemensamma vattendraget.Vattenvisionen för samman områdets invånare och olika branschaktörer samt gör det möjligt att skapa en gemensam vision för avrinningsområdet.Målet är att utveckla avrinningsområdet och förena användningen och skötseln av vattendraget, områdesplaneringen, översvämningsriskerna och näringarna.

Nyckelord

Kontakter

Webbplatsen för Lappfjärds å-Storå vattenvision: www.svvesivattenvisio.org
Planerare Suvi Hämäläinen, NTM-centralen i Södra Österbotten, tfn 0295 027 037
Vattenhushållningsexpert Erika Saranpää, NTM-centralen i Södra Österbotten, tfn 0295 028 027

Bilder

På kanotfärd i ån.
På kanotfärd i ån.
Ladda ned bild

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Nytt LIFE-projekt förbättrar läget för den hotade flodpärlmusslan: I Lappfjärds å restaureras flodpärlmusslans livsmiljöer med barnkamrar för småmusslorna21.9.2021 09:52:07 EEST | Tiedote

Europeiska kommissionen har beviljat ca 9,5 miljoner euro för att förbättra livsmiljöerna för flodpärlmusslan och dess värdfiskar, lax och öring, i Finland, Sverige och Estland. Det sexåriga projektet LIFE Revives, som koordineras av Jyväskylä universitet, startade i början av september. På NTM-centralen i Södra Österbottens område kan ca 580 000 euro användas för åtgärder inom projektet. Den nationella finansieringen av projektet i västra Finland består till stor del av finansiering från Miljöministeriets Helmi-program.

Uusi LIFE-hanke parantaa uhanalaisen jokihelmisimpukan tilaa: Lapväärtin-Isojoella kunnostetaan jokihelmisimpukan elinympäristöjä ja perustetaan pikkuraakkujen lastentarhoja21.9.2021 09:52:06 EEST | Tiedote

Euroopan komissio on myöntänyt noin 9,5 miljoonaa euroa jokihelmisimpukan eli raakun ja sen isäntäkalojen, lohen ja taimenen, elinympäristöjen parantamiseen Suomessa, Ruotsissa ja Virossa. Jyväskylän yliopiston koordinoima kuusivuotinen LIFE Revives -projekti alkoi syyskuun alussa. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella on käytettävissä noin 580 000 euroa hankkeen toimenpiteisiin. Hankkeen kansallinen rahoitus Länsi-Suomessa koostuu suurelta osin Ympäristöministeriön Helmi-ohjelman rahoituksesta.

NTM-centralen i Södra Österbotten har gett kontaktmyndighetens utlåtande om MKB-programmet för batterimaterialfabriken i Vasa (Österbotten)16.9.2021 10:36:04 EEST | Tiedote

Johnson Matthey planerar att bygga en katodmaterialfabrik i Långskogens storindustriområde i Vasa. Fabrikens primära produkt är katodmaterial, som marknadsförs under namnet eLNO® och används i batterier för den nya generationens elbilar. I det pågående förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (MKB-förfarande) är den planerade produktionskapaciteten i projektet 30 000 ton per år.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut yhteysviranomaisen lausunnon Vaasan akkumateriaalitehtaan YVA-ohjelmasta (Pohjanmaa)16.9.2021 10:36:03 EEST | Tiedote

Johnson Matthey suunnittelee katodimateriaalitehdasta Vaasan Laajametsän suurteollisuusalueelle. Tehtaan ensisijainen tuote on katodimateriaali, markkinointinimeltään eLNO®, jota valmistetaan käytettäväksi uuden sukupolven sähköajoneuvojen akuissa. Meneillään olevassa ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA-menettely) hankkeen suunniteltu tuotantokapasiteetti on 30 000 tonnia vuodessa.

Työstä hyvinvointia ja kilpailuetua Etelä-Pohjanmaalle -hanke on käynnistynyt13.9.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Hanke on osa valtakunnallista TYÖ2030-kehittämisohjelmaa ja sen rahoittaa Työterveyslaitos. Hanke toteutetaan ajalla 1.9.2021 - 31.7.2022. Sen toteuttajana on Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus yhteistyössä muun muassa Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien, Kauppakamarin, Seinäjoen Ammattikorkeakoulun ja Koulutuskuntayhtymä SEDUn kanssa. Hankkeeseen on nimitetty työelämänvalmentajaksi Ari Koivuniemi.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum