Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Raahen terästehdasta varten tehtyjen mittavien vesistöjärjestelyjen haittoja vähennetään

Jaa

Raahen terästehtaan vedentarve on pienentynyt. Näin ollen vesistöjen säännöstelyssä on mahdollista ottaa aiempaa enemmän huomioon vesistöjen tila ja muiden käyttömuotojen tarpeet. Toimet kolmen joen, yhden tekoaltaan ja kahden padotun merenlahden parantamiseksi on nyt aloitettu. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Raahen kaupunki ja SSAB Europe OY tekivät tammikuussa parannustoimia koskevan yhteistyösopimuksen Ennen sopimusta tehtiin mittavia selvityksiä, joilla selvitettiin vesistöjen tilaa, asukkaiden mielipiteitä ja etsittiin mahdollisia parantamistoimenpiteitä. Ensimmäisessä vaiheessa mm. selvitetään jokiuomien vetokykyä ja laaditaan uusi säännöstelyohje.

Haapajärven tekoallas.
Haapajärven tekoallas.

Taustaa

Raahen terästehtaan vedenottoa varten on 1960-luvun alussa tehty monimutkainen vesistöjärjestely, jossa kolmen pienehkön joen Piehinkijoen, Pattijoen ja Haapajoen vedet on ohjattu tehtaan käyttöön. Tätä varten on rakennettu Haapajärven tekoallas sekä padottu merestä Siniluodonlahti ja Kuljunlahti, jotka toimivat varastoaltaina. Vesistöjärjestely on myös parantanut alueen tulvasuojelua, mutta toisaalta aiheuttanut mittavia muutoksia vesiluonnolle.

Työt on tehnyt pääosin tie- ja vesirakennushallitus. Järjestelyyn ja vedenkäyttöön liittyviä lupia ja kunnossapitovastuita on tällä hetkellä sekä valtiolla, Raahen kaupungilla, että SSAB:lla. Vedenottoa ja vesistöjen säännöstelyä hoitaa käytännössä pääosin SSAB, ELY-keskus ohjaa säännöstelyä lähinnä tulva-aikana ja muissa poikkeuksellisissa vesitilanteissa.

Muutospaineet

Terästehtaan vedentarve on vuosikymmenten saatossa pienentynyt ja kierrätys lisääntynyt. Yhtä suurta osaa jokien vedestä ei tarvitse enää johtaa Kuljunlahteen, josta tehtaan vedenotto tapahtuu. Näin ollen vesistöjen säännöstelyssä on mahdollista ottaa aiempaa enemmän huomioon vesistöjen tila sekä muiden käyttömuotojen tarpeet.

EU:n vesipuitedirektiivin toimeenpanoa varten tehdyn luokittelun perusteella yksikään järjestelyssä mukana olevista vesistöistä ei ole hyvässä tilassa, mikä edellyttää toimenpiteitä ekologisen tilan parantamiseksi, vaikka keinotekoisisten ja voimakkaasti muutettujen vesien tilatavoitteita onkin alennettu. 

Huolimatta siitä, että pääosa Pattijoen keväisistä tulvavesistä johdetaan Haapajärven, tulvimista esiintyy ajoittain mm. Pattijoen alaosalla. Myös ilmastonmuutos aiheuttaa muutostarvetta vesistöjen säännöstelyyn mm. siten, että tulevaisuudessa lumi saattaa sulaa ennen kevättulvaa, kuivat kaudet yleistyvät ja haihdunta kesäaikaan kasvaa.

Alueen vesistöillä on huomattavaa maisemallista ja virkistyskäyttöön liittyvää merkitystä, jotka on otettava huomioon vedenkorkeuksia ja virtaama määriteltäessä.

Mitä parannetaan

Säännöstelykäytäntöjä on tarkoitus muuttaa mm. siten, että Pattijokeen ja Haapajokeen juoksutettaisiin joen tilan kannalta tarpeellinen minimivesimäärä myös kesäaikana. Haapajärven altaan vedenpinnan annettaisiin kesällä hieman laskea, joka mahdollistaa toisaalta kesätulvien ehkäisemisen ja toisaalta ympäristövirtaaman juoksuttamisen jokiin. Siniluodonlahden vedenpinnan annettaisiin laskea samassa tahdissa Haapajärven kanssa.Jokiin pyritään järjestämään myös huuhtova kevättulva, joka auttaa niiden tilan parantamisessa. Jatkossa myös vesistöjen vedenlaadun parantamiseen on tarkoitus kohdistaa toimenpiteitä, mikä käytännössä tarkoittaa valuma-alueelta tulevan kiintoaine- ja ravinnekuormituksen pienentämistä.

Muutosten toimeenpanoa varten laaditaan ensi vaiheessa uusi säännöstelyohje. Sen testaaminen aloitetaan 2023. Kokeilun jälkeen haetaan tarvittaessa muutoksia säännöstelylupiin.

Vuonna 2022 selvitetään myös Haapajoen ja Pattijoen uomien vetokykyä ja Pattijoen alaosalle lisävettä johtavan pumppaamon toimivuuden parantamismahdollisuuksia. Koska Raahen vesistössä on useita säännöstelylupia ja useita luvanhaltijoita, täsmennetään toimijoiden välisiä rooleja ja vastuita laatimalla ajantasaiset sopimukset ja tarvittaessa myös hakemalla muutoksia säännöstelylupiin.

Jatkossa laaditaan sopimusosapuolten kesken vuosittain toimenpideohjelma, jossa sovitaan mukaan otettavien toimenpiteiden aikataulu, vastuut ja rahoitus.

Tiedottaminen

Säännöstelyn toteutumisesta ja kohdevesistöissä tehdyistä parantamistoimista laaditaan jatkossa katsaus vuosittain. Järvien vedenkorkeus- ja jokien virtaamatietojen seuraamista pyritään helpottamaan. Vuosittain koottavasta toimenpideohjelmasta kuullaan asianosaisia etukäteen.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus: Timo Yrjänä, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi, p. 0400386 593.
Raahen kaupunki: Aino Alatalo, etunimi.sukunimi@raahe.fi, p. 040 130 3810
SSAB Europe Oy: Antti Petänen, etunimi.sukunimi@ssab.com, p. 050 3143758

Toimenpiteet v. 2022 ja niiden vastuuhenkilöt:
Säännöstelyohjeen uudistaminen: Timo Hampinen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Säännöstelylupien ja sopimusten uusiminen: Mikko Hinkkanen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Pattijoen ja Haapajoen uomien vetokyky: Susanna Juntunen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Pattijoen pumppaamon käytön kehittäminen: Mikael Yritys, Raahen kaupunki

Kuvat

Haapajärven tekoallas.
Haapajärven tekoallas.
Lataa
Mutalan pato Siniluodonlahden ja Kuljunlahden padottujen merenlahtien välissä.
Mutalan pato Siniluodonlahden ja Kuljunlahden padottujen merenlahtien välissä.
Lataa
Pattijoki.
Pattijoki.
Lataa

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Veteraanikatu 1
90130 Oulu

0295 038 000http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-pohjois-pohjanmaa

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Joukkoliikenteen liikennöintiin keskeytys tietyillä Oulu-Utajärvi-Kajaani -vuoroilla 6.7. alkaen1.7.2022 13:43:17 EEST | Tiedote

Liikenne keskeytyy Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen Oulun Taksipalveluilta hankkimilla bussivuoroilla. Lakkaava liikenne koskee Oulun ja Kajaanin sekä Oulun ja Utajärven välisiä vuoroja. Keskeytyksen syynä on Oulun Taksipalvelujen konkurssi. ELY-keskus järjestää konkurssiin ajautuneen yhtiön liikennöimille vuoroille uuden toimijan siten, että liikenne käynnistyy uudelleen koulujen alkaessa elokuussa. Lakkaavien vuorojen aikataulut: Kajaani-Oulu Kajaanin matkakeskus Utajärvi Muhoksen keskusta P Oulu, linja-autoasema M-P 6:00 7:40 8:05 8:45 Oulu-Kajaani Oulu, linja-autoasema Muhoksen keskusta E Utajärvi Kajaani, matkakeskus M-P 16:30 17:10 17:25 19:10 Utajärvi-Oulu Utajärvi Muhoksen keskusta P Oulu, linja-autoasema M-P 6:25 6:50 7:30 Oulu-Utajärvi Oulu, linja-autoasema Muhoksen keskusta E Utajärvi M-P 13:30 14:05 14:25 Oulu-Päivärinne-Utajärvi Oulu, linja-autoasema Päivärinne E Muhoksen keskusta E Utajärvi M-P 7:30 7:55 8:10 8:35 Utajärvi-Päivärinne-Oulu Utajärvi Muhoksen keskusta P Päiv

Kantatien 86 (Ouluntie) liikennejärjestelyt Kaisaniemenkadun kohdalla, Ylivieska, tiesuunnitelma1.7.2022 10:48:12 EEST | Tiedote

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) aloittaa otsikossa mainitun tiesuunnitelman laatimisen tarpeellisine tutkimuksineen. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä Ylivieskan kaupungin kanssa. Suunnittelukohteena on kantatien 86 ja Kaisaniemenkadun liittymäalueen parantaminen. Kantatielle suunnitellaan saarekkeellinen kanavointi, Kaisaniemenkadulle tulee muutoksia kaistajärjestelyihin ja liittymään suunnitellaan uusi katuyhteys (Helaalankatu). Lisäksi liittymään suunnitellaan liikennevalot sekä jalankulkijoille ja pyöräilijöille alikulku. Suunnitelman tavoitteena on parantaa ajoneuvoliikenteen sekä jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta. Suunnittelutyö aloitetaan maastotöillä kesällä 2022 ja tiesuunnitelma valmistuu alkuvuodesta 2023. Suunnitelmaluonnoksia esitellään syksyn 2022 aikana, tarkemmasta ajankohdasta tiedotetaan erikseen. Tiesuunnitelman valmistuttua Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus asettaa suunnitelman nä

Maantien 8460 (Kiiminkijoentie) parantaminen Haukiputaalla radan ylikulkusillan kohdalla sekä jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen välille Asemakyläntie–Torvelantie, Oulu, tiesuunnitelma23.6.2022 09:01:14 EEST | Tiedote

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) aloittaa tiesuunnitelman laatimisen tarpeellisine tutkimuksineen. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä Oulun kaupungin kanssa. Suunnittelukohteena on Oulu–Laurila radan ylittävä silta maantiellä 8460 (Kiiminkijoentie). Silta uusitaan nykyisen ylikulkusillan pohjoispuolelle ja maantien varteen sillan eteläpuolelle suunnitellaan uusi jalankulku- ja pyörätie välille Asemakyläntie–Torvelantie. Suunnitelman tavoitteena on parantaa ajoneuvoliikenteen sekä jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikenneturvallisuutta ja sujuvuutta.

Maantien 849 (Kiimingintie) parantaminen Iijoen sillan kohdalla sekä jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen välille Huotarintie–maantie 851 (Karjalantie), Oulu, tiesuunnitelma23.6.2022 08:51:36 EEST | Tiedote

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) aloittaa tiesuunnitelman laatimisen tarpeellisine tutkimuksineen. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä Oulun kaupungin kanssa. Suunnittelukohteena on Iijoen ylittävä Iijoen silta maantiellä 849 (Kiimingintie). Silta uusitaan nykypaikalleen ja maantien varteen sillan länsipuolelle suunnitellaan uusi jalankulku- ja pyörätie välille Huotarintie–maantie 851 (Karjalantie).

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme