Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Projektet Rhizom, som leds av kollektivet Toisissa tiloissa, introducerar eleverna i lågstadieskolan Tehtaankadun ala-asteen koulu till kroppsligt lärande

Dela

I Helsingfors har ett nytt verk som genomförs enligt procentprincipen påbörjats och i vilket eleverna och personalen på lågstadieskolan Tehtaankadun ala-asteen koulu deltar under de två följande läsåren. Toisissa tiloissa-kollektivets projekt Rhizom är en serie experimentella och kroppsliga verkstäder i skolan. I verkstäderna undersöker man rhizomens, det vill säga mycelens, idé genom olika strukturer och fenomen i omgivningen med mycelstruktur, till exempel svampmycel, internet, förångning eller uppkomsten av språk. Med hjälp av olika konkreta fenomen med mycelstruktur introducerar verkstäderna eleverna till icke-hierarkiskt tänkande, lärande och inordnande i modeller med fokus på mångfald, rörelse och fri association.

Bild: Sanni Priha
Bild: Sanni Priha

Den första verkstaden Öppningsrit inom projektet Rhizom genomfördes i slutet av augusti tillsammans med tretton klasser på Eirastranden, dit skolan har flyttat till tillfälliga lokaler under tiden som skolbyggnaden på Fabriksgatan genomgår en grundrenovering.

I navet av Toisissa tiloissa-gruppens verksamhet ligger kollektiva kroppsliga förvandlingsövningar, med hjälp av vilka deltagarna kan få kontakt med olika former av existens och upplevelser som är främmande för människan. Dessa besök ”i andra rum” frigör tillfälligt deltagaren från den mänskliga formen och identiteten. Teman för övningarna är bland annat naturens element, djur- och växtriket samt icke-levande fenomen, till exempel astronomi och fysik. I bakgrunden finns en uppfattning om att det med hjälp av övningarna är möjligt att komma i kontakt med främmande upplevelsevärldar, vilket i sin tur leder till en mer övergripande förståelse och ett större ansvar än tidigare för jämlikheten och det ömsesidiga beroendet mellan olika varelsearter.

Toisissa tiloissa-kollektivets projekt Rhizom utvidgar spektret av projekt inom procentkonsten. Tack vare sin karaktär med utgångspunkt i deltagande kommer verket att inkluderas som ett verkkoncept i HAM Helsingfors konstmuseums samling. I samlingen inkluderas dessutom videodokumentation och en ny övning, som kollektivet har utvecklat tillsammans med eleverna. Eleverna i Tehtaankadun ala-asteen koulu kan göra övningen tillsammans med skolans personal även efter att projektet har avslutats.

Helsingfors stad följer procentprincipen, vilket betyder att man vid byggande eller renoveringar av stadens fastigheter reserverar omkring en procent av budgeten för offentlig konst. Det livliga byggandet under de senaste åren har gjort det möjligt att beställa konst till flera offentliga byggnader på olika håll i staden. HAM Helsingfors konstmuseum fungerar som konstexpert i projekten, och verken blir en del av HAM:s konstsamling.

Pressbilder:
https://www.hamhelsinki.fi/sv/ham-info/till-medier/ (lösenord: hammedia).

Kontakter

Kristiina Ljokkoi, amanuens för offentlig konst
HAM
tfn 040 507 6031
kristiina.ljokkoi@hel.fi

Bilder

Bild: Sanni Priha
Bild: Sanni Priha
Ladda ned bild

Länkar

Om

Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialahttps://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/

HAM Helsingfors konstmuseum

HAM Helsingfors konstmuseum förvaltar Helsingforsbornas egen konstsamling, till vilken hör över 9000 verk. HAM sköter om och utökar konstsamlingen, till vilken också stadens offentliga konstverk hör. I Tennispalatsets inhemska och internationella utställningar presenterar HAM modern konst och samtidskonst. HAM Helsingfors konstmuseum

Följ Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Uusia koronaepidemian hillitsemiseen tähtääviä rajoituksia ja suosituksia voimaan Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan palveluissa 23.11.2020 alkaen 20.11.2020 16:41:00 EETTiedote

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä linjasi 19.11.2020 uusista suosituksista ja rajoituksista koronaepidemian leviämisen hillitsemiseksi. Kirjastot, kulttuurikeskukset, museot, nuorisotalot ja liikuntapaikat pysyvät auki. Yleisötilaisuuksien osallistujamäärä on rajattu enintään 20 henkilöön ja aikuisten joukkue- ja kontaktilajien harrastustoiminta perutaan ajalla 23.11.-13.12.2020.

Ennakkotiedote: kulttuuri- ja kirjastojaoston ylimääräinen kokous 24.11.202020.11.2020 12:21:54 EETTiedote

Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto kokoontuu päätöksentekoon ylimääräiseen kokoukseen ti 24.11.2020. Kokouksen esityslista on julkaistu. Kokouksessa päätetään 3 miljoonan euron erityisavustuksen kohdentamisesta taide- ja kulttuurialan yhteisöille koronapandemiasta palautumiseen vuosille 2020–2021 sekä kehittämistavustuksista vuodelle 2021.

Love in the shadow of the valley of death – butoh artist Ken Mai’s new performance leads us to an invisible reality19.11.2020 10:00:00 EETPress release

Butoh artist Ken Mai’s new performance In the Shadow of the Valley of Death will have its world premiere at Cultural Centre Caisa on 3 December. The artist mixes butoh with the aesthetics of martial arts, modern dance, ballet, and gymnastics along with song and zen philosophy. The profound and poetic performance deals with life, death, love and universal consciousness.

Rakkautta kuoleman laakson varjossa – Buto-taiteilija Ken Main uusi teos johdattaa näkymättömään todellisuuteen19.11.2020 10:00:00 EETTiedote

Buto-taiteilija Ken Main uusi teos In the Shadow of the Valley of Death saa maailman ensi-iltansa kulttuurikeskus Caisassa 3.12. Taiteilija yhdistää butoon itsepuolustuslajien, modernin tanssin, baletin ja voimistelun estetiikkaa, laulua ja zen-filosofiaa. Syvällinen ja runollinen teos käsittelee elämää, kuolemaa, rakkautta ja universaalia tietoisuutta.

Mittava lisärahoitus lasten ja nuorten digimedian hankintaan yleisille kirjastoille19.11.2020 08:00:00 EETTiedote

Koronaepidemian vuoksi laaditusta eduskunnan lisäbudjetista on lohkaistu 800 000 euron määräraha yleisten kirjastojen valtakunnalliseen digimediahankintaan. Summa käytetään lasten ja nuorten e-aineistojen hankintaan. Määrärahan turvin alkaneessa valtakunnallisessa hankkeessa halutaan edistää lukutaitoa, lisätä erilaisia oppimismahdollisuuksia ja vähentää eriarvoisuutta.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum