Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Projekt som beviljats tilläggsanslag i riksdagen 2020 startar i de österbottniska landskapen

Dela

I december 2020 beviljade riksdagen tilläggsanslag för vägprojekt i NTM-centralen i Södra Österbottens område. De projekt som beviljades finansiering var förbättringen av Kätkänjoentie i Alavo (300 000 euro), Harjunmäentie/Kiikerinkyläntie i Ilmajoki (450 000 euro) samt planeringen av Vasa hamnväg (500 000 euro). Förbättringen av Kätkänjoentie har redan tidigare beviljats en finansiering på 200 000 euro, vilket innebär att projektet fått totalt 500 000 euro i statligt bidrag.

Förbättringen av Kiikerinkyläntie är ett av de vägprojekt som riksdagen beviljade tilläggsanslag för i NTM-centralen i Södra Österbottens område.
Förbättringen av Kiikerinkyläntie är ett av de vägprojekt som riksdagen beviljade tilläggsanslag för i NTM-centralen i Södra Österbottens område.

Arbetet med att förbättra Kätkänjoentie startar som bäst. I nuläget är vägen en grusväg, som kommer att förbättras och få beläggning på ett ca 3,5 km långt avsnitt. Markägarna i området har arbetat aktivt för att främja förbättringen av vägen och därför har byggandet snabbt kunnat påbörjas. Markägarna i hela området samlade in skriftliga samtycken för att genomföra projektet och på detta sätt minskade behovet av administrativa åtgärder och utarbetandet av en vägplan. Att projektet kommer att inledas säkrades av att Alavo stad fattade beslut om finansieringen, som kompletterade den statliga finansieringen. Utan separat beviljad finansiering har NTM-centralen inte möjlighet att bygga nya belagda landsvägar.

Projektet som gäller Harjunmäentie/Kiikerinkyläntie startar under maj-juni med förberedande arbeten. Dräneringen av vägen förbättras och på de sämsta ställena byts massorna ut innan den slutliga beläggningen görs. Den gamla beläggningen hade redan nått slutet på sin livscykel. Det egentliga beläggningsarbetet startar i juni. Utöver beläggningen kommer vägen bland annat att fräsas och samtidigt blandas det in makadam för att förbättra bärigheten i bärlagret. Beläggningsarbetet utförs som en del av den redan konkurrensutsatta beläggningsentreprenaden.

Slutförandet av översiktsplanen för Vasa hamnväg planeras att starta i början av hösten. Det har tidigare kartlagts olika alternativa dragningar för projektet och en miljökonsekvensbedömning av alternativen har gjorts. På basis av karteringen är det meningen att välja den slutliga lösningen för att slutföra översiktsplanen. Efter detta kan man börja utarbeta en vägplan.

Nyckelord

Kontakter

Kätkänjoentie:
Veijo Rajamäki
Projektchef, NTM-centralen i Södra Österbotten
Tfn. 0295 027 750
fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

Kiikerinkyläntie:
Marko Kantanen
Ledande sakkunnig inom väghållning, NTM-centralen i Södra Österbotten
Tfn. 0295 027 023
fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

Vasa hamnväg:
Minna Pasanen
Projektchef, NTM-centralen i Södra Österbotten
Tfn. 0295 027 027
fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

Bilder

Förbättringen av Kiikerinkyläntie är ett av de vägprojekt som riksdagen beviljade tilläggsanslag för i NTM-centralen i Södra Österbottens område.
Förbättringen av Kiikerinkyläntie är ett av de vägprojekt som riksdagen beviljade tilläggsanslag för i NTM-centralen i Södra Österbottens område.
Ladda ned bild

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Erittäin uhanalaisen jokihelmisimpukan määrät tuplaantuvat: poikasten palautus kotijokiin alkaa14.6.2021 10:14:34 EEST | Tiedote

Kesäkuussa kaksi vuotta Norjassa laitoskasvatuksessa kasvaneet jokihelmisimpukan eli raakun poikaset palaavat Mustion- ja Ähtävänjokeen. Ilman apua nämä raakkukannat katoaisivat kahdessakymmenessä vuodessa. Palautus tuplaa Mustion- ja Ähtävänjoen raakkujen määrän ja antaa toivoa niiden tulevaisuudesta. Perjantaina 18.6.2021 järjestetään aiheesta mediatilaisuudet Ähtävän- ja Mustionjoella.

Pohjavesialueiden rajaaminen ja luokitus Kauhavalla ja Kurikassa on valmistunut (Etelä-Pohjanmaa)11.6.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Niiden pohjavesialueiden, joiden pääsijaintikunta on Kauhava, luokitus- ja rajausmuutosehdotuksiin oli mahdollista esittää hydrogeologisia ja muita luokituksen kannalta olennaisia lisätietoja ajalla 5.2.–19.3.2021. Niiden pohjavesialueiden, joiden pääsijaintikunta on Kurikka, luokitus- ja rajausmuutosehdotuksiin oli mahdollista esittää hydrogeologisia ja muita luokituksen kannalta olennaisia lisätietoja ajalla 18.3.–6.5.2021. Em. kuulemisaikojen jälkeen ELY-keskus on käynyt läpi palautteet ja antanut niihin vastineensa.

Läget är lugnt i fråga om blågröna alger i NTM-centralen i Södra Öster-bottens område (landskapen i Österbotten)10.6.2021 13:55:37 EEST | Tiedote

Vecka 23 har inga blågröna alger observerats på de fasta kontrollplatserna i NTM-centralen i Södra Österbottens område. Inte heller bland medborgarobservationerna har det förekommit blågröna alger i de österbottniska landskapen under den gångna veckan. Utöver de riksomfattande fasta kontrollplatserna ger medborgarnas observationer viktig tilläggsinformation för kontrollen av blågröna alger i vårt område. Algobservationer kan meddelas i Järviwiki (www.jarviwiki.fi) eller till alguppföljningstelefonens nummer 0295 027 990.

Sinilevätilanne rauhallinen Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella (Pohjalaismaakunnat)10.6.2021 13:55:36 EEST | Tiedote

Viikolla 23 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen vakiohavaintopaikoilla ei ole havaittu sinilevä-esiintymiä. Myöskään saatujen kansalaishavaintojen perusteella sinilevää ei ole esiintynyt Pohja-laismaakunnissa kuluneen viikon aikana. Valtakunnallisten vakiohavaintopaikkojen lisäksi kansa-laisten havainnot tuovat tärkeää lisätietoa alueemme sinilevätarkkailuun. Levähavainnoista voi ilmoittaa Järviwikiin (www.jarviwiki.fi) tai leväpuhelimeen numeroon 0295 027 990.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum