Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialaHelsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Projektet om servicekoncept för digitala medier leder mot en smidig och jämlik åtkomst till de allmänna bibliotekens e-material 

Dela

För tillfället har finländare ojämlika utgångspunkter beroende på hemkommun vad gäller åtkomsten till digitala medier, till exempel e-böcker, digitala ljudböcker och digitala tidningar och tidskrifter, via de allmänna biblioteken. Nu tar projektet om servicekoncept för digitala medier itu med denna stora fråga som berör de allmänna biblioteken i hela landet. Inom projekthelheten, som finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet och leds av Helsingfors stadsbibliotek, utreds utgångspunkterna för ett digitalt servicekoncept och genomförs användarorienterade försök. Projektet pågår fram till maj 2021.

För tillfället har finländare ojämlika utgångspunkter beroende på hemkommun vad gäller åtkomsten till digitala medier, till exempel e-böcker, digitala ljudböcker och digitala tidningar och tidskrifter, via de allmänna biblioteken. Foto: Maarit Hohteri
För tillfället har finländare ojämlika utgångspunkter beroende på hemkommun vad gäller åtkomsten till digitala medier, till exempel e-böcker, digitala ljudböcker och digitala tidningar och tidskrifter, via de allmänna biblioteken. Foto: Maarit Hohteri

Projektet om servicekoncept för digitala medier fokuserar på utredningsarbete och experiment, på basis av vilka man framskrider mot ett bredare mål: en hindersfri åtkomst till den nationella digitala samlingen för kunderna vid alla allmänna bibliotek, utan att glömma de specialbehov som finns i olika regioner och inom olika användargrupper.

För närvarande varierar biblioteksanvändarnas situationer betydligt beroende på var i landet de är bosatta, vilket beror på flera olika orsaker. Olika kommuner och biblioteksnätverk har mycket olika digitala samlingar. Enligt lag ansvarar kommunen för införskaffandet av samlingen och serviceplattformarna, men samtidigt är biblioteksnätverk som omfattar flera kommuner frivilliga sammanslutningar.

Biblioteken använder många olika plattformstjänster, vilket gör att både kundernas och personalens kundupplevelse är komplicerad och rörig. Bibliotekens kunder och personal måste identifiera i vilka tjänster de olika innehållen finns och använda flera tekniska lösningar, vilket försämrar de digitala bibliotekstjänsternas användbarhet och jämlika åtkomst. Dessutom råder en brokig praxis i fråga om licensavgifter och royalties för upphovsrätt för digitala innehåll. Inom projektet vill man hitta gemensamma modeller som underlättar åtkomsten till materialen och beaktar alla parters intressen.  

Utredningsarbetet består av följande parallella helheter: kartläggning av den tekniska arkitektur och klienthantering som behövs; helheter gällande upphovsrätt, samlingsriktlinjer och informationsförvaltning samt lösningar för produktion, organisering och finansiering. Utöver detta testas olika serviceplattformars lämplighet för ett gemensamt servicekoncept. Som resultat förväntas även rekommendationer som stöder konkurrensutsättningen och den tekniska utvecklingen av en serviceplattform samt fortsatta planer framför allt med tanke på samarbetet. 

Användarperspektivet står i centrum för både projekthelhetens målsättningar och genomförandet av dem. Användarperspektivet beträffande användbarheten och innehållsutbudet utreds på olika orter och genom enkäter. Man vill även att servicekonceptet ska inkluderas i servicemiljön Finna.  

Projektet har många samarbetspartner och intressegrupper, till exempel aktörer inom förlagsbranschen, kommunerna i Finland, Finlands nationalbibliotek och ekosystemet Finna, Celia, de allmänna bibliotekens nationella utvecklingstjänster, producenter av utrednings- och konsulttjänster samt andra aktörer inom helheterna gällande licenser och informationsförvaltning. 

”Projektet för digitala medier är ett stort steg mot en jämlikare och mångsidigare åtkomst till kulturinnehållet på allmänna bibliotek runt om i Finland”, säger Virva Nousiainen-Hiiri, chef för biblioteksnätets gemensamma tjänster i Helsingfors stadsbibliotek. 

Nyckelord

Kontakter

Suvi Sivulainen 
Projektchef
Projektet om servicekoncept för digitala medier   
suvi.sivulainen@hel.fi, 040 191 8531 

Virva Nousiainen-Hiiri
Chef för biblioteksnätets gemensamma tjänster
Helsingfors stadsbibliotek
virva.nousiainen-hiiri@hel.fi, 050 402 5813

Marjo Haatainen
Informationssakkunnig
Helsingfors stad / Kultur och fritid
marjo.haatainen@hel.fi, 050 382 8150

Bilder

För tillfället har finländare ojämlika utgångspunkter beroende på hemkommun vad gäller åtkomsten till digitala medier, till exempel e-böcker, digitala ljudböcker och digitala tidningar och tidskrifter, via de allmänna biblioteken. Foto: Maarit Hohteri
För tillfället har finländare ojämlika utgångspunkter beroende på hemkommun vad gäller åtkomsten till digitala medier, till exempel e-böcker, digitala ljudböcker och digitala tidningar och tidskrifter, via de allmänna biblioteken. Foto: Maarit Hohteri
Ladda ned bild

Länkar

Om

Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialahttps://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/

Helsingfors är en spännande och tilltalande stad med ett rikt utbud av aktiviteter och möjligheter till deltagande. Årligen förser kultur- och fritidssektorn stadens invånare och turister med över 20 miljoner upplevelser – konst, evenemang, kurser, fritidsaktiviteter, lokaler, friluftsområden och idrottstjänster samt stöd för kulturlivet och medborgarverksamheten.

Kultur- och fritidssektorn består av fem servicehelheter: bibliotek, kultur, idrott, ungdom och förvaltning. Sektorns 1800 anställda upprätthåller och bidrar till helsingforsarnas möjligheter till ett gott liv och ett aktivt medborgarskap. I Helsingfors är det enkelt och lockande att ge sig ut. Varenda dag.

Följ Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Ecology Stone, a new piece of public art by Akseli Leinonen completed in Keski-Pasila19.10.2020 11:04:21 EESTPress release

Ecology Stone by Akseli Leinonen, a new work of public art, has been completed on Fredikanterassi in front of Tripla in Keski-Pasila. The work will be unveiled in the presence of the artist on Tuesday 20 October at 11 am. Ecology Stone won the general artwork competition in 2016–2017. The competition was organised by the City of Helsinki and YIT Rakennus Oy. It was organised to find a permanent and positional piece that would highlight the nature of Fredikanterassi as a space for meetings and feeling good. The organisers wanted the work to lend a unique identity to the area and offer new perspectives for both local residents and anyone visiting the Pasila area.

Det nya offentliga verket Ecology Stone av Akseli Leinonen är färdigt i Mellersta Böle19.10.2020 10:58:51 EESTTiedote

Ett nytt offentligt konstverk, Ecology Stone av Akseli Leinonen, är nu färdigt utanför Tripla i mellersta Böle. Verket offentliggörs i konstnärens närvaro tisdagen den 20 oktober kl. 11. Ecology Stone vann en allmän konsttävling som arrangerades åren 2016–2017. Tävlingen arrangerades av Helsingfors stad och YIT Rakennus Oy. Med tävlingen ville man finna ett beständigt verk med lokal förankring för att stärka Fredriksbergsterrassens karaktär av mötes- och trivselplats. Verket förväntades ge området en unik identitet och nya perspektiv åt såväl områdets invånare som andra som rör sig i Böle.

Akseli Leinosen uusi julkinen teos Ecology Stone on valmistunut Keski-Pasilaan19.10.2020 10:56:03 EESTTiedote

Triplan edustalle Keski-Pasilan Fredikanterassille on valmistunut uusi julkinen taideteos, Akseli Leinosen Ecology Stone. Teos julkistetaan taiteilijan läsnä ollessa tiistaina 20.10. klo 11. Ecology Stone voitti vuosina 2016-2017 järjestetyn yleisen taidekilpailun. Kilpailun järjestivät Helsingin kaupunki ja YIT Rakennus Oy. Siinä haettiin pysyväluonteista ja paikkasidonnaista teosta, joka vahvistaisi Fredikanterassin luonnetta kohtaamis- ja viihtymispaikkana. Teoksen toivottiin antavan alueelle ainutlaatuista identiteettiä ja tarjoavan uusia näkökulmia niin alueen asukkaille kuin muillekin Pasilassa liikkuville.

Villa Hakasalmi’s new exhibition is a fascinating time jump to Helsinki in the 60s as photographed by Ismo Hölttö14.10.2020 11:04:53 EESTPress release

Mini skirts and mop tops, demolition sites and concrete housing estates, confident city folk and the confusion of those moving in from rural areas. Ismo Hölttö photographed Helsinki and its residents in the 1960s, recording daily life during the decade of change and turbulence for posterity. Works by this skilled portrayer of character have now been compiled into an exhibition which will open at Villa Hakasalmi on 16 October 2020.

Villa Hagasunds nya utställning med Ismo Hölttös fotografier är ett fascinerande tidshopp till helsingforsarnas vardag på 60–talet14.10.2020 11:04:11 EESTTiedote

Minikjolar och mopphår, rivningsplatser och förorter i betong, självsäkra stadsbor och förvirring hos dem som flyttat från landsbygden. Ismo Hölttö fotograferade 1960-talets Helsingfors och helsingforsare och förevigade decenniet av förändringar och framfart på vardagsnivå. Den skickliga människoskildrarens fotografier har nu samlats till en utställning som öppnas den 16 oktober 2020 i Villa Hagasund.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum