Proventia Group Oyj

Proventia Group Oyj:n tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2022

Jaa

Tammi-joulukuu 2022 lyhyesti

  • Konsernin liikevaihto kasvoi 11,0 % edellisvuodesta 51,7 miljoonaan euroon (46,6 miljoonaa euroa)
  • Liikevoitto oli 1,9 miljoonaa euroa (4,0 miljoonaa euroa)
  • Kauden tulos oli 1,5 miljoonaa euroa (3,2 miljoonaa euroa)
  • Konsernin henkilöstön määrä joulukuun lopussa oli 196 (163). Näistä 149 työskenteli Suomessa, 44 Tšekissä ja 3 Iso-Britanniassa.

Loka-joulukuu 2022 lyhyesti

  • Konsernin liikevaihto kasvoi 8,4 % edellisvuodesta 12,5 miljoonaan euroon (11,5 miljoonaa euroa)
  • Liikevoitto oli 0,5 miljoonaa euroa (0,5 miljoonaa euroa)
  • Kauden tulos oli 0,5 miljoonaa euroa (0,4 miljoonaa euroa)

(Suluissa olevat luvut viittaavat edellisvuoden vastaavaan kauteen.)


Toimitusjohtaja Jari Lotvonen:

Liikevaihtomme kasvoi 11 prosenttia haastavista markkinaolosuhteista huolimatta. Vastasimme kysyntään täysimääräisesti, mutta komponenttien saatavuushaasteet näkyivät edelleen asiakkaiden tuotantomäärissä, mikä rajoitti kasvua. Vuoden edetessä Venäjän hyökkäyssodan vaikutukset heijastuivat vahvasti globaaliin talouteen. Epävarmuus ja geopoliittiset jännitteet jatkuivat läpi vuoden ja inflaatio kiihtyi. Kustannusten yleinen nousu heikensi kannattavuutta. Liikevoittoprosentti laski vertailukauden 9 prosentista 4 prosenttiin.

Testausjärjestelmät-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi vuoden 2022 aikana 69 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna yksittäisten suurten projektien vetämänä. Vahvasta liikevaihdon kasvusta huolimatta projektien kannattavuus oli huomattavasti heikompi kuin mitä myyntitilanteessa arvioitiin. Materiaalien hinnannousu ja ennakoitua vaativammat uudet asiakasprojektit heikensivät kannattavuutta huomattavasti edellisvuoteen verrattuna, mikä vaikutti merkittävästi myös koko konsernin tulokseen. Kannattavuuden parantaminen on otettu testausjärjestelmät-liiketoiminnan tärkeimmäksi tavoitteeksi vuodelle 2023.

Päätimme myynnissä keskittyä akkujen ja vetypolttokennojen tuotekehityksessä ja testauksessa tarvittaviin tuotteisiin. Saimme vuoden 2022 aikana uusia tilauksia akkukennojen suorituskykyä ja elinikää testaavasta testausjärjestelmästä sekä vetypolttokennojärjestelmien testaussolusta.

Voimalinjojen järjestelmät ja komponentit -liiketoiminnassa liikevaihto pysyi lähes edellisvuoden tasolla. Kasvua rajoitti asiakkaiden komponenttien ja materiaalien saatavuushaasteet. Vuosi 2022 oli voimalinjojen järjestelmät ja komponentit -liiketoiminnalle ennen kaikkea valmistautumista asiakasprojektien tuotannon käynnistämiseen ja toimituskyvyn varmistamiseen.

Solmimme useita merkittäviä sopimuksia päästöjenhallintajärjestelmien suunnittelusta ja valmistuksesta OEM-työkoneasiakkaillemme. Näiden tuotteiden tuotekehitys alkoi jo vuoden 2022 aikana. Projektit etenevät tuotantoon Tšekin tehtaalla 2024 alkaen. Lisäksi Proventian suunnittelemaa päästöjenhallintateknologiaa lisensioitiin valmistettavaksi kolmannen osapuolen tehtaalla 2025 alkaen.

Tuotekehityksessä olemme aloittaneet valmistautumisen arviolta 2028–2030 voimaan tulevien Tier 5- ja EU Stage VI -päästölainsäädäntöjen vaatimuksiin. Älykkään ohjauksen merkitys korostuu vielä enemmän tulevaisuuden päästöjärjestelmien toiminnassa ja jatkamme panostuksia ohjausyksikön kehitykseen.

Retrofit-asiakassegmentissä kysyntä oli päättyneellä tilikaudella odotetusti heikkoa ja liikevaihto laski. Euroopan suurkaupunkien joukkoliikenteen retrofit- eli jälkiasennusprojektit vähenivät, mutta Aasiassa on käynnistynyt kenttätestejä, jotka voivat projekteiksi käynnistyessään johtaa merkittävään liikevaihdon kasvuun tässä asiakassegmentissä. Myös työkoneiden retrofit-järjestelmien kysyntä on kasvanut.

Lämpöeristeratkaisujen tarve kasvoi ja merkittävä osa liikevaihdosta tuli moottorin ja putkistojen komponenttien eristyksestä. Energiatehokkuusvaatimusten ja päästöjenhallintajärjestelmien kysynnän kasvun myötä myös lämpöeristeiden kysyntä kasvaa. Olemme kehittäneet eristysteknologiaa ja panostaneet 3D-tulostuksen hyödyntämiseen muun muassa työkalu- ja prototuotannossa. Olemme laajentamassa lämpöeristetuotantoa myös Tšekkiin.

Sähköisten voimalinjojen tuotteissa keskityimme työkoneiden akkujärjestelmiin. Lanseerasimme lokakuussa Bauma-messuilla uuden akkutuotteen, ePRO500+-akun, joka soveltuu paitsi hybridi- ja täyssähköisten työkoneiden akuksi myös polttokennojen rinnalle vetykäyttöisiin työkoneisiin. Olemme käynnistäneet yhdessä asiakkaidemme kanssa pilottihankkeita akkujärjestelmien tuotekehityksestä. Uskomme akkujärjestelmien kehittyvän polttomoottoreiden rinnalle merkittäväksi työkoneiden voimalähteeksi tulevaisuudessa.

Olemme panostaneet Tšekin tehtaan ylösajoon ja viimeisellä vuosineljänneksellä valmistimme jo sarjatuotannon koesarjoja. Tulevina vuosina Tšekin tehtaan tuotanto moninkertaistuu aiempina vuosina kehitettyjen tuotteiden siirtyessä sarjatuotantoon 2023 alkaen. Panostukset tuotannon ja toimituskyvyn varmistamiseen ovat odotetusti vaikuttaneet kannattavuuteemme vuoden 2022 aikana.

Olemme jatkaneet vuonna 2021 aloitettua vastuullisuustyön kehittämistä. Tiedostamme vastuullisuuden merkityksen liiketoiminnallemme, ja olemme sitoutuneet kehittämään toimintaamme kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Osallistumme GREEF-hankkeeseen, jonka tavoitteena on auttaa yrityksiä vähentämään toimintansa ja tuotteidensa ympäristövaikutuksia sekä vauhdittaa yrityksiä kohti vähähiilisyyden ja viennin kasvun tavoitteita.

Vuonna 2022 Proventian vastuullisuus todennettiin ensimmäisen kerran kansainvälisen Ecovadis-arviointijärjestelmän mukaisesti. Saimme arvioinnissa hopeamitalin. Laskimme oman toimintamme sekä ostamamme energian kasvihuonekaasupäästöt vuodelta 2022. Kehitämme myös epäsuorien päästöjen laskentaa. Olemme aktiivisesti pyrkineet sitouttamaan myös toimittajamme vastuullisuuteen.

Lyhyellä aikavälillä maailman myllerrys, ja komponenttien saatavuus voivat hidastaa kasvua ja heikentää kannattavuutta. Pitkällä aikavälillä yhtiön markkinoiden ennakoidaan kehittyvän positiivisesti. Tiukentuvat päästömääräykset, sähköistyminen, vety ja uusiutuvat polttoaineet tukevat Proventian strategiaa ja kasvua pitkällä aikavälillä.

Avainluvut

Euroa

10-12/2022

10-12/2021

1-12/2022

1-12/2021

Liikevaihto

12 499 660

11 527 717

51 692 324

46 554 953

Liikevaihdon muutos, %

8,4 %

-4,1 %

11,0 %

18,3 %

Liikevoitto

544 918

545 293

1 902 521

4 040 233

Liikevoitto, %

4,4 %

4,7 %

3,7 %

8,7 %

Oman pääoman tuotto % (ROE)

7,7 %

18,8 %

7,7 %

18,8 %

Omavaraisuusaste %

65,3 %

64,9 %

65,3 %

64,9 %

Sijoitetun pääoman tuotto % (ROCE)

11,7 %

22,9 %

11,7 %

22,9 %

Korolliset velat

1 320 000

2 076 596

1 320 000

2 076 596

Nettovelka

-3 494 052

-4 177 233

-3 494 052

-4 177 233

Investoinnit

989 735

1 086 644

3 247 518

1 397 768

Tulevaisuudennäkymät                                                                        

Lyhyellä aikavälillä maailman myllerrys, ja komponenttien saatavuus voivat hidastaa kasvua ja heikentää kannattavuutta. Pitkällä aikavälillä yhtiön markkinoiden ennakoidaan kehittyvän positiivisesti. Tiukentuvat päästömääräykset, sähköistyminen, vety ja uusiutuvat polttoaineet tukevat Proventian strategiaa ja kasvua pitkällä aikavälillä.

Testausjärjestelmämarkkinalla tarve uusien teknologioiden ja voimalähteiden kehittämiselle ja testaamiselle kasvaa edelleen. Testausjärjestelmät-liiketoiminnassa Proventia keskittyy kannattavuuden parantamiseen sekä markkinoinnissa ja myynnissä akkujen ja vetypolttokennojen testausratkaisuihin.

Työkoneiden vihreä siirtymä tukee Proventian voimalinjojen järjestelmät ja komponentit -liiketoiminnan kasvua. Päästömääräykset kiristyvät yhä nykyisestä tasosta maailmanlaajuisesti. Työkonemarkkina kasvaa ja päästöjenhallintajärjestelmät tulevat käyttöön yhä useammissa moottorikokoluokissa. Fossiiliset polttoaineet korvautuvat uusiutuvilla polttoaineilla ja mahdollistavat polttomoottoreiden käytön niiden elinkaaren loppuun saakka. Proventia on viime vuosina panostanut asiakasprojektien tuotekehitykseen ja tuotantokapasiteetin lisäykseen Tšekin tehtaalla. Projektit siirtyvät sarjatuotantoon vuodesta 2023 alkaen, mikä tulee näkymään liikevaihdon kasvuna tulevina vuosina.

Sähköistyminen ja vetyteknologian tuleminen lisäävät akkuteknologian tarvetta työkoneissa.

Proventia on aktiivisesti mukana kehittämässä uusia teknologioita työkoneiden lähi- ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi riippumatta siitä, mitä teknologiaa voimanlähteenä käytetään.

Vuoden 2023 liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja liikevoiton paranevan vuoden 2022 tasosta. Vuoden 2022 liikevaihto oli 51,7 miljoonaa euroa ja liikevoitto oli 1,9 miljoonaa euroa. Ennustettavuus on kuitenkin edelleen rajallinen ja vallitsevat markkinaolosuhteet tekevät näkymistä epävarmat.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Liitteet

Tietoja julkaisijasta

Proventia Group Oyj
Proventia Group Oyj
Tietotie 1
90460 Oulunsalo

https://www.proventia.com

Proventia Group on kansainvälisesti toimiva suomalainen teknologiayhtiö, joka tarjoaa ratkaisuja ja palveluja moottori-, työkone- ja ajoneuvoteollisuuteen ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja ilmansaasteongelman ratkaisemiseksi. Proventia kehittää ja valmistaa modulaarisia testauskeskuksia akkujen ja sähköisten ajoneuvojen tuotekehitykseen sekä työkoneiden päästöjä vähentäviä ja energiatehokkuutta parantavia järjestelmiä ja -komponentteja. Proventia huomioi kaikessa toiminnassaan ihmiset, ympäristön ja tulevat sukupolvet – visionaan nollapäästöisyys.  

Yhtiön palveluksessa työskentelee noin 190 alan ammattilaista Suomessa, Tšekissä ja Englannissa. 

 www.proventia.com

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Proventia Group Oyj

Liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuu 202317.5.2023 14:00:00 EEST | Tiedote

Tammi-maaliskuu 2023 lyhyesti Konsernin liikevaihto kasvoi 11,7 % edellisvuodesta 13,2 miljoonaan euroon (11,8 miljoonaa euroa). Liikevoitto oli 0,7 miljoonaa euroa (0,2 miljoonaa euroa). Kauden tulos oli 0,6 miljoonaa euroa (0,2 miljoonaa euroa). Suluissa olevat luvut viittaavat edellisvuoden vastaavaan kauteen. Toimitusjohtaja Jari Lotvonen: Vuoden 2023 ensimmäisellä vuosineljänneksellä liikevaihtomme kasvoi lähes 12 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja oli 13,2 miljoona euroa. Liikevoittoprosentti nousi 5,4 prosenttiin vertailukauden 1,5 prosentista. Työkonemarkkinalla komponenttien ja materiaalien saatavuus helpottui ja asiakkaidemme tuotantomäärät kääntyivät kasvuun alkuvuoden aikana. Päästöjen hallintajärjestelmien ensimmäiset sarjatuotantotoimitukset globaalille työkonevalmistajalle käynnistyivät Tšekin tehtaallamme. Pitkäjänteinen panostuksemme OEM-asiakkaisiimme ja tuotannon toimituskyvyn varmistamiseen siivitti voimalinjojen järjestelmät ja komponenti

Proventia Group vahvistaa johtoryhmäänsä – Tommi Aarnio nimitetty talousjohtajaksi29.11.2022 13:30:00 EET | Tiedote

Tommi Aarnio (KTM) on nimitetty Proventia Group Oyj:n talousjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 2.1.2023 alkaen. Aarnio vastaa tehtävässään taloushallinnosta, rahoituksesta ja sijoittajasuhteista sekä mahdollisista tulevista yritysjärjestelyistä. Proventian nykyinen talousjohtaja Kaisu Kivioja on nimitetty kehitysjohtajaksi 2.1.2023 alkaen. Kivioja jatkaa sisäistä kehittämistä mukaan lukien henkilöstötoiminnot ja tietohallinto. Molemmat raportoitavat toimitusjohtaja Jari Lotvoselle.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme