ELY-keskukset

Råd för tillståndsärenden kring förnybar energi - både elektroniskt och via telefon

Dela

Tillståndsrådgivningen för förnybar energi ger råd om tillståndsärenden som hör samman med produktionen av förnybar energi. Den riksomfattande rådgivningen har centraliserats till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten.

Tillståndsrådgivningen för förnybar energi ger råd om tillståndsärenden som hör samman med produktionen av förnybar energi. Den riksomfattande rådgivningen har centraliserats till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten. Tillståndsfrågorna kan gälla till exempel uppvärmnings- eller elproduktionssystem i egnahemshus som använder sig av förnybar energi, förnybar energiproduktion vid jordbruksgårdar eller förnybar energiproduktion i stor, industriell skala. Produktionen av förnybar energi kan bestå av el, värme, avkylning, biogas, biodrivmedel eller flytande biobränsle. Källor för förnybar energi utgörs av bland annat solenergi, vattenkraft, vindkraft, träbaserad energi, energigrödor, bioenergi och värmepumpar.

Anvisningar för bedömningen av tillståndsbehov och ny elektronisk kanal för ärendehantering

En handbok har utarbetats i form av ett myndighetssamarbete över de tillståndsförfarande som behövs för produktionen av förnybar energi. Med hjälp av handboken kan man sätta sig in i vilka tillstånd och anmälningar som behövs och bereda de ansökningar som fordras. Handboken finns tillgänglig på tillståndsrådgivningens webbplats.

I fortsättningen är det möjligt att sköta tillståndsärenden kring förnybar energi via elektronisk ärendehantering. Via den elektroniska tjänsten Tillstånd och tillsyn är det möjligt att sköta tillståndsärenden för förnybar energi på ett och samma ställe. Tjänsten kan användas för att söka tillstånd som ingår i flera olika myndigheters ansvarsområden och göra anmälningar. Via tjänsten kan sökanden också följa upp hur hanteringen av tillståndsärendena framskrider och skicka direktmeddelanden till myndigheterna. Det är även fortsättningsvis möjligt att sköta ärendena via myndigheternas övriga kanaler för ärendehantering och kontakt.

Tidsfrister för myndigheternas tillståndsförfaranden

I fortsättningen finns det bindande tidsfrister för hur varaktigheten av tillstånds- och godkännandeförfaranden för kraftverk för förnybar energi, d.v.s. anläggningar som producerar elektricitet.Tidsfristen omfattar alla faser i tillståndsförfarandena. Kontaktpunktsmyndigheten ska följa upp hur tidsfristerna följs och de övriga myndigheterna är skyldiga att följa tidsfristerna.

Lagen om tillståndsförfaranden och vissa andra administrativa förfaranden i samband med produktionsanläggningar för förnybar energi (1145/2020) är en del av det nationella verkställandet av EU:s s.k. RED II-direktiv, som gäller främjande av användningen av energi från förnybara energikällor. Syftet med lagen är att påskynda tillståndsförfarandena i anslutning till produktionen av förnybar energi och vissa andra administrativa förfaranden samt förbättra tillgängligheten på rådgivningen som gäller förfarandena.

Mer information om tillståndsrådgivningen för förnybar energi finns på nätet

www.miljo.fi/tillstandsradgivningenforfornybarenergi

Nyckelord

Kontakter

Mari Hakola, mari.hakola@ely-keskus.fi och 0295 027 654
Mauri Keränen, mauri.keranen@ely-keskus.fi och 0295 027 691

Länkar

Om

ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset hoitavat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.

Följ ELY-keskukset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ELY-keskukset

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum